Otsing

Palun sisesta otsingusõna:

Tulemused:

Hanked (110)

Fujitsu kettamassiivi laiendamine
Kuusalu regionaalse reoveepuhasti laiendamise ehitustööde omanikujärelevalve teenuse osutamine
Liiklusuurimus ja simulatsioon "Tallinna peatänava mõju Tallinna Vanasadama trammiühendusele" hankimine
Siemensi järelvalve tarkvara vahetus
Veepuhastusjaama ja pinnaveehaardesüsteemi eksperthinnangu koostamine
Kreenholmi Gümnaasiumi staadioni ja ümbritseva maa-ala projekteerimine
AS Eesti Liinirongid kindlustusteenuse tellimine
Viljandi maakonna haigla ja tervisekeskuse projekteerimise koordineerimise teenus.
Iga-aastased geodeetilised tööd Eesti elektrijaama tuhaväljal ja Balti elektrijaama tuhaväljadel nr 1, 2
Käo tee ja Metsavenna tee rekonstrueerimine
Terastoodete ostmine
Rae tehnoloogilise raudteeülesõidukoha rekonstrueerimine
Raudtee spetsiaaltööriistade hooldus ja remont 2019-2022
2019 Harju ja Rapla maakondade pindamistööde omanikujärelevalve
ELEKTRIENERGIA OSTMINEAASTATEKS 2019-2020
Riigitee nr 15 Tallinn-Rapla-Türi km 39,45-39,52 teeületuskoha ehitus
Muuga sadama kai nr 1/2 veealuste terasest kandekonstruktsioonide korrosioonikaitsetööd
Graniitkillustiku ostmine
M1 kategooria sõiduk
Uuringu „Eesti põllumajandusühistute juhtimismudeli mõju ühistu juhtimisvõimekusele ning põllumajandustootja positsioonile toidutarneahelas“ läbiviimise hankes
Metsainventeerimise teenuse tellimine Rail Baltic projekti raames
Windowsi-põhiste kohtvõrkude turbe juhend
Kaitseväe sümboolika ja aumärgid
Arvutivõrgu tulemüüri seadmete laiendused
Oftalmoloogilise laseri ostmine
Eesti Elektrijaama ploki nr.8 RJS-2 moderniseerimine
Mahutite puhastamine Enefit Energiatootmine AS õlitehase mahutipargis
Võnnu aleviku ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise ning laiendamise projekteerimis-ehitustööd
Veduri liikumisparameetrite registreerimise elektroonsete komplekside ostmine
Külmutatud köögiviljade ja marjade ostmine
Sõiduki kasutusrent (Andmekaitse Inspektsioon)
Sõidukite hooldus- ja remonditeenuse tellimine koos varuosade soetamisega
Järveküla Lasteaia eritellimusega mööbli ostmine
Pealmaa puurpinkide Ingersoll Rand DM45 ja Sandvik D45KS puurvarustuse ostmine
Riigitee nr 21129 Orissaare – Leisi - Mustjala km 2,781 asuva Maasi silla rekonstrueerimine
Järveküla Lasteaia mööbli ostmine
Kommunaaltraktori kapitalirent
Kõrgemale Kunstikoolile Pallas väikebussi kasutusrendile võtmine
Teesõrestike demonteerimine 2019
Raudbetoontruubi ümberehitus metalltruubiks (km 68,697)-III
Soonuri Ural-33M varuosade ja tarvikute ostmine
Symantec Subscription litsentside kasutusõiguse ostmine
Silla küla reoveekanalisatsiooni rajamine
Riigiside kontseptsiooni eksperdirühma juhtimise teenus
Toruarmatuuri ostmine
Nõmme päästekomando hoone rekonstrueerimistööde omanikujärelevalve
Purusti rootorite komplektide ostmine
Paldiski Lõunasadama kaide nr 4 ja 5 esise akvatooriumi süvendustööd koos nõlva rajamisega ja kindlustustöödega
Enefit Energiatootmine AS soojustrasside rekonstrueerimine
Valga Haigla röntgeniruumide ehitustööd
Riigiteede nr 11182 Järvekalda tee km 0-0,915 taastusremondi ja nr 11117 Valingu-Jõgisoo km 3,661-5,058 tolmuvaba katte ehituse omanikujärelevalve teostamine
Kõrvalmaantee nr 24184 Ahimäe-Pahuvere km 5,205 asuva Loisu silla ümberehituse omanikujärelevalve
Soojusvahetite valmistamine
Tugimaantee 39 Tartu-Jõgeva-Aravete km 91,303-96,004 teekatte taastusremondi omanikujärelevalve teostamine
Settebasseini nr 4 puhastamise teenuse ostmine
Kadrina aleviku kaugküttetorustike rekonstrueerimine
