Otsing

Palun sisesta otsingusõna:

Tulemused:

Hanked (397)

Narva linnas eelisoleeritud torudest soojustrasside lõikude rekonstrueerimine
Ajavõtuteenus
Tallinna Kesklinna Sotsiaalkeskusele väikebussi kasutusrendile võtmine
Eesti Elektrijaama bagerpumpla nr 3 ja 4 vastuvõtupunkrite ventilatsioonisüsteemi tehniline hooldus
Enefit280 utilisaatorkatla 3?? kahekäigulise tigukonveieri asendamine
Uuring kulutõhusaimate meetmete leidmiseks kliimapoliitika ja jagatud kohustuse määruse eesmärkide saavutamiseks Eestis
Kadrina Keskkooli C-korpuse ruumide remont
Uuring „Ehitiste ehitustehnilise vastupidavuse hindamine“
Neurokirurgiline kiirpuur
Mobiiltelefonide ostmine
Rehvide stendi remonditeenuse ostmine
Harjumaa, Keila, Kalda põik kinnisvara el.liitumine, LP3411.
Hiiumaa, Heiste F1, MAJ ehitamine, Hiiu vald, IS2817.
Jõgeva linna Suvila, Jaama ja Välja tänava rekonstrueerimise omanikujärelevalve
Saaremaa Muhu vald Simiste AJ F1 rekonstrueerimistööd IS2722
Kose-Uuemõisa Lasteaed Kooli tuletõkke uste paigaldus ning Kose Lasteaia rühmaruumi rekonstrueerimine
TREPI VALMISTAMINE JA PAIGALDAMINE LIGIPÄÄSUKS TARVASTU LINNAMÄELE
Uuring „Töökohapõhise õppe läbiviimise maksumus ja tasuvus“
Skeleti- ja lihassüsteemi ravimite ostmine
Vaktsiinide ostmine
Aheru maaparandussüsteemi rekonstrueerimine
Tiigi tänava 8020611 asfaltteekatte remont
Suvituse tn sademeveekanalisatsiooni tagasivooluklapp
Investeerimislaenu võtmine
Narva Perearstikeskuse rajamine. Projekteerimistööd
Türi valla kruusateede teede remont 2017
Relvapüramiidide ostmine
Heakorratööde tegemine Ülemiste raudteejaama kinnistul ja hoonetes
Keevkihtkatla tarbeks koldeliiva ostmine
Kaitseväe ja Kaitseliidu väljaõppealade kasutamise ja teavituste infosüsteemi (BRONTOS2) äri- ja kasutatavuse analüüs
Häire- ja valvesüsteemide ehitamine
Andmeanalüüsi tarkvara hoolduse hange
Reinu tee kõnnitee projekteerimine ja ehitamine
Uue tänava sõidutee osaline taastusremont
Veriora valla teede remont 2017
Õppehoonete koristusteenus 2017/2018 ja 2018/2019 õppeaastal
Analüüsi ressursi hankimine
Karulaugu-Randvere tee ristmiku remont: sademevee äravoolu lahendamine ja katte remont – projekteerimine ja ehitus
“Avinurme valla kruusateede remonttööd 2017”
Mahuti CEH väljavahetamine vastavalt tööprojektile ???-11
Kadrina valla 2017.-2019. aasta majandusaasta auditi läbiviimine
Tabasalu Kooli 3 laohoone ehitus
Harjumaa, Tallinn, Odra tänav 10, 12 ja Lastekodu tänav 44 elektrivarustus, LP3054.
Saaremaa, Pöide vald, Oti küla, RTJ:(Orissaare) fiider 4, IL4782.
