Ehitusspetsialist

ID: 915498
Tööpakkumise lisamise aeg: 03.04.2020
Vaatamisi: 2190

Tööpakkumine on arhiveeritud. Tööpakkumisele ei saa enam kandideerida.

Narva-Jõesuu Linnavalitsus

Tööd saab
Ehitusspetsialist

Töö kirjeldus

Ehitusspetsialist on kaevetööde eeskirjast, ehitusseadustikust, planeerimisseadusest, planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku rakendamise seadusest ning korrakaitseseadusest tulenevate ja nende alusel antud alamaktidest tulenevate kohalikule omavalitsusele pandud ülesandeid samuti riikliku järelevalvet korraldav ja tagav ametnik Narva-Jõesuu linnas.
• ehitus- ja kasutusloa taotluste ning ehitusteatiste menetlemine ning vastavate lubade väljastamine ja eelnõude esitamine linnavalitsusele;
• ehitusprojektide vastavuse kontrollimine kehtivatele seadustele, normidele, detailplaneeringutele ja projekteerimistingimustele;
• ehitusprojektide hoonestustingimuste koostamine ja väljastamine;
• kaevelubade menetlemine, kaevtööde lubade väljastamine ning kaevetööde tingimuste täitmise kontrollimine;
• oma pädevuse piires detailplaneeringute, kohaliku omavalitsuse eriplaneeringute ja üldplaneeringu koostamise menetluses osalemine;
• oma pädevuse piires linna arengu- ja strateegiliste dokumentide koostamise protsessis osalemine;
• ehitusprojektide vastavuse kontrollimine kehtivatele seadustele ja normidele, detailplaneeringutele ja projekteerimistingimustele;
• oma pädevuse piirides ehitusvaldkonda puudutavate hankedokumentide koostamine;
• linnale kuuluvate ehitiste ehitusprojektide ekspertiisi ja ehitiste auditite tegemise korraldamine;
• omanikujärelevalve korraldamine seaduses sätestatud korras;
• järelevalve teostamine linna objektidel ehitus- ja remonttööde üle;
• täidab muid kohustusi vastavalt ehitusspetsialisti ametijuhendile.

Nõudmised kandidaadile

 • Madalaim nõutav haridustase: rakenduslik kõrgharidus
 • Orienteerub seadusega omavalitsuse pädevusse antud küsimustes.
  Valdkonda reguleerivate õigusaktide tundmine ja oskus neid rakendada ning oskus koostada oma töövaldkonna üksik- ja üldhaldusakte. Hea suhtlemisoskus, algatusvõime ja loovus, sh võime välja töötada uusi lahendusi, muudatusi algatada ja omaks võtta ning ellu viia. Võime stabiilselt ja tulemuslikult töötada ka pingeolukorras ning efektiivselt kasutada aega. Kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime, sh suutlikkus võtta iseseisvalt vastu otsuseid oma teenistuskoha pädevuse piires, võime näha ette otsuste tagajärgi ja vastutada nende eest. Korrektsus, hea koostööoskus; ettevõtlikkus ja positiivne ellusuhtumine. Kandideerimisel tuleb kasuks varasem riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuses töötamise kogemus

  Kasuks tuleb:
  • Varasem töökogemus ehitusvaldkonnas
  • Projekteerimisalaste standardite ja juhendmaterjalide tundmine
  • Hoonete energiatõhususe alaste teadmiste olemasolu
  • Eelnev töökogemus kohalikus omavalitsuses
 • keeleoskus:
  RU: nõutud, kõne: B2, kirjutamine: B1
  ET: nõutud, kõne: C1, kirjutamine: C1
  EN: nõutud, kõne: B2, kirjutamine: B1
 • varasem töökogemus: vähemalt 2 aastat

Ettevõte pakub

 • • huvitavat, pinget ja väljakutseid pakkuvat tööd ja toetavat meeskonda; • koolitus- ja arenguvõimalusi; • 35 kalendripäeva põhipuhkust

Lisainfo tööpakkumise kohta

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:
1. Allkirjastatud avaldus koos palgasooviga ja kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku avalikku teenistusse võtmise.
2. CV.
3. Motivatsioonikiri.
4. Omandatud haridust tõendav diplom või tunnistus (koopia).
Kandideerimise dokumendid saata hiljemalt 03.04.2020 aadressil J.Poska tn 26, 29023 Narva-Jõesuu linn märgusõnaga "Ehitusspetsialist" või elektrooniliselt info@narva-joesuu.ee. Lisateave: aselinnapea Sergei Solovjov sergei.solovjov@narva-joesuu.ee.
Tööle asumise aeg: Nii pea kui võimalik
Vahetustega töö: EI
Töö on öösiti: EI

Üldandmed

Töökohti: 1
Asukoha andmed: Eesti, Ida-Virumaa, Narva-Jõesuu linn, J. Poska tn 26
Tööaeg: Täistööaeg
Töö liik: tähtajatu
Töötasu: kokkuleppel
Tööpakkumine aegub: 03.04.2020
Tööandja: Narva-Jõesuu Linnavalitsus

Kandideerimine

Tööpakkumistele saavad kandideerida registreerunud kasutajad. Kandideerimiseks peab sul olema vähemalt üks aktiivne CV. Sinu poolt valitud CV lisatakse kandideerimisele PDF faili kujul.

Kui sul on kasutajakonto olemas siis logi sisse.

Kui kontot pole siis registeeru kasutajaks.

Tööpakkumise statistika

2190
Korda on antud tööpakkumist vaadatud

Saada sõbrale

Küsimuse esitamine