Taebla kooli uue hoone ehitustööde omanikujärelevalve teenus
SA Eesti Kontsert Saaremaa Ooperipäevade 2019 esinejate majutamise teenuse hange
Harku vallas Kumna külas Kumna tee kergliiklustee II etapi rajamine
Transpordi ja tehiskeskkonna ligipääsetavuse analüüsi tellimine (Sotsiaalministeerium)
Omanikujärelevalve teenuse osutamine Tartu linnas 2019.a arendajate poolt ehitatavatel tee-ehituslikel objektidel
Toiduained Kammeri Kooli Sööklale
Mustakivi tee ja Linnamäe tee bussipeatuste rajamine
Iru elektrijaama jäätmeenergiakatla puhastustööd tööstusliku alpinismi meetodil
Töötoolide ostmine
Väikebussi kasutusrent 2019
Kahe sõiduauto ja ühe tarbesõiduki rentimine
Keskkonnaseire infosüsteemi (KESE) arendus- ja hooldustööde realiseerimine
Sõmera, Võisiku, Karula kartuli hange
Pikk tänava I etapi rekonstrueerimistööde omanikujärelevalve
Emajõe raudteesilla ja rööbastee õgvenduse lahenduste võrdlev analüüs
Iru elektrijaama jäätmeenergiakatlale tellingute paigaldamine
Tartu Vangla e-hoone lifti rajamine
Koagulant raud(III)sulfaadi hange
Tallinna veepuhastusjaama selitite (S7B - S12B) rekonstrueerimine
Paunküla mägede matkaraja II etapi rekonstrueerimine
Telkmantlid
Mändjala maaparandussüsteemi uuendamine
Vananõmme maaparandussüsteemi uuendamine
Röntgeniseadmete ostmine
Uuringu „Inimeste hoiakud otsustusvõimetus seisundis oleva patsiendi eest teavitatud nõusoleku andmisel tervishoiuteenuse osutamiseks ning rakkude, kudede ja elundite doonorluse suhtes” läbiviimine.
Iru elektrijaama pöörlevate mehhanismide remonttööd
Riigitee nr 4 Tallinna – Pärnu – Ikla km 101,2-101,6 bussipeatuse ehitus
Sulgeseadmed koos aktuaatoritega
Ämari reoveepuhastile mudapressi paigaldustööd
Saatse kordoni mööbel
Projekteerimistööd ja autorijärelevalve Sindi ühiselamu osaliseks lammutamiseks ja rekonstrueerimiseks sotsiaalkorterelamuks.
Traktori (koos lisavarustusega) kasutusrent
Diiselgeneraatorite hooldus
Pärnu Rääma tn survekanalisatsioonitorustiku rajamine
Maanteeameti lääne regiooni jääteede rajamine ja korrashoid
Haapsalu Kutsehariduskeskuse Puiduosakonnale kasutatud CNC pingi hankimine
Tõlketeenus 2019–2021
Isoleerliitmikud
Kunda linna lasteaia Kelluke hoone rekonstrueerimine energiatõhususe parandamiseks
Iru elektrijaama jäätmeenergiaploki sisepindade puhastustööde teostamine
Kinnitusvahendite ostmine
Prioriteetse suuna „Haldusvõimekus“ vahehindamine
Suaru sadama rekonstrueerimine
Uue mõõtesüsteemi projekteerimine, ostmine ja Iru elektrijaama korstnas paikneva vastu väljavahetamine
L100 Aruküla – Jüri gabariitide tõstmine
Wifi seadmete ost
Orissaare aleviku soojusvõrgu osaline rekonstrueerimine
Rakvere linna üldhariduskoolidele uute tahvelarvutite kasutusrendile võtmine
Elektrienergia ostmine 2019 - 2021
Trammide piduriliivaga täitmise süsteemi ostmine koos paigaldamisega
Varustusekotid
Raudtee ja pöörmete mõõteseadmete tarne
Uute trammide ostmine
Enefit 140 põlevkivi utmisprotsessi pöörleva trummelreaktori 1P vooderdise projekteerimis- ja asendamistööde läbiviimine

Tööpakkumised (8)

Linnamajanduse osakonna juhataja
Infrastruktuuri juhtivspetsialist
Ehitusspetsialist
Büroojuht
Arhitekt-planeerija
Estonian In-House Translator/Reviser
Hoolduskoristustööde projektijuht
Haldusjuht

Ettevõtjad (19)

Teho ehitusgrupp OÜ
OÜ SBT Võrgutööd
TELEALARM OÜ
MULTIPROFIIL OÜ
4SEINA OÜ
Hansaarendus Grupp OÜ
Niina Stsetnikova
EM Tõlge OÜ
Mercell Estonia OÜ
RenCon OÜ
Solpro OÜ
SaBBerg OÜ
ILTIKALI UÜ
IT KOOLITUSKESKUSE OÜ
SWECO EST OÜ
TELORA-E AS
INTERLINGUA OÜ
HANGE AS
ARTEXCHANGE OÜ

Sisulehed (1)

Hanked

Saada sõbrale

Küsimuse esitamine