Väike-Maarja tervisekeskuse ehitustööde omanikujärelvalve teostamine
Keskküttesüsteemi osaline rekontsrueerimine
Liiklus- ja kaskokindlustusteenuse ostmine
Kadaka tee 42 köögiseadmed
Riigitee nr 21184 Ruhnu sadama tee pindamine Ruhnu saarel Saare maakonnas
Lümanda Lasteaia käiguteede ehitamine
Väike-Maarja katlamaja rekonstrueerimine
Adavare katlamaja rekonstrueerimine
Viiratsi katlamaja rekonstrueerimine
Universaaltreipingi kapitaalremont
Puurseadmete URB puurimisinstrumentide ostmine
Pulbitorustiku läbipesemise ja puhastamise teenuse ostmine
Trafoõlis sisalduvate gaaside pideva monitooringu määramiseks gaasianalüsaatorite ost
Pronksi tn 6 // Raua tn 1 rekonstrueerimine Tallinna Kesklinna Sotsiaalkeskuse filiaaliks
Projektijuhtimise, järelevalve ja teostatud arendustööde testimise teenus
Vähemalt 10-tonnise kandevõimega allmaa laadurveoki ostmine
110 kV õhuliini kantavate maanduste hange
Rakvere Spordihalli kergejõustikumaneeži rajakatte paigaldamine
Kose Gümnaasiumi ning Oru Põhikooli tuleõhutusnõuete vastavuse viimise II etapp
Maanteeameti ida regiooni 2017 liiklusohtlike kohtade ümberehituse I etapi omanikujärelevalve ajapõhise tasustamisega
Põhimaantee 3 ( E264) Jõhvi–Tartu–Valga km 18,275 asuva Mäetaguse ristmiku ümberehituse ja teelõigu km 18,0-18,8 taastusremondi omanikujärelevalve ajapõhise tasustamisega
Haldus- ja korrashoiuteenuse tellimine kinnistule Paljassaare tee 17 Tallinn
Muuga sadamas Lasti tee 8/2 kinnistule õlipüüduri projekteerimine ja ehitus
Muuga sadamas Lasti tee 8 veetorustiku rekonstrueerimine
Muuga sadamas Koorma tn 2a veetorustiku rekonstrueerimine
Valuvaigistite (N02) ostmine
Instrumentide pesur-desinfektori ostmine
Kõrvalmaantee 15107 Türi-Näsuvere tolmuvaba katte ehitus
Eesti Maanteemuuseumi ekspositsioonihalli rekonstrueerimise ja näitusehoone ehitustööd
Eesti Töötukassa Tallinn ja Harjumaa osakonna Tõnismäe büroo remonditööd
Aknaplokkide vahetamise tööde tegemine trepikojas ning remont sanitaarsõlmedes, puhvetites ja trepikojas hoones Haigla 5, Narva linn.
Kunda linna tänavakatete remont I
Kunda linna tänavakatete remont II
Üliõpilaskodu ruumide remonttööd
Terastruubid 2017
Kärdla lennuvälja lennuliiklusala renoveerimise projekteerimine
Tartus, Põhja pst 30 kinnistu lammutus- ja korrastustööd
Täiendav kohtvõrgukaabeldus seadmeruumis
Aidu järve puhkeala mänguväljaku seadmete ostmine koos paigaldusega
Veemahutite soetamine
Serveri- ja UPS-i ruumide automaatikasüsteemide väljaehitamine
Trükiteenuse osutamine
Ühissõidukipeatuste taastusremont Tallinnas
Kopliranna 26 sademeveekanalisatsiooni rajamine
Sindi Vana ja Uue kalmistu puuhooldustööd
Neurokirurgiliste puurikomplektide ja lisatarvikute ostmine
Chemicumile veepuhastusseadme ostmine
Isikukaitsevahendite ostmine
Kiivrite ja prillide ostmine
