Otsing

Palun sisesta otsingusõna:

Tulemused:

Hanked (192)

Saku aleviku tänavate ja Saku valla jalg- ja jalgrattateede puhastamine
Eesti Elektrijaama energiaploki nr 6 katelde vahelise vahelae renoveerimine kõrgusmärgil +9,6, teljel 29–34, rea C ja D vahel
Kunda hooldekodu hoone energiatõhususe tööde projekteerimine
Eesti topograafilise kaardi 1:20 000 trükiks ettevalmistamine ja trükkimine (Maa-amet)
Tulekindla tellise ostmine
Võnnu Keskkooli söögiruumi ja köögiruumide rekonstrueerimise projekti koostamine
Krati eksperdirühma juhtimise teenus
Kardiointensiivravi patsiendimonitoride keskjaama funktsionaalsuse täiendamine
Raudteeäärse maa-ala niitmisteenuse ostmine
Valgamaa, Otepää-Vidrike fiider, KP el. võrgu korrashoid, IL4321.
Tartumaa, Maaritsa-Kambja fiidri rekonstrueerimine, IL4008, IL4061.
Raplamaa, Rapla-Kuusiku fiider, el. varustuskindluse parendamine, IP2688.
Pärnumaal Maima AJ F2, Avo AJ F1 ja Rukki AJ F3 rekonstrueerimistööd IS2869,IS2885,IS2894
Valgamaa Valga vald Lepa AJ F2 rekonstrueerimistööd IL5044
Sõiduki kasutusrendile võtmine
Sideteenuse hange
Autokaalu soetamine Turu 49 jäätmejaama
AS Tallinna Sadam Vanasadama D-terminali rekonstrueerimis- ja laiendustööde omanikujärelevalve teenuse osutamine
Eesti Elektrijaama kütuseetteande drenaažipumba ost ja paigaldamine
Turvatestimine
A.H.Tammsaare tee 143 ümbruse teede taastusremont
Tartu Ülikooli peahoone tehnosüsteemide ja lõunatiiva tualettide rekonstrueerimistööd
Tallinna Spordihalli raamhange remonttööde teostamiseks
Raadiosaatjate ja raadiosidevahendite tarvikute ostmine
Estonia kaevanduse ruumide remonditeenuse ostmine
Kohttuulutuse ventilaatorite koos alusraamidega ostmine
Veeldamisdüüside valmistamine
ESRI tarkvara tugiteenuse pikendamise ja ArcGIS Desktop Advanced Concurrent Use litsentsi ostmine
Sagedusmuunduri ostmise ja paigaldusteenuse ostmine
Keskpinge seadmete ostmine
Elektriliinide ehitustrasside ettevalmistamise teenuse ostmine
Päästejettide ostmine
Tartu linna omandis olevate eluruumide Nisu tn 2a-3, Nisu tn 2a-6, Nisu tn 2a-11, Mõisavahe tn 67-24, Rahu tn 15-127, Vaksali tn 29-3, Tartu remonttööd
Plaanimis- ja riskihalduse tarkvara ning hooldusteenuse hange II
Nõva 110/10 kV alajaama maaühendusvoolu kompenseerimisseadme paigaldamine IK0960
Tallinnas Tramm 1 ja Troll 9 alajaamede üleviimine 10kV-le IP3105
Tondiraba jäähalli jääväljakute külmutussüsteemi hooldus- ja järelevalveteenuste ostmine
Autode hooldus- ja remonditeenuste ostmine
Sangla soo kraavi sulgemine
"Mehitatud valveteenuse pakkumine Vabaduse väljak 9 maa-aluses hoones”
Elektrimootoriga paadid tehistiiki
Sterilisatsiooni pakkematerjalid ja tarvikud
Eesti Elektrijaama transformaatorite 1TP ja 2TP tulekustutussüsteemi projekteerimine
Ratasekskavaatori rentimine
Roograhu sadamahoone juurdeehituse ehitamine
Estonia kaevanduse tuulutusšurfi nr. 143 rajamine
Hiiu, Seewaldi ja Ädala korpuste eripuhastusteenus
Bensiinimahuti tööprojekti koostamine
E-ehituse visiooni koostamine
