Otsing

Palun sisesta otsingusõna:

Tulemused:

Hanked (265)

Hakkepuidu ostmine kütteperioodiks 2017/2018
Ventilatsioonisüsteemide hooldusteenuse ostmine
Karjääride kontrollmõõdistamine 2017
Rõuge jäätmejaama laiendus
Balti elektrijaama vee keemilise puhastuse administratiivhoone WC-ruumide remont
Saku Gümnaasiumi algkooli territooriumi ehitus
Pärnjõe vana koolihoone osaline lammutamine ja konserveerimine
Karjääride markšeiderimõõdistus ja 2 karjääri katastriüksuse plaanide ja piiriprotokollide koostamine, katastriüksuste maakatastris registreerimise korraldamine
Maanteeameti sõidukitele talverehvide ostmine
Tulepüsivate uste EI60 ostmine koos paigaldusega
Buldooserkobestite alusvankri varuosade ostmine
Hüdraulikaseadmete remonditeenuse ostmine
Meditsiinitarvikute desinfitseerimise ja resteriliseerimise teenus
Mööbli ostmine
Valgamaa Hummuli vald Kivimäe kinnistu liitumisühenduse ja investeeringutööd LL2857,IL4736
Tallinn, Odra tänav 10 ja 12 liitumine elektrivõrguga, LP3054
Erika 3 Päästeameti haldushoone projekteerimine
Rahumäe 6 B korpuse 3. korruse ning trepikoja ja fuajee remonttööd
Viimsi valla teedevõrgu arengukava 2018-2028 koostamine
Rannametsa paadisadama kai rekonstrueerimine
Riia 12 hoone peasissepääsu trepi ja auditooriumi rekonstrueerimistööd
Esmatasandi tervisekeskuse hoone ja rajatiste projekteerimistööd
FIDIC Insener ja Omanikujärelevalve Tõrva linna Riiska piirkonna veemajandusprojekti projekteerimis-ehitustöödel
Tõikvere veevarustussüsteemide rekonstrueerimine
Mõniste valla sotsiaal- ja tervishoiukeskuse hoone lifti ehitus
Treeningvahendite soetamine
Ülekäigukohtade ohutusprogramm, II etapp
Kurtna 12 kortermaja katuse rekonstrueerimine ja rõdude renoveerimine
Illuka mõisa peahoone mööbli ostmine
Haljala valla tänavavalgustuse ehitamise omanikujärelvalve
Hargla külaplatsi edasiarendamine
Enefit Energiatootmine ASi peaskeemi elektrienergia võimsuse mõõtesüsteemide ja elektrienergia arvestussüsteemide ümberkorraldamine
Auvere elektrijaama kütuse etteandesüsteemi perimeetri aia ja väravate projekteerimine ja ehitus
Suure- Jaani Kooli Vastemõisa õppekoha ja huvikooli õpilasliinide teenus 2017-2020.
Juuliku tee asfalteerimine
Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla km 36,5-37,8 Kernu tankla lõigu ja eritasandilise liiklussõlme põhiprojekti ekspertiis
Sanitaarkonteinerite teenus
Narva Keskraamatukogu Ameerika Teabekeskuse sisustuse soetamine
Harjumaa Kotka piirkonna madalpinge ÕL rekonstrueerimistööd IP2915,IP2916,IP2855,IP3025
Pärnumaa, Häädemeeste - Metsaküla, Soometsa F, KP võrgu parendamine, Tahkuranna vald, IP2071.
Pärnumaa, Paikuse vald, Seljametsa küla, Raavitoa alajaama fiider 2 rekonstrueerimistööd, IS2749
Majandusaastate 2017-2019 auditeerimisteenus
Köögiseadmete ostmine Tallinna Veerise Lasteaiale
“TEADUSLIKE UURINGUTE LÄBIVIIJA LEIDMINE MAHE KUMMIKOMMI VÄLJATÖÖTAMISEKS”
Muraste rulapargi artaktsioonide ehitus
Kolga mõisa peamaja katuse remont
Rannarootsi Muuseumi paadimaja projekteerimine
Niiduki ostmine
AS Eesti Raudtee jaamade pöörmete käsitsi lumetõrje 2017-2018
Veduriteenuse kontsessiooni andmine 2017
