Otsing

Palun sisesta otsingusõna:

Tulemused:

Hanked (169)

Vormsi kopteriplatsi ehitus vastavalt Roadplan Oü poolt koostatud põhiprojektile nr. 17014-1 ning AIA Elekter Oü poolt koostatud elektrivarustuse põhiprojektile nr 17030
Ida-Virumaal Alutaguse vallas Uhe külas Uhe (Jõhvi) F2 fiidri rekonstrueerimine (II1532)
Päikeseparkide projekteerimistööd
Siimani surubiometaani lahustankla hange
Loodava ekspositsiooni „Vabadussõjaaegne soomusrongi laadne liikuv veerem“ tarbeks veeremi rentimine
Kusti tee rekonstrueerimine
2018. a toimuvate meediakampaaniate korraldamine
Mootorikütuse ostmine
Iru elektrijaama seadmete hooldustreppide valmistamine ja paigaldamine
Varuosade ostmine
Ratasekskavaatori Huddig 1260 hooldus- ja remonditeenuse ning varuosade ostmine
Filtrite ostmine
Balti Elektrijaama kaugkütte võrgupumpade sagedusmuundurite asendamine
Terviseameti infosüsteemi ("MEDRE") hooldus- ja arendustööd
Kose lasteaia PäevaLill rekonstrueerimise projekteerimine
Riigiteel nr 14210 asuva Ehavere silla projekteerimine ja ehitamine koos paisutuse likvideerimise ja jõesängi korrastamise omanikujärelevalve
Kahtla laiu tee rekonstrueerimine
Reoveepumplate toite- ja automaatikakilpide ostmine
Mürataseme hindamine kunda linnas, mürakaardi koostamine
Rehvide ladustamise ja vahetamise hange
Veskimetsa elektroonilise sidevõrgu liinirajatiste ja madalpinge õhuliini ehitus
RUUMIDE PUHASTUSTEENUSE TELLIMINE 2018-2021
Jõgeva maakond, Mustvee vald, Kääpa küla, Separa (Kallaste) F2, IL4702.
Viru kaevanduse ülevoolupuuraukude projekteerimine ja ehitus
Soonuri Ural-33M ning puurmasinate MBK, MBM varuosade ja tarvikute ostmine
Reduktorite ja nende varuosade ostmine
Kinnitusvahendite ostmine
Elektrienergia ostmine aastaks 2018-2019
Sammuvate ekskavaatorite kabiinide remonditeenuse ostmine
Kontrollsüsteemides kasutatavate radioaktiivsete kiirgusallikate tehniline hooldus
Sepiste ostmine
Deammonifikatsioonitehnoloogia elekrikikilbi koostamine
Reklaamiteenuse pisitööd
Kolimisteenuse tellimine (Sotsiaalkindlustusamet)
Infokioskite soetamine raamlepinguga
Majandustarkvara Microsoft Dynamics AX ning personali- ja palgaarvestuse lahenduse tarkvaraarenduse hange
Iru elektrijaama 0,4 kV jaotusseadme reaktiivvõimsuse kompensaatorile uute kondensaatorite ostmine ja paigaldamine
Jõgeva maakond, Mustvee vald, Tuulavere küla, Tuulavere (Kallaste) F1, IL4798.
Vase- ja optika jätkukaablid ning tarvikud
SFP moodulid
Arheoloogilise väärtusega objektide asukohtade kaardistamine Rail Baltic trassil
Arheoloogiliste uuringute teostamine Rail Baltic trassil
Raamhange riigiteedel teekattemärgistuse eemaldamiseks
Raamhange riigiteedele teekatte märgistustööde teostamiseks
Pärnu-Jaagupi kultuuri- ja spordipark
Süsteemi Söll VI-GO viimine vastavusse tootjatehase nõuetega esmase kontrolli akti alusel
Symantec Subscription litsentside kasutusõiguse ostmine
Roostevaba toodete ostmine
Termopaaride ja termomeetrite ostmine
Jõgeva maakond, Mustvee vald, Ruskavere küla, Vahtraoru (Kallaste) F2, IL4802.
Määrdemajanduse seadmete ja varuosade ostmine
Tööriistaruumide sisustuse ostmine
Raplamaa, Kilvaku F1 rek, Vanamõisa, Vigala vald, IP3143.
Harjumaa, Kiisa-Nabala 10 kVF rek, Saku vald, IP2973.
