Ehituse ja planeeringute peaspetsialist

ID: 952842
Tööpakkumise lisamise aeg: 05.10.2021
Vaatamisi: 23

Tööpakkumine on arhiveeritud. Tööpakkumisele ei saa enam kandideerida.

Järva Vallavalitsus

Tööd saab
Ehituse ja planeeringute peaspetsialist

Töö kirjeldus

Koostab ehitus- ja planeerimisalaste õigusaktide eelnõud; menetleb projekteerimistingimuste taotlusi ja
koostab projekteerimistingimusi; vaatab läbi ehitusteatisi ja ehitusloa taotlusi ning väljastab ehitusload;
vaatab läbi kasutusteatisi ja kasutusloa taotlusi ning väljastab kasutusload; korraldab ehitusteatiste ja -lubade menetluste kooskõlastamist ehitisregistri keskkonnas; korraldab detailplaneeringute, kohaliku omavalitsuse eriplaneeringute ja üldplaneeringu koostamist ja menetlust;osaleb oma pädevuse piires valla arengu- ja strateegiliste dokumentide koostamise protsessis;kontrollib ehitusprojektide vastavust kehtivatele õigusaktidele, detailplaneeringutele ja projekteerimistingimustele; osaleb oma pädevuse piirides ehitusvaldkonda puudutavate hankedokumentide koostamisel; korraldab vallale kuuluvate ehitiste ehitusprojektide ekspertiisi ja ehitiste auditite tegemise; esindab tehnilistes küsimustes valda vallale kuuluvate ehitiste ja taristu projektide projekteerimisel; korraldab omanikujärelevalvet seaduses sätestatud korras;teostab järelevalvet valla objektidel ehitus- ja remonttööde üle; menetleb puurkaevu ja puuraugu asukoha kooskõlastamist ning koostab vastava eelnõu; osaleb ehitiste ülevaatuskomisjonide töös;
tegeleb oma valdkonda puudutavate avalduste ja kaebuste läbivaatamisega, nendele võimalike lahenduste otsimise ja vastuste koostamisega; nõustab juriidilisi ja füüsilisi isikuid oma töö valdkonnas.

Nõudmised kandidaadile

  • Madalaim nõutav haridustase: bakalaureusekraad
  • Omab erialast haridust või ettevalmistust või vähemalt 2-aastast eelnevat töökogemus sarnasel töökohal; orienteerub seadustega valla pädevusse antud küsimustes oma töövaldkonnas, tunneb ja oskab rakendada valdkonda reguleerivaid õigusakte; suudab koostada oma töövaldkonna üld- ja üksikakte; valdab vähemalt C1-tasemel eesti keelt; oskab kasutada tööks vajalikke tehnilisi vahendeid, arvutiprogramme ja andmebaase; oskab planeerida tööprotsessi;
    omab head suhtlemisoskust, algatusvõimet ja loovust, sealhulgas võimet välja töötada uusi lahendusi, muudatusi algatada, omaks võtta ja ellu viia; omab võimet stabiilselt ja tulemuslikult töötada ka pingeolukorras, efektiivselt kasutada aega; omab kohusetunnet, otsustus- ja vastutusvõimet, sealhulgas suutlikkust võtta iseseisvalt vastu otsuseid oma teenistuskoha pädevuse piires, võimet näha ette otsuste tagajärgi ja vastutada nende eest.
  • keeleoskus:
    ET: nõutud, kõne: C1, kirjutamine: C1
  • varasem töökogemus: vähemalt 2 aastat

Ettevõte pakub

  • Motiveerivat ja väljakutseid võimaldavat tööd; erialast täiendkoolitust; kaasaegset töökeskkonda; toetavat meeskonda.

Lisainfo tööpakkumise kohta

Ametikohale kandideerijal palume esitada avaldus koos palgasooviga, CV, koopia haridust tõendavast dokumendist ja kinnitus vastamisest nõuetele, mis on teenistusse astumiseks sätestatud avaliku teenistuse seaduses.
Dokumendid esitada hiljemalt 5. oktoobril 2021 e-posti aadressil: info@jarva.ee või Järva Vallavalitsus, Pikk 56, Järva-Jaani alev, 73301 Järva maakond, märgusõnaga „Ehituse ja planeeringute peaspetsialist".

Tööle asumise aeg: Nii pea kui võimalik
Vahetustega töö: EI
Töö on öösiti: EI

Üldandmed

Töökohti: 1
Asukoha andmed: Eesti, Järvamaa
Tööaeg: Täistööaeg
Töö liik: tähtajatu
Töötasu: kokkuleppel
Tööpakkumine aegub: 05.10.2021
Kontaktisik: Toomas Tammik

Kandideerimine

Tööpakkumistele saavad kandideerida registreerunud kasutajad. Kandideerimiseks peab sul olema vähemalt üks aktiivne CV. Sinu poolt valitud CV lisatakse kandideerimisele PDF faili kujul.

Kui sul on kasutajakonto olemas siis logi sisse.

Kui kontot pole siis registeeru kasutajaks.

Tööpakkumise statistika

23
Korda on antud tööpakkumist vaadatud

Saada sõbrale

Küsimuse esitamine