Pukk-kraana K20-24 värvimine Enefit Energiatootmine AS-i utmisjaoskonnas märgil 48.00
Kõrvalmaantee 25239 Pindi-Verijärve km 3,42-3,98 ja 18175 Põlgaste-Roosi km 0,0-1,226 jalgratta- ja jalgtee ehitus
Bussiveod 2017-18
Laenu võtmine 2017 aasta investeeringute tegemiseks
Rahaveo ja rahatöötlemise teenuse tellimine
Fotolabori varuosade ja valgustundliku fotopaberi ostmine
Kullamaa valla kruusateede remont 2017
Lustivere mänguväljaku rajamine
Järvamaa esmatasandi tervisekeskuse administratiivne projektijuhtimine
Sillamäe teede remont
Microsoft SQL Andmebaasitarkvara ostmine
Puiduhakke ostmine Kehra hakkekatlamajale
Turvakontrolli seadmed Suur Ameerika 1
Tilga-Hargla maaparandussüsteemi rekonstrueerimine
Eesti elektrijaama ploki nr 8 suruõhu kruvikompressorite Atlas Copco tehnohooldus ja remont
Järvakandi Kooli renoveerimine. Projekteerimistööd
Eesti Töötukassa aruandlus- ja statistikamoodul
Laenu refinantseerimine
Tapa kesklinna rekonstrueerimise ja raudteepeatuse ühendamise erinevate liikumisviisidega ehitustööde omanikujärelevalve
Jõelähtme kirikutorni avamine turismiobjektina
Antiretroviirusravimi ostmine
Paigaldise Enefit280 reaktori 3??? tihendi õlijahutite rekonstrueerimine
Elektrikeedukatelde ostmine
Eesti Elektrijaama keskjuhtimiskilbi olmeruumi remont
Veduri TEM18 rattapaaride ostmine
Kvartalisiseste teede remont Narva linnas 2017
Kohustusliku ujumisõpetuse läbiviimine Tartu linna 2. klassi õpilastele 2017/2018. õppeaastal
2017. a septembris toimuva Eesti toidu kuu meediakampaania korraldamine
Auruülekuumendi ostmine
Elva linnas Järve tn 1 hoone osaline ümberehitus
Patsiendiliinid ja Medrad automaatsüstla tarvikud
EKG-Holtermonitooringu seadmed
Meditsiinilised monitorid
Arkoskoop
Kärla Põhikooli katuse remont
Kohtla-Nõmme Jaama tänava pindamine
Eesti Elektrijaama KVP lõigul asuva teise astme otsevoolu anioniitfiltri nr 3 sise- ja välispinna korrosioonitõrje kate
Traktori kasutusrent koos lisavarustusega
Meediamonitooring ja meedia analüüsi teenus
Rapla Vesiroosi Gümnaasiumi õueala projekteerimine
Valimiste veebilehtede kujundused
Tekstiilmaterjalide laborisse hõõrde- ja pillingukindluse testimisseadme ostmine
Paagi tn 10 korterelamu rekonstrueerimine
Sipa-Laukna lasteaia Laukna rühma sanitaarruumide ja veetorustike rekonstrueerimine
Kingu 6 hoone rekonstrueerimine
Põltsamaa valla Põltsamaa-Annikvere lõigus jalg-ja jalgrattatee ehitustööde omanikujärelvalveteenus
Audru laululava ehitamine
Paldiski Scoutspataljoni ja Paldiski linna keskust ühendav kergliiklustee
Järva-Jaani alevi tänavate pindamine ja Reva tee remont
Toiduainete ostmine Kallemäe Kooli sööklasse
Põltsamaa Kultuurikeskuse katuse renoveerimine
Kiviõli linnas Vabaduse pst ja Raudtee tn kõnniteede rekonstrueerimine koos välisvalgustuse rajamisega