01.02.-31.12.2018. a Narva linna haldusterritooriumil liiklusõnnetuste või õnnetusjuhtumite tagajärjel vigastada saanud hulkuvatele koertele ja kassidele veterinaarteenuste osutamine
Narva linna haldusterritooriumil hulkuvate koerte ja kasside püüdmine, nende pidamine varjupaigas ning endiste ja uute omanike otsimine
Koostööroboti ostmine
Väravahoone renoveerimine
Mehitamata süsteemide rent ja konsultatsioon
Puurmani tervisekeskuse ruumide ehitamine
Juuru pastoraadi katusekatte vahetus ja katusekonstruktsioonide restaureerimine
Kalatoodete ostmine
Vmware virtuaalserverite taristu arendus
Tulekindla segu ostmine
Tulekindla tellise ostmine
Nõrk ja tugevvoolu hooldustööd 2018-2020
Jõgeva maakond, Mustvee vald, Nõmme küla, Rätsepi (Kallaste) fiider 1, IL4696.
Lainekuju mõõteseade madalsageduslike võnkumiste uurimiseks Eesti ülekandevõrgus
EASi kontori ruumide ja inventari kolimis- ja pisiremonditööd 2018-2020
Võrumaa, Setomaa vald, Rääsolaane küla, Naudi alajaama F15 nõuetekohasuse tagamine (IL4926)
Valgamaa, Helme vald, Pühaste alajaama F1, F5 rikete vähendamine (IL5020, IL5015)
Rogosi mõisapargi rekonstrueerimise I etapp
Valga maakond, Otepää vald, Raudsepa küla, Marjamäe (Otepää) F3 fiidri rekonstrueerimine (IL5024)
Ida-Virumaal Illuka vallas Kuremäe külas Kuremäe (Jõhvi) F3 fiidri rekonstrueerimine (II1314)
Saaremaa, Valjala-Haeska 10 kV F rek. Lääne-Saare vald, IS2738.
Ajutise kontrolljoone tähistamiseks vajalike plastpoide ostmine
Traktori hankimine kasutusrendiga
Ventilatsioonisüsteemide puhastusteenuse tellimine
Ühtse gaasi bilansipiirkonna reeglite väljatöötamine Balti(-Soome) sisend-väljund tsoonis
Rapla riigigümnaasiumi hoone sisustamine
Loo-Iru gaasitorustiku II hooldustööd
AS Eesti Liinirongid kindlustusteenuse tellimine
Kihnu päästehoone ehitustööd
Vabadussõja Kehra lahingu mälestussamba projekteerimine ja ehitamine
Järveküla Kaare tee lasteaia projekteerimis- ja ehitustööde peatöövõtt
Kehtna mõisa pargi laululava ehitamine
Muraste kooli laiendamise omanikujärelevalve
Õppelehe „Sinu Mets“ väljaandmine
Põlva-Võrumaa, Ruusa-Leevi fiider rek, IL4164.
Valgamaa, Tsirguliina-Kooba 10 kV rek, Otepää vald, IL4146.
Tartumaa, Peatskivi F1 ja F2 rek, Peipsiääre vald, IL4680, IL4681.
RMK matkatee Penijõe-Aegviidu-Kauksi haru taristu projekteerimine ja ehitamine
Omanikujärelevalve Koonga ja Lõpe katlamajade renoveerimisel
Uue Tallinna vangla sisustus
Valitsusülese turvalise andmevahetussüsteemi andmekaitse komplekssüsteemi loomiseks konsultatsiooniteenuste tellimine (Ukraina)
Iru elektrijaama jäätmeenergiaplokile tarvikute, varuosade ja kulumaterjalide ostmine
Elatusmiinimumi mõju analüüs majandusliku toimetuleku tagamisele
Pärnumaa, Tori vald, Kilksama küla, Sindi-Jänesselja 10 kV fiidri rekonstrueerimistööd (IS2588)
Ankrukettide ostmine
Pärnu maakond, Saarde vald, Kallata küla, Puiestee alajaama F3 fiidri ja Külge alajaama F3 fiidri rekonstrueerimine (IS2833, IS2877)
Kompuutertomograafi röntgentoru ost
Uurimisvahendite ostmine skeletilihassüsteemi funktsiooni lokaalseks hindamiseks
Uurimisvahendite ostmine skeletilihassüstermi funktsionaalseks hindamiseks
Moxa võrguseadmete ja tarvikute hankimine
Pärnumaa, Tõstamaa vald, Rammuka küla, Poolenõmme alajaama F2 nõuetekohasuse tagamine (IL4013)
Võrumaa, Setomaa vald, Kundruse küla, Sabolda alajaama F2 nõuetekohasuse tagamine (IL4481)