Suitsugaaside monitooringusüsteemi montaaž paigaldistel 1, 2 Enefit 140
Eesti elektrijaama konveieri K-5A galerii katusekatte avariiremont
Riigitee nr 4 Tallinn - Pärnu - Ikla km 18,84 jalgteetunneli ja jalgtee ehitus
Leisi valla investeerimislaen 2017
Kraapkonveierite varuosade ostmine
Balti jaama manöövritöö teenused
Lillesibulate ostmine
Rakvere Ametikooli õpilaskodu hoone arhitektuurne ideekonkurss
Riigi Infosüsteemi Ameti tellitav E-valimiste infosüsteemide ja rakenduste turvatestimine
Narva mnt ülekate lõigus Staadioni-Puiestee tn
Sadama tn kõnnitee ehitus lõigus Väike-Turu tn kuni Kaluri tn
Jaama tn ja Puiestee tn ülekattetööd
Elektriajamiga aluslauaga oftalmoloogiliste pilulampide ostmine
Varundussüsteemi hange
Mäetaguse aleviku kompostiväljaku rajamine
Turvasüsteemide hooldustööd
Loo küla tuuleveski (Ajaveski) fassaadi restaureerimine
Eesti Tervishoiu Muuseumi näituse “Suhkur” ekspositsioonimööbli tootmine ja paigaldamine
Fassaadiremont
Sillaotsa Talumuuseumi veovahendite hoiukuuri ehitustööd
Elektrienergia ostmine Jõgeva linnale 2018–2020
Tuula küla veemajandusprojekti projekteerimis-ehitustööd
Kulgu ülevoolutammi raudbetoonpinna remont
Kohtla-Järve linna koolibussi teenuse osutamine 2017-2018
Naissaare sadama rekonstrueerimise I ehitusetapi projekt
Riigitee 4 Tallinn-Pärnu-Ikla km 13,0-13,7 Veskitammi liiklussõlme ehituse omanikujärelevalve
„„Erasmus+” programmi Eesti riikliku büroo iga-aastaselt esitatava vahendite haldaja kinnituse auditeerimiseks sõltumatu auditeerimisasutuse leidmine”
Uuringu „Eesti ja vene õppekeelega koolide 15-aastaste õpilaste teadmiste ja oskuste erinevuse põhjuste analüüs“ tellimine
Loodusvaldkonna e-hindamise süsteemi arendamine põhikoolis ja gümnaasiumiastmes
Komplektalajaama nr 7781 ost (LL2883)
Tallinn, Lubja 4, el. liitumine, LP3304.
Harjumaa, Hirvesilma el. liitumine, Rae vald, LP2083.
Jõgeva-Varbevere fiidri rekonstrueerimine, IL3644, IL3776, IL3777.
Elering AS andmemassiivi ostmine
Käina Kooli koristamine
Piiskopi aia rekonstrueerimine
Ioonivahetusvaigu ??-2-8 ostmine
Sulgemisarmatuuri ostmine
„Tori ristmik-Selja küla jalg- ja jalgrattatee ehitustööde omanikujärelevalve“
Tori Rahvamaja remonttööd
Vertikaalne tsentrifugaalpumpade elektrimootoriga ostmine
Matsi sadama püüniste kuuri renoveerimine
Keila linna Ülesõidu tänava katte remont
Keila Miki lasteaia projekteerimistööd
Kunda linna tänavavalgustuse taristu rekonstrueerimise projektijuhtimise teenus
Nitroferdi gaasijaotusjaamas uue mõõtesõlme väljaehitus III
Rapla Tammemäe laululava projekteerimine
QlikView tarkvara versiooniuuenduste ja konsultatsiooni ost
Vendrid Muuga, Vanasadama ja Paldiski Lõunasadamasse
Arvutitöökohtade ja monitoride hange
Kohanemisprogrammi teavitustegevused
Balti elektrijaama tuhavälja nr 1 tolmamise vähendamise uuringud
Maanteeameti ida regiooni sildade vuukide vahetus koos asfaltkatte kulumiskihi taastamisega
Õppehoone ja õpilaskodu mööbli soetus
Tartumaa, Võnnu vald, Lääniste küla, Rasina-Ahja kõrgepinge õhuliini rekonstrueerimisprojekt, IL3937.
Riigiteel nr 24112 Jaska-Võhma km 0,285 asuva Jaska silla remont
