Otsing

Palun sisesta otsingusõna:

Tulemused:

Hanked (93)

Lumetõrjetööd Lääne-Harju valla Madise piirkonnas 2019/2020, 2020/2021 ja 2021/2022 talvel
Orjaku sadama teenindushoone ehitamine
Linnamaasturite M1 kasutusrendi teenus
Narkoosiaparaatide ja moodulite hooldus- ja remonditeenus
Keila linna jäätmejaama operaator tähtajaga kuni 31.07.2021
Kastre valla kohalike teede ja tänavate talihooldus 2019/2020 piirkond II ja piirkond IV
Tehniline analüüs uttegaasi põlemismäära suurendamiseks Auvere elektrijaamas 30-50% koguvõimsusest
Lumetõrjetööde teostamine Saarde vallas 2019/2020 talveperioodil
Riia 15, Tartu ehitustööde omanikujärelvalve
Kompaktlaaduri kasutusrent 60 kuuks
Eesti- javõõrkeelse perioodika ostmine 2020
Traktori ostmine
Tallinna Laste Turvakeskuse A-korpuse ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldamine
Vanasadama kai nr 12 reisijate tuubuse projekteerimine, ehitamine ja paigaldamine
Veritas Enterprise Vault tehnilise toe pikendamine
Check Point tulemüüri tarkvara ja VPN lahenduse tugiteenuse ostmine
TOAD for Oracle aastatoe pikendus
Kõrgtehnoloogilise energiatootmise demokeskuse päikesepaneelide ehitustööde teostamine
Vee ettevalmistusjaama tehnilise dokumentatsiooni väljatöötamine (Development of technical documentation for a water treatment plant)
,,Projekti ,,Setomaa valla tänavavalgustuse taristu renoveerimine" projekteerimis- ja ehitustööd" omanikujärelevalve teenuse osutamine
Haljala Kooli projekteerimine
Sõiduki kasutusrendile võtmine
Rajatiste projekteerimistööde teostamine
Haljala valla teede talihoole 2019-2020
Enefit-140 seadmete tehnoloogilise signalisatsiooni uuendamine
Tõrva Gümnaasiumi lifti ja invapanduse ehitustööd
Puidutöötlemise seadmete ostmine
Tõrva valla mõisaparkide hooldustööd
Serverarvutite hange (Sparc)
Põlva valla tänavavalgustuse ümberehitamise projekteerimine
Kangru aleviku ÜVK rajamise projektijuhtimine ja järelevalve
Sillamäe Vanalinna Kooli arhitektuurivõistlus
Foto-, valgus-, heli-, esitlustehnika ning arvutid
Taimeökoloogia labori aparatuuri soetamine
Automatiseeritud voogsisestussüsteemiga analüsaatori FIA ostmine
Riigiabi ja vähese tähtsusega abi registri (RAR) arendusteenus
Tallinna Muusikakeskkooli kabinet-tiibklaverite hange
Jõuluehete soetamine, paigaldamine ja demonteerimine Kohtla-Järve linna Järve, Ahtme, Kukruse, Sompa ja Oru linnaosades
Liisingfinantseerimine (kapitalirent) viie linnaliinibussi soetamiseks
Raudteeveeremi depoo- ja kapitaalremont 2020
Lumetõrje Saaremaa vallas Kärla ja Lümanda piirkonnas
ERR-i töötajate veoteenuse tellimine
Andmete siirdamiseks vajalikud täiendavad tööd
Serverite soetamine olemasoleva Supermicro süsteemi täiendamiseks
Piirissaare matkaraja ja puhkekoha rajamine
Võsu aleviku keskosa arhitektuurivõistlus
Kaubiku ost Narva Jäätmekäitluskeskusele
Laeva kursinäidikud (Bearing repeaters)
Kibru tee rekonstrueerimine
Veekõrvalduskraavi puhastusteenuse ostmine
Klapitava seljatoega, käetugedega, posterdatud istmed
Riigitee nr 92 Tartu – Viljandi – Kilingi-Nõmme km 58,770 – 60,280 jalgratta- ja jalgtee põhiprojekti koostamine
