Otsing

Palun sisesta otsingusõna:

Tulemused:

Hanked (120)

Raskerelvade kalibreerimisseade
Tee künniste rajamine Tallinna tänavatele
Juhendi "Avalik kohtvõrk ja Wifi" ajakohastamine
Köögi- ja puuvili
Buldooserkobestite ostmine või rentimine
Eesti Välispoliitika mõju ja kuvand Euroopa Liidus: mõjude eelhindamine
Suaru sadama ujuvkaid
Paide põhikooli sisustus
Kiviõli linna staadioni rajamise I etapp
Hüperspektraalsele radiomeetrile spektromeetrite moodulite ostmine
KUMU 2019a. remonttööd
D- terminali sisustushange
Ulila ujuvkai ja paadisilpi ehitustööd
Taaramäe Lasteaia siseruumide remonditööd
Hambaravikabinettidesse meditsiinimööbli ostmine
Pesupesemise ja -rendi teenuse osutamine
Ravi 2 patsientide õueala projekteerimis- ja ehitustööd
Bussiveod 2019-2020
Sillaotsa kooli fassaadi ja köögiruumide ehitustööd
Tehnoloogilise lahenduse prototüübi loomine maa-aluste rajatiste 3D andmeseireks. Õiguslik analüüs
Maa järelmaksude infosüsteemi MaaIS andmebaaside majutusteenus
Paldiski Lõunasadama raudteede pöörangute, ülesõidukohtade ja lukuühenduste remonditööd
Elering AS autode ost
Võru valla kruusateede ehitus 2019
Salatite ja võileibade ostmine,
Automaatse labori värvus-analüsaatori ostmine
Suaru sadama asfalteerimine
Kompleksrenoveerimise projekteerimise hange
Kärdla Keskväljaku ümberehitamine
Andmesalvestuslahenduse ost (IK0627)
Töötajate transport
Kaleste telkimisala rekonstrueerimine
Riigitee 4 Tallinn-Pärnu-Ikla km 23,5 „Salme“ müratõkkeseina projektile ekspertiisi ja ehitamise omanikujärelevalve teostamine
GPS-vastuvõtjate ostmine
Vana-Vigala staadioni välijõusaali rajamine
Riigitee nr 11110 Nehatu-Loo-Lagedi km 2,1-3,9 rekonstrueerimise, Lagedi-Loo jalg- ja jalgrattatee valgustuse ehituse, 10kV maakaabli paigalduse omanikujärelevalve teostamine
Hõbedast meenemündi hange (Jüri Jaakson 150)
Georadari uuringu teostamine Jõe tn (lõigus Karu tn – Narva mnt), Pronksi tn (lõigus Narva mnt – Tartu mnt/Rävala pst) ja Estonia teatri esisel jalakäijate alal
Auru vähendamise ja jahutusseadme tarne (The purchase of steam reduction and cooling units)
Procurement of services for improvement of methodology and for conducting inspection / Inspekteerimise metoodika täiendamise ja inspekteerimise teenuse hange
Muraka loodusala ja Kurtna loodusala seirepuuraukude rajamise ja veetasemete seireteenuse ostmine
Services on modernization of the IT infrastructure available at SE “State Center of Information Resources of Ukraine”
Aegviidu tänavate asfalteerimistööd
Estonia kaevanduse tootmisterritooriumil ja ümbritsevates külades müra leviku uuringu teenuse ostmine
Kesklinna Kooli liikuma kutsuv õueala
Tarbja Lasteaed-Kooli katusekatte vahetus
Elektripaigaldiste audit
Väike-Maarja multifunktsionaalse palliväljaku rajamine
Natural gas volume measurement instruments and conversion devices
Sõdurikodu projekteerimine ja ehitus
Teaduse 2, Saku ruumide ja platsi remonttööd
Dr. Fr. R. Kreutzwaldi Memoriaalmuuseumi peahoone ja kõrvalhoone katuste ja välisvoodri restaureerimine ja rekonstrueerimine
Riigitee nr 15 Tallinn – Rapla - Türi km 69,925 – 79,4 Lelle-Käru lõigu remondi omanikujärelevalve
Ehitusprojekti ekspertiisi teostamise raamhange
Vanasadama ja Paldiski Lõunasadama territooriumite koristusteenus 2019 - 2022
Reostustõrjelaeva Piiber dokiremont
Turu tänava rekonstrueerimine
Tartu vangla tehnosüsteemide uuendamine
Leppneeme ja Kelnase sadama navigatsiooni- ja sildumisseadmete hooldus 2019-2022
Muuga sadama kaide nr 4 ja 6 osaline rekonstrueerimine
Eesti põhikaardi 1:20 000 trükiks ettevalmistamine ja trükkimine Maa-ametile
Rapla Savi 2 politseihoone rekonstrueerimise projekteerimis- ja ehitustööd
Järva vallas Albu mõisa katlamaja ehitustööd koos projekteerimisega
Valga valla tänavate remont
Häädemeeste Keskkooli tehnoloogiaklassi tsentraalse aspiratsioonisüsteemi soetamine ja paigaldamine