Karksi maagaasi mõõtejaama ja Lilli liinikraanisõlme projekteerimis- ja ehitustööde omanikujärelevalve teenused ja sellega seotud ehitusalased konsultatsioonid II
Rapla keskväljaku ehitustööde omanikujärelevalve
Hanila valla teede teekatte ehitamine ja remont
Rõngu rahvamaja kaugküttetorustiku ehitus
Tartu Tervishoiu Kõrgkoolile toitlustusteenuse hankimine
Buldooserkobestite ja frontaallaadurite ostmine või rentimine
Kontoritarbed
Vallateede rekonstrueerimine
Siseruumide koristusteenuse tellimine
Põlva vallas Rosma-Peri jalgratta- ja jalgtee projekteerimistööd
Põlva Kooli Kesk tn 25 õppehoone ümberehitustööde tehnilise, konstruktiivse ja sisekujunduse projekti koostamine
Elektridetonaatorid
17 objekti generaatorite testkoormusseadmete ühenduspunktide väljaehitamine
Tööstuse 52 hoone remonttööd ja tuletõkkeuste vahetus II
Vabadussõja võidusamba maa-ala rulatõkete paigaldus
Riigitee nr 11178 Ämari tee km 0 - 2,2 äärde kergliiklustee ehituse omanikujärelevalve
Tippteaduse konverentsi ettekannete visualiseerimise lahendus
Rapla maakonna riigiteede korrashoiu korraldamine aastatel 2018-2023
Kahe talakraana soetamine ja paigaldamine
Keskpinge kaabli ristlõigetega 25 mm2 ja 50 mm2 hankimine ja ladustamine
Katoodmuundurite asendamine kaugjuhitavatega II
Lääne-Saaremaa niitude taastamine
Oona veskipaisu rekonstrueerimine
Kettamassiiv
Kp kaabli 3x25 20 kV hange Elektrilevi OÜ elektrivõrguga liitumiseks
Koolimööbli hankimine Tartu Kutsehariduskeskusele
“Valga Haigla AS kirurgilise endoskoopilise seadme rent”
Viru Vangla metallitsehhi keevitusgaaside puhastussüsteemi paigaldamine
Arvutitöökoha riistvara
Pea- ja seljaaju stimulaatorid ja nende lisavahendid
Kalevi Spordihalli tuleohutuspaigaldiste hooldustööd
Traktori ostmine
Uus-Heldri VK torustike ehitus
Väikesemahuliste väljaõpperajatiste ja välipesuala ehitustööd
Lapse õiguste ja vanemluse uuring
Tehnoloogiline hinnang prügila nõrgvee kvaliteedile ja reoveepuhastussüsteemile
Teenuste kontsessiooni andmine korraldatud jäätmeveoks Kuusalu vallas
Tõrremäe-Veltsi-Haljala kergliiklustee ehitamise omanikujärelvalve
Konecranes tõsteseadmete hooldus- ja remonttööd ning varuosade ostmine
Riigi kõrvalmaantee nr 11178 Ämari tee km 0 - 2,2 äärde kergliiklustee ehitus
Juuru Vallavalitsuse allasutustele käidukorralduse teenuse osutamine
Kadrioru Staadioni peaareeni valgustuse rekonstrueerimine
Ruumide puhastusteenuse tellimine
CWDM multiplekseritega optikakonverterite süsteemi ostmine
Digitaalsete kommunikatsioonisüsteemide komponentide ostmine
Tööriiete ja isikukaitsevahendite ostmine Elering AS-ile
A. Puškini tn 8, Narva Kultuurimaja Rugodiv I ja II etapi tööde lõpetamine
Distantsjuhtimisega automatiseeritud tiibväravate ostmine koos paigaldusega
Liivi päevakeskuse rajamine
Kalade kudetingimuste parandamiseks vajalikud ehitustööd Loode-Eesti jõgedes
Statsionaarse vintsisüsteemiga kaugmõõturite ostmine ja paigaldus
Kavastu puurkaevu ning trasside projekteerimine ja ehitamine
Kivi-Vigala paisu kalapääs (KIK-i projekt) projektijuhtimine
Asfalteerimistööd Kehra linnas
Vanasadama A-terminali reisijate saabumise ala sisekujundus
Elektroonika detailide, mõõteseadmete ja töövahendite ostmine