Pelletgraanuli ost Are Koolile ja Are Huvikeskusele
Invatranspordi teenus
Paluküla terviseradade tehislume tootmise süsteemi rajamine
Akude toitel töötava maapealse voolumuunduri ostmine AS-ile TALLINN AIRPORT GH
Tulekustutite, voolikusüsteemide ja suitsueemaldussüsteemide hoolduse ning tulekahjuõppuste tellimine
Narva Soldino gümnaasiumi fassaadi renoveerimine
Põlva valla, Jaanimõisa küla kruusateede remont
Kindlustusmaakleri teenuse ostmine
Põlva politseihoone siseruumide osalised remonttööd 2019a
Valaste oja puhkeala renoveerimine
Remniku õppe- ja puhkekeskuse majutushoone nr 4 fassaad
Loodusmuuseumi herbaarkogu kliimaseadme ostmine
Tarbesõiduki ost
SA Eesti Kontsert Estonia kontsertsaali kontori Lan-i võrkude ehitamine
Auvere elektrijaama 300 MW energiaploki instrumentaal- ja töösuruõhu tootmise, ettevalmistamise ja etteande seadmete ja tehnoloogiliste süsteemide tehniline hooldamine ja remont
Keevitusmaterjalide ostmine
Kambri uksesulgurite ostmine Viru vanglasse
Tapa-Tartu geoaluste koostamine valguskaabli trassi projekteerimiseks
Kose korpuse patsientide toitlustamine
Eesti Teadusagentuuri meened koos kujundusega
SA Eesti Kontsert Tallinna hotellide raamlepingu hange perioodiks 1 detsember 2019 kuni 31 detsember 2022
Kiviõli jalgpalliväljaku välisvalgustuse rajamine
Lepna, Lasteaia tn.4 ruumide ümberehitamine raamatukoguks
Saatse kordoni tugevvoolu välikaablite asendus kaasnevate töödega
Lihula peatänava ja seda ümbritseva linnaruumi arhitektuurivõistlus
Metsateede lumetõrje 2019-2021
Stabiliseeritud reoveesette äravedu ja edasine käitlemine
Juhendi "Avalik kohtvõrk ja Wifi" ajakohastamine
Tallinna uue arengukava 2021+ interaktiivse rakenduse väljatöötamine ja kujundus
Kanepi 110 kV alajaama renoveerimine
Immuunglobuliinide ja antidootide ostmine
Ökofüsioloogialabori sensorite soetamine
Eluhoone projekteerimis- ja ehitustööd Tartu mnt 5A, Põltsamaa
Tapa lähiharjutusala projekteerimine ja ehitamine
Reoveesette käitlemise teenus 2020-2022
Automaatsete kiirusmõõtesüsteemide hooldus, remont ja taatlemine
Tartu linnale vara- ja üldise tsiviilvastutuskindlustuse ostmine 01.01.2020 kuni 31.12.2021
Eluhoone projekteerimis- ja ehitustööd Mündi 5D, Paide
Narva linna kodumajapidamistes tekkivate ohtlike jäätmete kogumine ja käitlemine 2020-2021
Aespa aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemi ehitustööd
Vedaja valimine kaugbussiliini nr 593 Rakvere - Mustvee - Kallaste teenindamiseks

Tööpakkumised (9)

Jurist
Põetaja, hooldaja/Caregiver
Haldusspetsialist
IT taristu projektijuht
IT-arenduste projektijuht
IT projektijuht
Keskkonnaspetsialist
Ühistranspordiosakonna infosüsteemide juhtivspetsialist
Bussiterminali sektori peaspetsialist

Ettevõtjad (19)

Teho ehitusgrupp OÜ
OÜ SBT Võrgutööd
TELEALARM OÜ
MULTIPROFIIL OÜ
4SEINA OÜ
Hansaarendus Grupp OÜ
Niina Stsetnikova
EM Tõlge OÜ
Mercell Estonia OÜ
RenCon OÜ
Solpro OÜ
SaBBerg OÜ
ILTIKALI UÜ
IT KOOLITUSKESKUSE OÜ
SWECO EST OÜ
TELORA-E AS
INTERLINGUA OÜ
HANGE AS
ARTEXCHANGE OÜ

Sisulehed (1)

Hanked

Saada sõbrale

Küsimuse esitamine