Õlitehase ruumide, hoonete ja rajatiste ventilatsiooni- ja konditsioneerimissüsteemide tehniline hooldus ja remont
Tänavate pindamistööd Tõrva linnas 2017
Tallinna 21. Kooli spordiväljaku renoveerimine
Nõo valla teede ja tänavate pindamine
Nõo lasteaia Krõll osaline renoveerimine
Tootsi valla tänavate teekatete remonttööd 2017
Tartu Aleksandri tn 14 büroohoone küttesüsteemi rekonstrueerimistööd
Võrumaa, Varstu vald, Vurtsi (Mõniste) F2 fiidri rekonstrueerimine (IL4492, IL4603)
Põlva Keskraamatukogu ümberehitustööd
Maastikusõiduki (UTV) ja lisaseadmete ostmine
Haldus- ja korrashoiuteenuse ostmine Valdeku tn 13 administratiivhoonele
Auvere elektrijaama kütuse etteandesüsteemi perimeetri aia ja väravate projekteerimine
Kohila kaugküttevõrgu laiendamine
e-Aresti ja e-Täituri infosüsteemide lisaarendused
DeSOx-i varuosade ostmine
Projekti Villa Liisu juhtimine ja administreerimine
Oore tee pindamine
Ülenurme Gümnaasiumi söökla köögitehnika hange
Bussi kasutusrendile võtmine
MTA taktikariietuse ostmine
Riigiteel nr 19342 Reiu tee km 0,400 asuva Uulu silla remondi omanikujärelevalve
Viljandi-Pirmastu 15 kV keskpingevõrgu parendamine, Mäeltküla ja Vardja küla, Viljandi vald, IS2165.
Valgamaa, Meema F1 el. rikete vähendamine, Otepää vald, IL4426.
Kohtla-Järve linna koolibussi teenuse osutamine 2017-2018
Iseseisva statsionaarse õendusabi üksuse projekteerimine
Valgamaa Otepää vald Siberi AJ F2 rekonstrueerimistööd IL4428
Eesistumise kinkepakendite ostmine
Joogivee ostmine
Kontorimööbli ost
Serverruumi tulekustutussüsteemi kompressorite hange
Valgu põhikooli küttesüsteemi rekonstrueerimise projekteerimistööd
Koigi kooli osalised ehitustööd
Koigi kooli osaliste ehitustööde omanikujärelevalve teostamine
Ribapindamine Hiiu, Lääne, Pärnu, Saare ning Viljandi maakonnas
Muuga sadamas Veose tn 12 katlamaja üleminek õliküttelt gaasiküttele
Põletiku- ja reumavastaste ainete (M01) ostmine
Vedaja valimine kaugbussiliini nr 110 teenindamiseks
Rakvere linna sõiduteede talihooldustööd
Tartu Puukooli õueala teetööd
Digitaalse luubi ostmine
Kiili valla kohalike teede teehoiutööd 2017
Kooli 2a (õpetajate maja) fassaadi soojustamine
Pukk-kraanade renoveerimine II etapp
Tõstamaa multikeskuse osaline rekonstrueerimine
Põllu 1a tuletõkkeuste paigaldamine
Selgise V uuringuruumi geoloogiline uuring
Raamhange liikluskorraldusvahendite ostmiseks koos paigaldusega riigiteedele aastatel 2017 – 2019
Kohtla-Nõmme Tööstuse tänava remont
Kõrghariduse ja teaduse pikaajalise rahastamiskava ja organisatsioonide tegevuste ümberkorraldamise rakkerühma juhtimise teenus
Vändra valla kruuskattega teede renoveerimine 2017
Tööstustarvikute ostmine
Funktsionaalsete haiglavoodite ostmine
Türi linna Tehnika tn. ja Vabriku tn. katlamajade renoveerimise omanikujärelevalve.
