Teenuste hinnakiri

  Eraisik teenusepakkuja/FIE Ettevõte
Hangete-ostusoovide lisamine Tasuta Tasuta
Ettevõtjate kataloogis info avaldamine Tasuta Tasuta
Hanketeated meilile Tasuta Tasuta
CV sisestamine Tasuta Tasuta
Tööpakkumistele kandideerimine Tasuta  
Hangetel osalemise õigus e. pakkumiste tegemine Sisaldub perioodilises tasus Sisaldub perioodilises tasus
Töökuulutuse lisamine Sisaldub perioodilises tasus Sisaldub perioodilises tasus
Hangete kontaktandmete nägemine Sisaldub perioodilises tasus Sisaldub perioodilises tasus
Hangetel pakkumise tegemisel enda kontaktandmete näitamine Sisaldub perioodilises tasus Sisaldub perioodilises tasus
Keskonna kasutamise perioodiline tasu: 
Kuutasu 30 päeva* 10EUR + KM 15EUR + KM
Kvartali tasu 90 päeva* 20EUR + KM 35EUR + KM
Aastamaks 365 päeva* 60EUR + KM 90EUR + KM
Finantsgarantii teenus 2% + KM garanteeritavast summast kui summa ei ületa 640EUR 2% + KM garanteeritavast summast kui summa ei ületa 640EUR
  1% + KM kui garanteeritav summa jääb vahemikku 640,01 - 6391EUR 1% + KM kui garanteeritav summa jääb vahemikku 641 - 6391EUR
    0,5% + KM kui garanteeritav summa jääb vahemikku 6392 - 63 910EUR
    0,1% + KM kui garanteeritav summa jääb vahemikku 63 911 - 320 000EUR
Küsimuste-vastuste saatmine/lugemine Tasuta Tasuta
SMS teavitus Krediidi olemasolul
1 sms 750 krediiti
Krediidi olemasolul
1 sms 750 krediiti
Krediidi ostmine: Krediidi hinnakirja järgi Krediidi hinnakirja järgi


Lisateenuste hinnakiri


Krediidi hinnakiri   Hangete osakond   Töökuulutuste osakonnas   Infokataloogis
3,2 EUR  + KM = 7500 krediiti
6,4 EUR  + KM = 15 000 krediiti
12,75 EUR + KM = 30 000 krediiti
32 EUR + KM = 79 000 krediiti
                      Võit 6%
64 EUR + KM = 165 500 krediiti
                     Võit 10%
192 EUR + KM = 550 000 krediiti
                      Võit 22%
320 EUR + KM = 1 050 000 krediiti
                      Võit 40%
640 EUR + KM = 2 625 000 krediiti
                      Võit 75%
 
Hanke esile tõstmine:
V tase (3 päeva) 750 krediiti
IV tase (3 päeva) 1500 krediiti
III tase (3 päeva) 2250 krediiti
II tase (3 päeva) 3750 krediiti
I tase (3 päeva) 5250 krediiti
 
Töökuulutuse esile tõstmine:
V tase (30 päeva) 1500 krediiti
IV tase (30 päeva) 2250 krediiti
III tase (30 päeva)  3000 krediiti
II tase (30 päeva)  3750 krediiti
I tase (30 päeva)  5250 krediiti
CV korrektuur: 15 000 krediiti
CV tagasiside: 30 000 krediiti
Profiili nõustamine: 75 000 krediiti
 
Profiili esile tõstmine:
V tase (aastamaks) 3000 krediiti
IV tase (aastamaks) 4500 krediiti
III tase (aastamaks)  6750 krediiti
II tase (aastamaks) 10 500 krediiti
I tase (aastamaks) 15 000 krediiti


* Hanke, töökuulutuse ja profiili esiletõstmise tasemeteenus kehtib konkreetse valdkonna lõikes

Saada sõbrale

Küsimuse esitamine