Arvutilaudade ostmine
Muuseumide infosüsteemi ja digitaalhoidla hooldustööde ja lisaarenduste tellimine
Tallinnas Lai tn 47 Hobuveski toolide hankimine
Patmari talu veevarustuse projekteerimine
Haridustasemete ülese autentimislahenduse HarID 2.0 arendustööd
Vahuküla veetorustiku ja uue puurkaevu ehitamine
Kaevanduse sissevarisenud šurfiava sulgemine ja korrastamine II
Muuga sadama kai nr 14 vendrikaitse osaline rekonstrueerimine
Büroomööbli hange
Kadrioru võrgupiirkonna kaugkütte soojustrasside projekteerimine
Mätastajaga maapinna ettevalmistamine liigniisketel pinnastel Edela ja Kirde regioonides
Väike-Maarja aleviku tänavavalgustussüsteemi rekonstrueerimine
Vaivara küla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni rajamine II osa ehitustööd
Posti 34 hoone ümberehitustööd
Riigitee nr 11128 Kehra jaama tee km 0,0-0,86 rekonstrueerimise omanikujärelevalve
Tartu linnale audiitorteenuse ostmine aastateks 2017-2020
Haapsalu ning Uuemõisa vee- ja kanalisatsioonitorustike nig reoveepuhasti rekonstrueerimine, ehitustööde VIII etapi projekteerimis-ehitustööd, Omanikujärelvalve ja FIDIC Inseneri teenuse osutamine
Vedeliku polüalumiiniumkloriidi ostmine
Videote filmimise teenuse tellimine 2017. aastal
DIGITAALSE HELIPULDI JA SEADMETE HANGE
Esmaste tulekustutusvahendite ost ja hooldus
Pae tn 7-9-11-13-15 kvartalisisese tänava rekonstrueerimine
Filterkottide ostmine
Laste hammaste tervise kampaaniale loovlahenduse tellimine
Narva linna kodumajapidamistes tekkinud ohtlike jäätmete kogusmipunktide haldamine ja ohtlike jäätmete käitlemine
Sülearvutite hange
Tallinnas Vilde tee 106A Veskimetsa-Mustamäe 35 kV õhuliini demontaaži projekteerimine ja teostamine, IK0310
Krüptograafiliste algoritmide elutsükli uuringu raamhange
Rõngu 110kV alajaama renoveerimine
Hara, Rannu ja Viru jääksoode loodusliku veerežiimi taastamise jätkutööd
Eesti äriaruandluskeskkonna usaldusväärsuse uuringu tellimine Rahandusministeeriumile
MTA maksuaudiitorite arenguprogrammi tellimine
Isikukaitsevahendite ostmine
Haapsalu Noorte Huvikeskuse hoone (Wiedemanni tn 4) tuleohutusalased ümberehitustööd
LASNAMÄE LINNAOSA KVARTALISISESTE SÕIDUTEEDE HOOLDUS JA PUHASTUS 2018-2021
Sillamäe Kannuka Kooli projekteerimistööd
Varalise kahjuga liiklusõnnetuste kahjukäsitluse teenuse erasektorile delegeerimise mõjuanalüüs
GRAMI värvimisautomaat
Kulu mõõturi paigaldus Balti elektrijaama tööstussadevee pumbajaamas ?2
Haiba katlamaja renoveerimine
Lühikeste ja pikkade .ee domeeni registreerimisperioodide teavituskampaania
Riigitee nr 11420 Tänassilma-Laagri TOPI liiklussõlme ja nr 4 Tallinn-Pärnu-Ikla Kanama jalgteetunneli sadeveepumplate hooldus- ja valveteenus 2017-2019
Vilde tee 121e ja Akadeemia tee 50a vahelise ühendustee rekonstrueerimine
Lõhkaja töövahendite kott
Pääste kiivrilampide ja -kinnituste ostmine
Iisaku kontori rekonstrueerimistööd
Jäätmekonteinerite ost
Jändja ja Vihtra paisude avamine kalade rändeks: FIDIC inseneri ja omanikujärelevalve teenus
Lume veevaru mõõteseadmed
Noorte infomessi Teeviit 2017 turundusteenus
Lihula ja Koonga valla tänavavalgustuse taristu rekonstrueerimise projektijuhtimise teenuse ostmine