Hopneri Maja hoovipoolse fassaadi ja katuse remont-restaureerimine
Drenaažipumba paigaldamine Balti elektrijaama
Automaatikaseadmete varuosade ning hooldus- ja remonditeenuse ostmine
Laekonsoolide monitorikinnituste modifitseerimine
Raseduskalendri mobiilirakendus
Riigiteel nr 17 Keila-Haapsalu km 67,699 asuva Rannaküla silla remondi omanikujärelevalve
Valjala alajaama releekaitse renoveerimine
Valgamaa Taheva vald Laanemetsa AJ F3 rekonstrueerimistööd IL4850
Narva Muusikakooli parkla ja kõnnitee projekteerimis- ja ehitustööd
Sillaotsa Talumuuseumi tuletõrje veevõtukoha projekteerimine ja ehitamine
Kirjastajaportaali riistvara soetamine
Ruila Põhikooli koolimööbli ostmine
Põhimaantee 3 ( E264) Jõhvi–Tartu–Valga km 18,275 asuva Mäetaguse ristmiku ümberehitus ja teelõigu km 18,0-18,8 taastusremont
Riigitee 15133 Kärevete – Aravete km 2,25 – 3,05 jalgtee ehitus
Sõiduautode üürimine/rentimine 2017
Luunja kultuurimaja põranda vahetus
Krootuse Põhikooli köögiseadmed
Kuusalu valla Valkla küla korruselamute reoveepuhasti ehitamine
Kuusalu valla õpilasliini teenindaja leidmine
Valga Jaanikese Kooli territooriumi asfaltkatte remonttööd
Ülenurme valla tänavavalgustuse projekteerimine ja ehitamine
Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli toitlustusteenuse hange
Alus- ja katteklaasid
9-kohalise väikebussi täisteenusliising
Leola tänav 12a sotsiaalmaja 1. etapi ehitustööd
Maastikusõiduki ATV ostmine
Teenuste kontsessiooni andmine Pääsküla prügila gaasikogumissüsteemis biogaasi kogumiseks
Martna valla õpilasliinil reisijateveoteenuse osutamine
Väikevahendite varuosade ja remonditeenuse ostmine
Teisaldavate tanklate hooldus- ja remonditeenuse ostmine
Võll koos hammasrattaga valmistamine
Kolga alajaamas 110 kV võimsuslüliti vahetus
Didaktiliste tööstusautomaatikaseadmete komponentide ostmine
Eesti Haigekassa tööruumide hoolduskoristus
Valtsitud värvilise metalli ja roostevaba terase ostmine
Harkujärve küla J. Venteri tee 2 ja J. Venteri tee 6 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu järgsete vee- ja kanalisatsioonirajatiste ehitus
Lasnamäe linnaosa avalike kõnniteede talvine hooldus 2017-2020
KVÜÕA hoone sanitaarremont
Kuue uue sõiduki hankimine
Tallinnas, Vilde teel madalpinge kaablite 2798 ja 2797 asendamine (IP2570)
Lavi paisjärve supluskoha juurdepääsutee rajamine
Häädemeeste aleviku jalg- ja jalgrattatee projekteerimine
Estonia kaevanduse tuulutusšurfi nr.3141 rajamine
0.41/0.23 kV 50 kVA kuivtrafo hange
Kaevanduse sissevarisenud šurfiava sulgemine ja korrastamine
Tahkuranna valla teede mustkatted 2017
Infusioonlahuste, plasmaasendajate, intravenoossete- ja loputuslahuste ostmine
Rapla riigigümnaasiumi hoone ehitustööd
Audru valla Tiigi, Muti, Põldeotsa ja Rebasefarmi veevarustuse ja reoveekanalisatsiooni projekteerimine
Navigatsiooni püsimärgi Emmaste sihi alumise tulepaagi rekonstrueerimise omanikujärelevalve
