Otsing

Palun sisesta otsingusõna:

Tulemused:

Hanked (95)

Riigitee nr 21150 Liiva-Suuremõisa-Piiri km 0,510-5,700 katte ehitus kruusateele
Vanasadama kaide nr 26 ja 27 kaitseprusside vahetus
Viljandi Kutseõppekeskusele C kategooria õppesõiduki kapitalirendile võtmine
Kontaktvõrgu ümberehituse projekteerimine
Liisingfinantseerimise (kapitalirent) hankimine traktori ja lisaseadmete ostmiseks
Keila – Valingu jaamavahe km 78,727 Keila jõe silla remonditööd
Laeankurdamispinkide (tootja SMAG) puurimisinstrumentide ostmine
E-väljaannete laenutuse teenuse eelanalüüs
Pärnu lennujaama terminali laienduse ja renoveerimise projekteerimine.
Riigitee nr 4 Tallinn – Pärnu - Ikla km 133,432 – 139,329 taastusremont
Viimsi valla Muuga reoveepumplale võrehoone ehitustööd ja võreseadme paigaldus
Jääkreostusobjektide seirepuuraukude registrisse kandmine ja projekteerimistööd
Rakvere Tervisekeskuse hoone puhastusteenuse tellimine
Juuru Eduard Vilde Kooli köögitehnika ja sisustus
Autoabi- ja puksiirabiteenus
MRT seadmete jahutusseadmete ostmine
Eesti Elektrijaama peakorpuse punkergalerii ATS süsteemi ehitamine ja kaablitunnelite sektsiooni 10 – 3 ATS süsteemi rekonstrueerimine
Kriisiolukorra seadmete soetamine Võru reoveekogumisala ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni objektidele
Kiviõli linna Turu tänava ja Raudtee tänava lõik 1 asfalteerimine
Narva linna kodumajapidamistes tekkivate ohtlike jäätmete kogumine ja käitlemine 2020-2021
Lennuki aastahoolduse tellimine (Maa-amet)
Viimsi Vallavalitsusele serveri ostmine
Kultuurivaldkonna korruptsiooniriskide ja pettuste analüüs ning nende maandamiseks lahenduste välja töötamine
Tartu mnt 85 sisustushange
Kalasööt
Mustamäe tee 51, Tallinn gaaskustutuse projekteerimine
IT vahendite hankimine Tartu Kutsehariduskeskusele
Suletud steriilsed püsiaspiratsiooni süsteemid
SA Eesti Kontsert Rahvusmeeskoori kontsertreis Hiina Hong Kong-i 16 aprill kuni 25 aprill 2020.
A. H. Tammsaare tee 135 administratiivhoone lammutamine
Pesula- ja veepuhastusseadmete hankimine aadressile Peterburi tee 73, Tallinn
Lemsi ÜVK ehitus
Ranniku Matkaraja täiendav inventar
Jaotusalajaama nr 286 keskpinge jaotusseadme ost IK1038
Värska Lasteaia vundamendi soojustamine
Kaugtöökeskuse ruumide renoveerimine
Kolde pst (Sõle tn – Pelguranna tn) rekonstrueerimise põhiprojekti koostamine
Raua 2 Tallinn remonttööd 2019
Jaama kanali sissevoolu puhastamine
Venemäe vaatetorni rekonstrueerimine ja Oandu-Ikla matkatee uue raja osa ehitamine
Trükiteenuse hange
Mehikoorma reoveepuhasti rekonstrueerimise ja laiendamise projekteerimis-ehitustööde omanikujärelevalve teenus
Drooni ostmine
Aidu karjääri veekõrvalduskanali ülesõidu ehitus
Kuvööside ostmine
Haapsalu, Lossiplats 4 hoone ehitusremonttööd
Talvised heakorratööd (Lõuna piirkond)
Raasiku vallale tänavalagustuse rajamine
Tarvikute komplekt FeNO monitorile
Leivatoodete ostmine
Transpordi ja liikuvuse arengukava aastateks 2021-2030 keskkonnamõjude strateegiline hindamine