Vormiriiete ostmine
Sandla Keskushoone sotsiaalruumide remont
Maanteeameti ametisõidukite kasutusrent
Riigitee nr 11128 Kehra jaama tee km 0,0-0,86 rekonstrueerimine
Rööbaste defektoskoopia seadme tarne
Releeplokkide automaatkontrollstendi ostmine
Neeruti muinaslinnuse külastustaristu rekonstrueerimine
Mootorikütuse ostmine
5.56mm ja 7,62mm automaattulirelvade hankimine
Vedelkütuse ostmine
Moodullasteaia hoonete rentimine
Riigitee 39 ja 3 taastusremont ning riigitee 39 Vahi-Maramaa lõigu ristmike ohutustamine
Nakkusosakonna hoone ehitus
Autorefrakto-kerato-tonomeetri ostmine
Vinni valla õpilasliinid 2017/2018 õppeaastal
Nõustamis- ja infosüsteemi võrgustiku liikmete koolitamine ning õppematerjalide kaasajastamine
Ultraheliaparaatide ostmine Pelgulinna Sünnitusmajja
Protseduuri- ja transpordikärude ning tilgajalgade ostmine
Reisikorraldusteenuste tellimine
Veebikeskkondade uuendushange: Kasutajakogemuse (UX) analüüs ja -disain ning prototüüpide loomine
Kohalike Omavalitsuste Infosüsteemide auditi tellimine Rahandusministeeriumile
Valgu põhikooli küttesüsteemi rekonstrueerimise projekteerimistööd
Peatuvate veelindude lennuloendus
Steriilsete ja mittesteriilsete kinnaste ostmine
Projekti „Jõgeva Põhikooli õppehoone ja õueala rekonstrueerimine omanikujärelevalve teenuse osutamine
Helistuudiote helipultide ja lisaseadmete ostmine
Allergiauuringute reagentide hange koos vajaliku seadme tasuta kasutamise lepinguga
Lubja tn 4 Kohtuhoone sisustuse hankimine
Liikluskorraldusvahendite paigaldamine ja hooldamine
Tartu Ülikooli spordihoone juurdeehitus ja osaline rekonstrueerimine
Mustamäe meditsiinilinnaku III arendusjärjekorra ehituse projekteerimisteenus
Eesti Töötukassa infosüsteemi TETRIS/REDIS arendus- ja hooldustööd
TKM fondiriiulite ost ja paigaldus
Nõmme tänavate aastaringne hooldus 2017 - 2022
Maardu Gümnaasiumi toitlustamine
Jõgeva Põhikooli õppehoone ja õueala rekonstrueerimise projekteerimis- ja ehitustööde peatöövõtt
Sülearvutite ostmine
Seirekaamerate hankimine ja paigaldamine
Plastikpoid
PIRITA LINNAOSA PARKIDE JA HALJASALADE HOOLDUS 2017-2020
Voldemar ja Elfriede Amanda Lenderi mälestusmärgi ideekonkurss
Kuuekümne jõetoodri ostmine
Jõhvi Jaama 10 veevarustuse rekonstrueerimisteenuse ostmine
Lääne-Harju raudteeliinide liiklusjuhtimissüsteemi moderniseerimine
Vedaja valimine kaugbussiliini nr 110 teenindamiseks
WiFi seadmete ostmine haridusasutustele
Riigitee 4 Tallinn-Pärnu-Ikla km 13,0-13,7 Veskitammi liiklussõlme ehitus
Investeerimislaenu võtmine
Jäätmete kogumisvahendite tühjendamise ja jäätmete transportimise hange
Jäätmeveo hange
Jäätmeveo ja kogumisvahendite tühjendamise hange
Jäätmeveo ja kogumisvahendite tühjendamise hange Harjumaal

Tööpakkumised (3)

projektijuht
haldusjuht
Kokk / Cook

Ettevõtjad (19)

Teho ehitusgrupp OÜ
OÜ SBT Võrgutööd
TELEALARM OÜ
MULTIPROFIIL OÜ
4SEINA OÜ
Hansaarendus Grupp OÜ
Niina Stsetnikova
EM Tõlge OÜ
Mercell Estonia OÜ
RenCon OÜ
Solpro OÜ
SaBBerg OÜ
ILTIKALI UÜ
IT KOOLITUSKESKUSE OÜ
SWECO EST OÜ
TELORA-E AS
INTERLINGUA OÜ
HANGE AS
ARTEXCHANGE OÜ

Sisulehed (1)

Hanked

Saada sõbrale

Küsimuse esitamine