Museaalide säilitamise teenuse analüüsi tellimine Rahandusministeeriumile
Tallinna Tehnikaülikooli parklate rekonstrueerimise
Kostivere mõisa salongi, koridori ja wc-de rekonstrueerimine
Merestrateegia raamdirektiivi artikkel 8 kohase hinnangu sotsiaalmajandusliku analüüsi komponendi koostamise koolitus ja konsultatsioon
Muuseumikuuri I etapi ehitus
Viljandi veetöötlusjaama ja pumplate automaatika ajakohastamine
Lamedetektoriga C-kaarega röntgenseade
Üleriigiline ühishange elektrienergia ostmiseks VI: linnadele, valdadele, nende ning teistele asutustele ja ettevõtetele
Ahu maaparandussüsteemi rekonstrueerimine
Valjala valla teede remont ja pindamine
Kulgu tammi tasapinnaliste metallist veetõkete remondikoha ehitus
Tartu Hiie Kooli ventilatsiooni ehitus koos katuse rekonstrueerimisega
Tuletõkkeuste paigaldamine Lasnamäe lasteaedadesse
Turbiini varuosade ostmine
Sõiduauto (8-kohaline mahtuniversaal ) kasutusrent
Viljandi valla teede ja tänavate pindamine
Tugimaantee 69 Võru – Kuigatsi - Tõrva km 50,029-65,345 asuvate Pringi - Kuigatsi ja Kuigatsi - Soontaga lõikude rekonstrueerimise põhiprojektide koostamine
Riigitee nr 11 Tallinna ringtee km 20,2-24,3 Luige-Saku lõigu põhiprojekti ekspertiis
Jaotuspunkti nr 244 ost (IK0250)
Airborne laser scanning of HV overhead lines
Pilvepõhine eelarvestamistarkvara
Rapla kunstmurustaadioni projekteerimine
Jõgeva linna teekatete rekonstrueerimine
J. KUPERJANOVI TN 12 KORTERELAMU ÕPILASKODUKS REKONSTRUEERIMISE PROJEKTEERIMISTÖÖD
Hanila valla teede pindamine
Droonid
Veduk piiratud liikumisvõimega reisijate transportimiseks
Kullamaa valla teedele mustkatte paigaldamine 2017
Reisikorraldusteenuste tellimine
Tuule–Staadioni–Vana-Roomassaare parkla ehitustööd
Kõrvalmaantee 13115 Kohtla – Kohtla- Nõmme km 0,0-3,346 põhiprojekti koostamine
Riigitee nr 21 Rakvere–Luige km 28,95-44,50 Saara–Venevere lõigu rekonstrueerimise projekteerimine
Microsoft Office litsentside rendileping NARVA LINNAVALITSUSELE 2017 -2020
Lähte lasteaia parkla ja juurdesõidutee rekonstrueerimine
Aadressil Tartu, Nooruse 7 üliõpilaselamu osalise rekonstrueerimise projekteerimistööde tellimine
Palamuse kõlakoja renoveerimine
Suurgrupi videokonverentsiseadmete ostmine
Navigatsiooni püsimärgi Emmaste sihi alumise tulepaagi rekonstrueerimine
Viimsi valla kohaliku geodeetilise võrgu rekonstrueerimisprojekti koostamine
Nõrk- ja tugevvoolu tööde teostamine
Jõhvi valla kinnistusiseste teede (korteriühistute teed) remont
Töökinnaste ostmine
Narva Soojusvõrk AS-i soojusvõrkude seadmete remont
Ühtse sotsiaaltranspordisüsteemi reisijateveo vedaja raamhange
Ühtse sotsiaaltranspordisüsteemi operaatorteenus
Iisaku Vallavalitsuse hange: INVESTEERIMISLAENU VÕTMINE
Allmaa 6 kV jaotusseadmete koos varuseadmete komplektiga ostmine
Võru skate- pargi rajamine
Raamatupidamise algdokumentide elektroonse menetlemise teenus