Rakvere linnastaadioni muruniisutussüsteemi rajamine
Rahvusvaheliste tootearenduse ja ekspordivaldkonna ekspertide kaasamine ettevõtetes (Rootsi, Norra, Saksamaa)
LJS konteinerite elektrivarustuse ehitus 2019
Taaramäe Lasteaia vanema majaos välisfassaadi renoveerimine
Kose aleviku Hariduse ja Kodu tn ristmikuala rekonstrueerimine
Raamhange liikluskorraldusvahendite ostmiseks koos paigaldusega riigiteedele
Laboritarvikud
AS Eesti Raudtee kontoritarbed 2019-2022
Laborikemikaalid
Narva-Jõesuu linna J. Poska ja Suur-Lootsi tn kergliiklustee välisvalgustussüsteemi rajamine
Läbipääsusüsteemi laiendustööde, nõrkvoolu kaabeldustööde ja elektritööde hankimine Tartu Kutsehariduskeskusele
Narva Pähklimäe Gümnaasiumis põrandate remont
Alutaguse valla maanteede ja tänavate remont
Paide-Sillaotsa kergliiklustee ja segaliiklusega juurdepääsutee remonttööd
Raamhange kaugloetavate veearvestite ja arvestusseadmete ost, paigaldus ja arvestusteenuse tellimine
Tapa linnas Karja 2 asuva hoone ümberehituse II etapp
Eterniidijäätmete kogumisringi korraldamine Valga maakonna mittelinnalistes asulates
Mustkatte rekonstrueerimine
Tartu Lasteaed Sass remonditööd
Aruküla Rahvamaja saali põranda ja küttesüsteemi renoveerimine koos tööjooniste tegemisega
Paide elektrijaama (Raudtee tn 5 ja Ruubassaare tee 3) kinnistute detailplaneeringu koostamine
Jalutusaedade rekonstrueerimine
Komplektalajaamade nr 8746 ja 8747 ost (LP6688)
Lihula 110 kV alajaama renoveerimine
Sisekoristus- ja eripuhastustööd AS Eesti Raudtee hoonetes (Lääne- ja Ida-Virumaa piirkonnad)
Põik ja Fortuuna tn taastusremont
Astangu 27 2019a. remonttööd
Viljandi Rahvakultuuri keskuse II etapi rekonstrueerimistööd 2019a
Vinni Valla asulate tänavavalgustuse rekonstrueerimise projekteerimine
Väike-Sõjamäe 22A ruumide remonttööd
Kingu tee rekonstrueerimine
Järva vald Koeru aleviku Põllu -Tiigi tn ühendustee ja kultuurimaja parkla ehitus
Ventilatsiooniseadmete filtrite ostmine ja seadmete hoolduse ning jahutussüsteemide hoolduse tellimine
Veebiportaali hiiumaa.ee ümberehitamine / arendamine
Heakorra- ja niitmisteenuse osutamine raudteejaamades (Lääne- ja Ida-Virumaa piirkonnad)
Piima ja piimatoodete ostmine
Serverite, võrguseadmete ja VPN seadmete soetus
Rail Baltica Ülemiste ühisterminali ideekonkurss
Kükita, Tiheda, Kasepää külade ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise projekteerimis-ehitustööd, II etapp
Tapa linnaku ja Kaitseväe keskpolügooni ühendustee ja riigitee 5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru eritasandilise ristumise ehituse omanikujärelevalve
Tallinna Polütehnikumi võimla remonttööd
Saatse kordoni varutoite generaator kaasnevate ehitustöödega
Päri küla Suureristi tee puurkaevu, veetöötlusjaama ja tuletõrjeveemahuti ehitus
Kõnniteede ehitustööd
Kuressaare Tuulte Roosi Lasteaia rekonstrueerimine
Saku Gümnaasiumi köögiseadmed ja inventar
Pärnumaa Kutsehariduskeskuse Niidupargi õppekompleksi koristusteenus
Tallinna Liivamäe lasteaed ja Tallinna Lasteaed Rabarüblik rekonstrueerimistööde projekteerimine
Hellamaa külakeskuse ümberehitamise projekteerimistööd
Arhiivi kolimisteenus
Georg Otsa mälestusmärgi ideekonkurss
Kimptruubid pioneertankidele
Sõiduautode kasutusrent
Vedaja valimine kaugbussiliini nr 593 Rakvere - Mustvee - Kallaste teenindamiseks
Spordirelvade laskemoon

Tööpakkumised (5)

Projektispetsialist
Haldusjuht
Linnamajanduse osakonna juhataja
Majandus- ja hankejuht
Arendusjuht

Ettevõtjad (19)

Teho ehitusgrupp OÜ
OÜ SBT Võrgutööd
TELEALARM OÜ
MULTIPROFIIL OÜ
4SEINA OÜ
Hansaarendus Grupp OÜ
Niina Stsetnikova
EM Tõlge OÜ
Mercell Estonia OÜ
RenCon OÜ
Solpro OÜ
SaBBerg OÜ
ILTIKALI UÜ
IT KOOLITUSKESKUSE OÜ
SWECO EST OÜ
TELORA-E AS
INTERLINGUA OÜ
HANGE AS
ARTEXCHANGE OÜ

Sisulehed (1)

Hanked

Saada sõbrale

Küsimuse esitamine