Rehvide ostmine
Pärnumaa, Kargsoo, Sepikoja F3, Reiujõe F3, el. rikete vähendamine, IS2961, IS2962, IS2964.
Toila valla haljasalade hooldamine 2018
Keskliigendiga koristusmasina rentimine
Teehooldustraktori rentimine
Sõiduki kasutusrent
Mõrrapüügi selektiivsuse ja kulutõhususe tõstmine
Haljastustööde teostamine Järva vallas 2018. aastal
Avatäidete materjalid
5-kohalise N1 kaubiku kasutusrent
Rongi pöördvankrite remondi hange
Järveküla Turu tee lasteaia ehitustööde omanikujärelvalve
Järveküla Leerimäe lasteaia ehitustööde omanikujärelvalve
Pähklimäe tn 3 multifunktsionaalse spordiväljaku projekteerimine ja ehitamine
Raasiku valla kahe (2) tee remonttööd
Vanasadama kai nr 3 esise laevavraki allveearheoloogiline uuring ja teisaldamine
Melliste loodus- ja liikumisraja atraktsioonide ostmine koos turvaala ja paigaldusega
Tallinna Linnamuuseumi toiduainete hange
Narva linnas asfaltkatte taastamine
Kaugkontrolli seadmete ostmine
Keskpinge maakaabli ristlõikega 3x240 mm2 ost (I etapp)
Tallinna teede ja tänavate katendite deformatsioonide ja katete kulumise määramine, lähtudes liiklussagedusest ja teekatendi konstruktsioonist 2. etapp
Haapsalu rulapargi asfaltkatte rajamine
Puu- ja köögiviljade ostmine
Valga lasteaed "Buratino" ehitusprojekti koostamine hoonete energiatõhusaks muutmiseks
RMK matkatee Penijõe-Aegviidu-Kauksi haru taristu projekteerimise ja ehitamise omanikujärelevalve teenus
N1 kategooria sõidukite ostmine
Paksunahaliste hoone osaline rekonstrueerimine
Pärnu Vesi büroohoone ventilatsiooni- ja küttesüsteemi rekonstrueerimine
Sülearvutite ostmine
Informatsiooni edastamine Narva elanikele
Annelinna Gümnaasiumi (Kaunase pst 68) rekonstrueerimise projekteerimine
Tatari 39 ruumide remonttööd
Eesti Rahvusraamatukogu teenuspõhise juhtimissüsteemi rakendamise tellimine Rahandusministeeriumile
Kinnistusraamatu menetlustarkvara kasutajakogemuse ja -vajaduste analüüsi teostamine ning kasutajaliidese prototüübi koostamine
Pikaajalise säilitamise arhitektuuri ärianalüüs
Toitlustamisteenuse osutamine Võru Gümnaasiumis
Rikastusvabriku sõelurite äravooluvannide valmistamine ja paigaldus
Laimjala rahvamaja renoveerimine
Eesti Elektrijaama pulbijuhtmete tihendkompensaatorite renoveerimine
Pärnumaa, Pärnu-Jaagupi, Keba AJ F2, Abro AJ F1 ja Oara AJ F2 rikete vähendamine (IS2825, IS2826, IS2827)
Pärnumaa, Metsa AJ F4 fiidri ja Lõo AJ F2 fiidri rekonstrueerimine (IS2828, IS2829)
Autopesu teenuse ost
Pärnumaa, Pärnu Jaagupi, õhuliinide rekonstrueerimine, IS2820, IS2821, IS2822.
Pärnumaal Vaike AJ F3, Põhara 2 AJ F2 ja Käära AJ F2 rekonstrueerimistööd IS2800,IS2818,IS2819
Hõbedast meenemündi hange
Muhu AJ maaühendusvoolu kompenseerimisseadmete paigaldamine IK0961
Torni-Tallinna tn ristmiku soojustorustiku ehitus
Sootsa, Saari ja Ura supluskohtade juurdepääsuteede rekonstrueerimine
Pikk 2 / Rataskaevu 1 uste vahetamine ja remonttööd
Turu tänava äärse ala täitmine püsijäätmetega
Veterinaarne hematoloogia analüsaator