Distromeeter ilmaradaritele
Valdeku ooteplatvormi ehitamine
Laenu võtmine Tahkuranna valla 2017.aasta investeeringute finantseerimiseks II
Sisekaitseakadeemia Paikuse õppehoone ATS’i ning evakuatsiooniteede projekteerimine ja ehitamine
Ruunoja-Rassiku maaparandussüsteemi rekonstrueerimine
Remonttööd üliõpilaselamus aadressil Raatuse 22, Tartu
Luige-Kangru kergliiklustee ehitamine
Tuletõrjedepoo katuse ja välisfassaadi rekonstrueerimine
Lagedi-Maardu km 4,49 metallsilla remont
WiFi seadmete ostmine haridusasutustele
Kehra sotsiaalelamu renoveerimine
Pärnus, Mai tn 3 koolihoone tehnosüsteemide rekonstrueerimine
Rae valla investeerimislaen
Maanteel nr 11421 Laagri-Hüüru km 1,916 asuva Karutiigi silla rekonstrueerimine
Eesti elektrijaama 3. ja 4. ploki suitsukanalite all asuvate ruumide küttesüsteemi torustike asendamine
Rongi- ja rongidispetšerraadioside rekonstrueerimine
Psühholoogilise nõustamisteenuse tellimine
Aseri Kooli lasteaiaosa rekonstrueerimine
Uurimistööd Balti Elektrijaama tuhavälja nr 1 ja nr 2 vee kroomiga saastumise põhjuste ja allikate leidmiseks
Kohila spordihoone spordisaali valgustus
Puhastusteenuse tellimine
Põltsamaa valla jalg-ja jalgrattatee ehitus lõigus Põltsamaa-Annikvere
Seadmete hankimine Tartu Kutsehariduskeskusele
Põltsamaa linna 2017. aasta investeerimislaen
Vinni lasteaia väliskanalisatsiooni rekonstrueerimine
Vinni lasteaia soojussõlme rekonstrueerimine
Riigitee 4 Tallinn-Pärnu-Ikla km 13,0-13,7 Veskitammi liiklussõlme ehitus
Kiili tänava (A.H.Tammsaare tee-Vaablase tn) rekonstrueerimine
Amiini lahuse ettevalmistamise ja säilitamise seadmete paigaldamine BEJ plokkides nr. 11 ja 12
Põhimaantee 2 Pikknurme-Puurmani lõigule möödasõidualade ehituse põhiprojekti korrigeerimine
Meditsiinilised seadmed ja inventar
Selisoo matkaraja rekonstrueerimine
Klaaspurgi maaparandussüsteemi rekonstrueerimine
Kontoritarvete ostmine
Reklaamikampaania korraldamine
Tallinna Ülikooli Narva mnt 25 hoone sisehoovi fassaadi renoveerimine
Ortopeedilisteks ning traumatoloogilisteks operatsioonideks vajalike lisavahendite ostmine
Tsütotsentrifuug
Sisekaitseakadeemia Paikuse õppekompleksi õppehoone nr 2 ruumide ventilatsiooni projekteerimine ja ehitamine
Tallinna Prantsuse Lütseumi spordihoone projekteerimine ja ehitamine
Fosfaadilahuse valmistamise ja hoidmise seadmete paigaldamine BEJ energiaplokis nr 12.
ENEFIT 280 kompressori MAN ZB Type RG04011-1 remont
Mustvee tervisekeskuse ehitamine
Tiigi rajamine
Balloonkateetrite ja muude uroloogiliste tarvikute ostmine
Vändra 110kV alajaama renoveerimine
Elering AS infosüsteemi majutus
R50 ja R65 pöörmeosad 2017
Narva Pimeaia rekonstrueerimise järelevalveteenused
Kultuurimälestiste riikliku registri (register.muinas.ee) lisaarenduste hankimine
Narva karjääri elektrivarustuse tagamine Eesti elektrijaama 8.plokist. Projekti koostamine ja ehitus.
