Keskkonnaspetsialist

ID: 902686
Tööpakkumise lisamise aeg: 01.11.2019
Vaatamisi: 3574

Tööpakkumine on arhiveeritud. Tööpakkumisele ei saa enam kandideerida.

Võru Vallavalitsus

Tööd saab
Keskkonnaspetsialist

Töö kirjeldus

*Valdkonda reguleerivate valla määruste koostamine;
*valla keskkonnakaitse- ja jäätmekäitlusalase tegevuse korraldamine ja järelevalve teostamine;
*valla jäätmejaamade ja komposteerimisväljakute töö koordineerimine;
*kaevandamislubade taotluste menetlemine;
*valla heakorraeeskirja, jäätmehoolduseeskirja, kaevetööde eeskirja ning koerte ja kasside pidamise eeskirja täitmise kontrollimine;
*heakorratööde korraldamine (sh kalmistud ja valla hooldatavad objektid);
*tegevuslubadele vajalike keskkonnamõjude hindamiste eelhinnangute koostamine;
*ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava koostamise/muutmise korraldamine ja valdkonnaga seotud valla ülesannete täitmine (load, aruanded jne);
*ametiülesannetest tulenevate õigusaktide eelnõude, kirjade, lepingute, teabenõuete jm dokumentide koostamine
*valdkonna hangete lähteülesannete ja maksumuste kalkulatsioonide koostamine, hankelepingute ettevalmistamine ning läbiviimises osalemine;
*valdkondlike arendusprojektide algatamine, koostamine ja elluviimine koostöös teiste ametnikega;
*vallaelanike ja juriidiliste isikute nõustamine oma pädevusse kuuluvates küsimustes;
*valla veebilehel oma tegevusvaldkonda puudutavate linkide aktuaalsena hoidmine;
*vallavanema või abivallavanema poolt antud muude teenistusülesannete täitmine.

Nõudmised kandidaadile

 • Madalaim nõutav haridustase: bakalaureusekraad
 • Kandidaadilt eeldame:
  • kõrgharidust;
  • teadmisi valdkonna õigusaktidest ja oskust neid rakendada;
  • omab teadmisi ja kogemust asjaajamisest ja õigusaktide ja dokumentide vorminõuetest ning suudab koostada oma valdkonna õigusakte;
  • kohaliku omavalitsuse toimimise põhimõtete tundmist;
  • oskust kasutada teenistuskohal vajalikke arvutiprogramme ja andmekogusid;
  • eesti keele valdamist kõrgtasemel;
  • ei esine avaliku teenistuse seaduses sätestatud asjaolusid, mis välistavad teenistusse võtmise (ATS § 15).
  Kasuks tuleb:
  • töökogemus avalikus teenistuses või antud valdkonnas;
  • kõrgharidus antud valdkonnas;
  • vähemalt ühe võõrkeele oskus
 • keeleoskus:
  ET: nõutud, kõne: C2, kirjutamine: C2
  EN: kõne: B1, kirjutamine: B1

Ettevõte pakub

 • *Võimalust panustada uue võimeka omavalitsuse arendamisse; *huvitavat ja vastutusrikast tööd; *toredaid ja toetavaid kolleege.

Lisainfo tööpakkumise kohta

Kandidaatidel esitada järgmised dokumendid:
• CV;
• motivatsioonikiri;
• haridust tõendavate dokumentide koopiad;
• isikut tõendava dokumendi koopia;
• muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Tööle asumise aeg: Nii pea kui võimalik
Vahetustega töö: EI
Töö on öösiti: EI
Kandideerimise dokumendid: motivatsioonikiri, muu, CV

Üldandmed

Töökohti: 1
Asukoha andmed: Eesti, Võrumaa, Võru linn, Võrumõisa tee 4a
Tööaeg: Täistööaeg
Töö liik: tähtajatu
Töötasu: kokkuleppel
Lisainfo palga kohta: Töötasu kuni: 1340
Tööpakkumine aegub: 01.11.2019
Kontaktisik: Juris Juhansoo

Kandideerimine

Tööpakkumistele saavad kandideerida registreerunud kasutajad. Kandideerimiseks peab sul olema vähemalt üks aktiivne CV. Sinu poolt valitud CV lisatakse kandideerimisele PDF faili kujul.

Kui sul on kasutajakonto olemas siis logi sisse.

Kui kontot pole siis registeeru kasutajaks.

Tööpakkumise statistika

3574
Korda on antud tööpakkumist vaadatud

Saada sõbrale

Küsimuse esitamine