Ehitustööde tellimine raamlepingu alusel
Telefoni- ja mobiiltelefoniteenuse tellimine
Rakvere kunstmurustaadioni korraline aastahooldus
Paldiski mnt (Mõisa tn – Nurklik tn) ühissõidukiraja ehitamine
Põhja-Tallinna ja Mustamäe linnaosa mänguväljakutele mänguväljaku elementide ostmine koos paigaldusega
Balti elektrijaama kütuseetteande 3. konveieri proovivõtturi asendamine
Eesti elektrijaama tuhatorude estakaadi tugede nr 121 ja 127 rekonstrueerimine
Patsiendiühendus kontuuriga (hingamisaparaadiga ühendamiseks)
YBFJ 500-6 tüüpi elektrimootori hange
Lõhketööde mõjutegurite mõõtmise teenuse ostmine
Pärnumaa, Pärnu-Jaagupi ÕL rekonstrueerimine, IS2998, IS2999, IS3000.
Viljandi linn, Muru F2, F6, el. võrgu uuendamine, IL5060.
Pärnumaal Lehu AJ F2, Kuuse AJ F6 ja Jussi AJ F1 rekonstrueerimistööd IS2871,IS2872,IS2882
Valgamaa Otepää vald Nüpli küla Munamäe AJ F1 rekonstrueerimistöö IL4867
Hiiumaa Kärdla-Sõpruse fiidri rekonstrueerimine IS2789
Männila tee rekonstrueerimine
Vanasadamas kai 24/25 valgustite asendamine LED valgustitega
Demoseadmete kasutusse võtmise teenuse ostmine
Raamatukogusüsteemide kaasajastamise analüüs
Vasarpurusti SMD-98B rootori ostmine
Varunduslahenduse III etapi juurutamine – tarkvara hankimine
Põhja-Tallinna ja Mustamäe linnaosa mänguväljakutele mänguväljaku seadmete ostmine koos paigaldusega
Kaevurivalgustite ja nende laadimisseadmete ostmine
Pärnumaa, Tori vald, Räägu küla Tiksi AJ F2; Kilksama küla Männi AJ F2 ja F3 nõuetekohasuse tagamine (IS2946, IS2940, IS2941)
Tartumaa, Ibaste F2 el. nõuetekohasuse tagamine, Kastre vald, IL4990.
Kabli looduse õpperaja rekonstrueerimine (2)
Pärnumaal Majaka AJ F2, Priidu AJ F1 ja Tolkuse AJ F7 rekonstrueerimistööd IP3436,IP3444,IP3450
Sillamäe V.Tškalovi tn 1a, 3a ja 25 hoonete evakuatsiooni välistreppide paigaldamine
Linna Muuseumihoone saali remont
Uue Tallinna vangla turvaseadmed
Terastruubid 2018
Ülesõidu- ja ülekäigukohtade remont 2018
Tartu Variku kooli ja spordihoone rajamine
Töötajate veoteenuse hange
Tugiteenuste portaali täiendavad arendus- ja hooldustööd
Balti elektrijaama tuhavälja ülevoolukaevu nr 1 üleviimise projekteerimine
Aiandi tee kollektori pikendamine ja remont ning Vehema teele eesvoolu rajamine
Allmaakallurite ostmine
Diiselgeneraatorite ostmine
Multifuktsionaalne kalibraator
Eesti Elektrijaama peakorpuse konstruktsioonide audit, kütuseetteande nr 1 ja nr 2 vahelise konveieri eelprojekti ja eelarve koostamine
Häädemeeste Suurküla rannatee rajamine
Veterinaariakliiniku rekonstrueerimistööd I etapp
Hooldekodu „Saaremaa Valss“ projekteerimis- ja ehitustööd
Suure-Jaani lasteaia Sipsik hoone energiatõhususe parandamise projekteerimistööd
Vändra Martini kiriku katuse restaureerimine
UURINGU „EESTI HAIGEKASSA USALDUSVÄÄRSUS JA ELANIKKONNA RAHULOLU TERVISHOIUSÜSTEEMIGA“ LÄBIVIIMINE AASTATEL 2018, 2019, 2020, 2021
Tapa valla teede pindamine
Muuga sadamas Koorma tänava veetorustiku rekonstrueerimine