Verekülvipudelite ostmine
Immunosupressandi ustekinumab ostmine
Seljakotid
Kiirabiauto simulatsiooni soetamine
Peetri aleviku virgestusala
Läätsa 35/10 kV alajaama laiendamine ja Mõntu 35/10 kV alajaama rekonstrueerimine (IK0779)
Elektrimootorite ostmine
Investeerimislaenu võtmine
Immunosupressantide ja immunostimulaatorite ostmine
Tsentraalveeni kateetrite ostmine
Kiviloo PÜ-404 maaparandussüsteemi rekonstrueerimine
Euroopa struktuurivahenditest toetatud projekte tutvustava näituse korraldamine Rahandusministeeriumile
Meditsiiniliste gaaside ostmine
Sinika maaparandussüsteemi rekonstrueerimine
Erinevad raadiojaamad, nende hooldus ja remont
Soojusvõrkude hoonete ja seadmete remont
Piiriveekogude puhastamise tellimine
Projektorite rentimine ja ostmine
Kontoriseadmete toonerikassettide ostmine raamlepinguga
Tehnoülevaatuse andmevahetuse automatiseerimine
Ranna 110 kV alajaama renoveerimine
Sisekaitseakadeemia uue peahoone ehitustööd
Noarootsi lasteaia laiendamine ja rekonstrueerimine
Toidukaupade ostmine
Tartu ja Valga maakonna liiklusohtelike kohtade likvideerimine
Serverite, miniarvutite ja võrguseadmete ostmine
Investeerimislaenu riigihange
Toiduainete ostmine Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskusele
Hambaravi- ja teiste meditsiiniliste instrumentide desinfektsiooni vahendite ostmine
ENEFIT 280 turboagregaadi SIEMENS SST-600 ja turbiini abiseadmete remont
Elektrilevi OÜ liinikoridoride hooldustööde teostamine Mõniste ja Antsla liinikoridori hoolduspiirkonnas
Kettamassiiv
Sõnastiku- ja terminibaasisüsteemi ning selle kasutajaliideste arendustööd
Vaktsiinide ja tuberkuloosiravimite ostmine
Phoenix – logistikainfosüsteemide täiendavate arendusteenuste tellimine
Põhimaantee nr 2 (E263) Tallin – Tartu – Võru - Luhamaa km 160,7-168,1 asuvale Valmaotsa - Kärevere lõigule 2+1 möödasõidualade ehituse omanikujärelevalve
e-veoselehe jätkuprojekt ELVIS2
Sisustuse ostmine Gustav Adolfi Gümnaasiumi I ja II kooliastme õppehoonesse
Ühekordse kasutusega imavate pükste ostmine
Riigitee nr 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa Kose-Võõbu lõigu ehituse omanikujärelevalve
Sharepoint tarkvarade arendus- ja hooldusteenuste tellimine
Tallinna veepuhastusjaama peaalajaama 12kV (6kV) jaotla rekonstrueerimine
Põhimaantee nr 2 (E263) Tallin – Tartu – Võru - Luhamaa km 160,7-168,1 asuvale Valmaotsa - Kärevere lõigule 2+1 möödasõidualade ehitus
Riigitee nr 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa Kose-Ardu lõigu ehitus
Riigitee nr 11 Tallinna ringtee km 6,0 kuni 9,7 Luige-Karla teelõigu ehitus
Jäätmete kogumisvahendite tühjendamise ja jäätmete transportimise hange
Jäätmeveo hange
Jäätmeveo ja kogumisvahendite tühjendamise hange
Jäätmeveo ja kogumisvahendite tühjendamise hange Harjumaal

Tööpakkumised (1)

Operator CNC-Turning

Ettevõtjad (19)

Teho ehitusgrupp OÜ
OÜ SBT Võrgutööd
TELEALARM OÜ
MULTIPROFIIL OÜ
4SEINA OÜ
Hansaarendus Grupp OÜ
Niina Stsetnikova
EM Tõlge OÜ
Mercell Estonia OÜ
RenCon OÜ
Solpro OÜ
SaBBerg OÜ
ILTIKALI UÜ
IT KOOLITUSKESKUSE OÜ
SWECO EST OÜ
TELORA-E AS
INTERLINGUA OÜ
HANGE AS
ARTEXCHANGE OÜ

Sisulehed (1)

Hanked

Saada sõbrale

Küsimuse esitamine