Rõuge Kunstikuuri III etapi rekonstrueerimistööd
„Pärnu Linnavalitsuse avalike teenuste ja protsesside jätkuanalüüs“
Tehnilise sünteetilise soolhappe ostmine
Fast-setting weatherproof wood mastic
Hemorroidistaplerid
Suhtekorraldusteenuse tellimine
Tarkvara arhitektuuriteenuste tellimine Oracle Forms ja Reports valdkonnas
Lineaarstaplerid
Tarkvara arhitektuuriteenuste tellimine PostgreSQL/Java valdkonnas
Hundipea sadama kaldabaasi ehitustööde omanikujärelevalve
Turba aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimise ja laiendamise I etapi Inseneri ja omanikujärelevalve teenus
Tarvastu Gümnaasiumi kunstmurukattega jalgpalliväljaku ehitus
Pukamõisa reoveepuhasti projekteerimine ja ehitus
Eesti Energia AS juhtkonna vastutuskindlustuse ostmine
Eesti Energia AS üld ja tootevastutuse kindlustuse ostmine
Eesti Energia AS Küberkindlustuse ostmine
Viljandi maakonna haigla ja tervisekeskuse projekti ekspertiis
Kolde pst ja Paldiski mnt veetorustiku rekonstrueerimine
Eesti Energia AS Reisikindlustuse ostmine
Puiduhakke ostmine Haljala katlamajale
Eesti Energia AS kinnisvara ja seadmete varakindlustuse ostmine
Reisiteenuse hange
Aespa aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemi ehitustööd
Kõrgsurvekompressorite remondi- ja hooldusteenuse tellimine
Paldiski Lõunasadama raudteede korrashoiutööde ning avariirikete kõrvaldamise teenuste osutamine
Keskkonnaameti sisustushange
Koolme maaüksuse jääkreostuse likvideerimine
Kibru tee rekonstrueerimine
Välisveebi hange
Mehikoorma reoveepuhasti rekonstrueerimise ja laiendamise projekteerimis-ehitustööd
Kadrina spordihoone jõusaali ja fuajee renoveerimine
Alatskivi Põhikooli sisustus
Eesti elektrijaama 5K-B katlale auru suunamissüsteemi paigaldamine
Eluhoone projekteerimis- ja ehitustööd Salu tn 15A, Ahtme linnaosa, Kohtla-Järve linn
Targa maja lahendused AS Hoolekandeteenused hoonetele
Niiskusgeneraatori ja peatatud joa seadme soetamine neutronhajumise mõõteseadmele
Lumetõrjetööde teostamine Põhja-Pärnumaa valla Pärnu – Jaagupi piirkonna kohalikel ja avalikult kasutavatel teedel ning tänavatel.
Püssi 330/110/20/10 kV alajaama trafode C2T ja V1T ning 10 kV ja 20 kV jaotlate paigaldamine
Kontaktvõrgu hooldusmasina ostmine/Procurement of a contact lines maintenance machine
Ratastraktori soetamine
Kiviõli linna staadioni välisvalgustuse rajamine
Misso töökoja puurkaevu projekteerimine ja rekonstrueerimine.
Pöörmed 2020 - 2021
Vedaja valimine kaugbussiliini nr 593 Rakvere - Mustvee - Kallaste teenindamiseks

Tööpakkumised (5)

Põetaja, hooldaja/Caregiver
Jurist
Taristuspetsialist
Hankespetsialist
Personalijuht / Global Recruitment Lead – (IT/TECH)

Ettevõtjad (19)

Teho ehitusgrupp OÜ
OÜ SBT Võrgutööd
TELEALARM OÜ
MULTIPROFIIL OÜ
4SEINA OÜ
Hansaarendus Grupp OÜ
Niina Stsetnikova
EM Tõlge OÜ
Mercell Estonia OÜ
RenCon OÜ
Solpro OÜ
SaBBerg OÜ
ILTIKALI UÜ
IT KOOLITUSKESKUSE OÜ
SWECO EST OÜ
TELORA-E AS
INTERLINGUA OÜ
HANGE AS
ARTEXCHANGE OÜ

Sisulehed (1)

Hanked

Saada sõbrale

Küsimuse esitamine