Lääne-Virumaa, Viru-Nigula vald, Tüükri küla, Laane AJ F1 nõuetekohasuse tagamine (II1585)
Misso vabatahtliku päästekomando depoohoone ehitamine
Põhja-Pärnumaa valla Tootsi ja Vändra piirkonna avalikult kasutatavate teede remont ja hooldamine 2018
Valgamaa Otepää vald Neeruti AJ F2 rekonstrueerimistööd IL5007
Orissaare Gümnaasiumi hosteli rekonstrueerimise projekteerimis- ja ehitustööd
PRIA otsetoetuste valdkonna infosüsteemi tuleviku analüüs
Rattaringluse jalgrattaparklate ning nende aluste projekteerimine ja ehitamine
Ernesaksa tee rekonstrueerimine
Maardu linna teede remont ja pindamine
Ulvi hooldekodu üleviimine pelletiküttele, projekteerimis- ja ehitustööd
Tallinna Lennujaama lennuliiklusala arendusprojekti projekteerimistööde tellimine
Ranna pst kõnnitee ja Ranna pst 3a parklaala projekteerimis-ehitustööd
Asfalttänavate pindamine 2018. a
Eesti Elektrijaama peahoone turbiinijaoskonna nr 3 soojussõlme renoveerimine
Kaugküttevõrgu ehitustööd Võru linnas Võrumõisa tee 4a ja Kreutzwaldi 59c liitumiseks
Kruusatänavate pindamine 2018.a
Kiini 110 kV alajaama rajamine
Turismiinfosüsteemi arendus- ja majutushange
Kaugkütte arendamine Maardu linnas
Varbola muinaslinnuse külastustaristu rekonstrueerimine
Microsoft litsentside soetamine raamlepinguga
Kasutatud poolvagunite ostmine
Raasiku aleviku kergliiklustee silla rajamine
Paldiski 110/35/20/6 kV alajaama laiendamine
Kaarli pst ja Kaarli kiriku ümbruse tänavavalgustuse rekonstrueerimine
Teenuskeskkonna arendus- ja hooldustööd
Küberturvalisuse kuu materjalid
Linnamäe multifunktsionaalse keskuse kultuurisaali ehitustööd
Orissaare lasteaia rekonstrueerimine
Arvutite rentimine Tallinna haridusasutustele
Tehnohooldusteenuse tellimine RKAS-i 4 piirkonna objektidele 01.07.2018-30.06.2021 5 osa
Valga Jaanikese Kooli remonttööd 2018
Iru elektrijaama UPS-le akude ostmine ja vahetamine
Reaktiivvõimsuse kompenseerimise seadmete projekteerimine, ostmine ja paigaldustööd
Pre-warning system for mobile sensor systems
Stabiliseeritud reoveesette äravedu ja edasine käitlemine
Tartu linna kooli- ja haldushoonete koristusteenuse ostmine 01.09.2018. a kuni 31.08.2021. a
Tapa – Narva ja Tapa – Tartu raudteeliinide rekonstrueerimine
Jäätmete kogumisvahendite tühjendamise ja jäätmete transportimise hange
Jäätmeveo hange
Jäätmeveo ja kogumisvahendite tühjendamise hange
Jäätmeveo ja kogumisvahendite tühjendamise hange Harjumaal

Tööpakkumised (9)

Arhitekt
Maanteeameti põhja regiooni hooldeosakonna peaspetsialist
Tootmise ja klienditeeninduse juht
Hankespetsialist
Ehitusnõunik
Linnamajanduse osakonna juhataja asetäitja
Jurist - väärteomenetleja
Hooldeosakonna peaspetsialist
Nurse

Ettevõtjad (19)

Teho ehitusgrupp OÜ
OÜ SBT Võrgutööd
TELEALARM OÜ
MULTIPROFIIL OÜ
4SEINA OÜ
Hansaarendus Grupp OÜ
Niina Stsetnikova
EM Tõlge OÜ
Mercell Estonia OÜ
RenCon OÜ
Solpro OÜ
SaBBerg OÜ
ILTIKALI UÜ
IT KOOLITUSKESKUSE OÜ
SWECO EST OÜ
TELORA-E AS
INTERLINGUA OÜ
HANGE AS
ARTEXCHANGE OÜ

Sisulehed (1)

Hanked

Saada sõbrale

Küsimuse esitamine