Kampaania tingimused


KAMPAANIA REEGLID

1. Kampaania kestab 13. maist 2010. a kuni 24. oktoobrini 2010. a.
2. Kampaania korraldaja (edaspidi ka Haldaja, sh www.leia.ee kasutustingimuste (edaspidi Kasutustingimused) mõistes) on Brioni Investments OÜ.
3. Kampaaniale kohalduvad Kasutustingimused.
4. Kampaanias osalemiseks tuleb kooskõlas Kasutustingimustega korraldada ja hiljemalt 15. oktoobriks 2010. a kell 23.59 nõuetekohaselt lõpule viia hange (sh kuulutada välja võitja, lõpetada hange ja jätta tagasiside). Iga hanke korraldamine annab loosimisel ühe "hääle".
5. Kampaanias võivad hanke korraldamise kaudu osaleda kõik isikud, välja arvatud Haldaja, GoAdventure OÜ ja BestIT OÜ, nende töötajad ning nende töötajate vanemad, lapsed ja abikaasad (elukaaslased). Kui nimetatud isikud korraldavad kampaania kestel hanke, siis vastava hanke korraldamine kampaanias osalemiseks loosi ei anna.
6. Hanget korraldades kinnitab kampaanias osaleja oma isikuandmete õigsust ja soovi kampaanias osaleda.
7. Kampaania auhindadena loosib Haldaja välja 30 000 kroonise kinkekaardi reisibüroolt GoAdventure ja sülearvuti (minimaalsed näitajad: mälu: 4096MB; kõvaketas: 500GB; protsessor: 2200MHz; resolutsioon: 1366x768). Auhindu ei maksta välja rahas ega vahetata teiste auhindade vastu.
8. Haldaja loosib auhinnad välja 29. oktoobril 2010. a.
9. Haldaja avaldab kampaania võitjate nimekirja hiljemalt 31. oktoobril 2010. a veebilehel www.leia.ee. Haldaja võtab võitjatega viimase poolt Haldajale avaldatud kontaktandmetel ühendust ning lepib kokku auhindade kättetoimetamise üksikasjad. Võitjad peavad auhindade kättesaamisel esitama korraldajale oma isiku tuvastamiseks isikut tõendava dokumendi (juhiluba, pass, ID-kaart).
10. Kõik kampaania korraldamise kulud (sh võimalikud maksud ja lõivud vms) tasub kampaania korraldaja. Kampaania korraldamise kulude hulka ei loeta hangete korraldamise kulusid, mis tasutakse vastavalt Kasutustingimustele.
11. Haldaja ei vastuta auhindade ega nende võimalike puuduste eest (sealhulgas garantiikorras).
12. Kampaania korraldajal on õigus vääramatu jõu (force majeure) ilmnemisel kampaania ühepoolselt katkestada, teavitades sellest Haldajat viivitamatult e-posti vahendusel. Kampaania katkestamise kohta avaldab Haldaja koheselt teate veebilehel www.leia.ee.
13. Haldaja ei vastuta kampaania korraldaja poolt kampaania mis tahes põhjusel katkestamisega hanke korraldajatele tekitatud kahju eest (sealhulgas kampaanias osalemiseks tehtud kulutuste eest).
14. Kampaania lisainfo telefonil 618 8110 (igal tööpäeval 10.00-16.00) või Skype vahendusel kasutajaga leia.ee.

Keskkonna statistika

0
eurot on aktiivsete hangete hinnanguline koondmaksumus
0
0
uut hanget lisati viimase nädala jooksul
3321
193
22125

Saada sõbrale

Küsimuse esitamine