Tartumaa Alatskivi vald Riidma AJ F4 rekonstrueerimistööd IL4691
Tsirguliina alajaama automaatikakapi hange
Hiiu 42 külmajaama väljavahetamine ja jahutussüsteemi uuendamine
Kraavidest setete ja voolutakistuste eemaldamine 2018
Tikitud nimesildid
Koppelevaatoritele varuosade ostmine
Värbamisteenus
Västriku 8 ühiselamu viimistlustööd
Elektrilevi OÜ liinikoridoride hooldustööde teostamine
VILJANDI SURUGAASI TANKLA TÄISLAHENDUS
JÕHVI SURUGAASI TANKLA TÄISLAHENDUS
Aidu karjääri joogivee puurkaevude lammutamise ja konserveerimise teenuse ostmine
Viru kaevanduse mäeeraldise veehaarete revisjoni ja seire teostamise teenuse ostmine
Põlvamaa, Räpina vald, Saareküla, Saareküla alajaama F2 rikete vähendamine (IL4886)
Pärnu maakond, Saarde vald, Allikukivi küla, Allikukivi (K-Nõmme) F2 fiidri rekonstrueerimine (IS2839)
Tartumaa Elva vald Raigaste AJ F5 rekonstrueerimistööd IL3511
Võrumaa Setomaa vald Toomasmäe AJ F11 rekonstrueerimistööd IL4940
LAB konveieritele reduktorite ostmine
Harvendusraiete raie- ja kokkuveoteenus 2018
Saaremaal Lääne-Saare vallas Nõmpa 35/0,4 kV AJ rekonstrueerimine IS2755
Raplamaa Rapla-Alu 10 kV fiidri rekonstrueerimine IP2941
Emajõe õpperaja rekonstrueerimistööde lõpetamine (5)
Rakvere, Lille 8 rekonstrueerimine - projekteerimis- ja ehitustööd
Pärnu reoveepuhastusjaama siibrite ja ajamite vahetus
Parkimismaja projekteerimis- ja ehitustööde omanikujärelevalve ja inseneri teenus
Eesti Alkoholi­ ja Karastusjoogitööstuse Teemapargi muuseumi restaureerimine
NARVA TÄNAVATE HOOLDUSREMONT
Võrumaa, Setomaa vald, Puugnitsa küla, Asuri alajaama F3 nõuetekohasuse tagamine (IL4967)
Võrumaa Setomaa vald Toomasmäe AJ F1 rekonstrueerimistööd IL4488
Kilingi-Nõmme 330kV alajaama ehitamine
Õhukompressorihoone lammutamine ja garaaži juurdeehitise (sh kõrgepingekaablite, parkimisplatside) ehitamine.
Üldehitustööd
Räpina esmatasandi tervisekeskuse Värska tegevuskoha ehitustööd
e-Intensiivi eel- ja ärianalüüs
Veebikeskkondade disaini- ja arendushange
Termokaamera komplektide ostmine
Päikesepaneelide paigaldus- ja seadistustööd
6/0,69 kV teisaldatavate komplektalajaamade ostmine
Toiduainete ja loomasööda hange
Katla TP-101 talade, kangide ja nende varuosade ostmine
Võru linna keskväljaku ehitamine
Mootorsõiduki liisimine kasutusrendiga
Anne 110/35/15/10 kV alajaama 15 kV ja 10 kV jaotusseadmete rekonstrueerimine
Karjaaia rajamine struugade hooldamiseks
Avinurme 35/10 kV alajaama rekonstrueerimine
In-line inspection services for the Vireši-Tallinn gas transmission pipeline
TTÜ U03 õppehoone galerii projekteerimine ja rekonstrueerimine
Flokulandi hange 2018 aastaks (193549)
Jahutuse paigaldus Kagu politseijaoskonna Võru hoonele 0-korrusel (193578)
Veemahutite soetamine (193456)
Kopli jaama raudteeviadukti (km 1,748) demonteerimine (193448)
Jaotusalajaamade 987 ja 1060 rekonstrueerimine (IK0869, IK0883) (193159)
HPLC-DAD-RI soetamine (193145)
Roela 110/35/10 kV alajaama 35 kV ja 10 kV jaotusseadmete rekonstrueerimine (191475)
Ultraheliaparaatide ostmine (193283)
Rõngu 110/35/10 kV alajaama 10 MVA ja 6,3 MVA trafode hange (193049)
Balti Elektrijaama kütuseetteande juhtimissüsteemi automatiseerimine (192299)
Tallinna linna õigusaktide menetlemise infosüsteem (192391)
Eesti Maaülikooli õppehoone Fr. R. Kreutzwaldi 62 kompuutertomograafi ruumi ehitustööd (192464)
Jäätmete kogumisvahendite tühjendamise ja jäätmete transportimise hange
Jäätmeveo hange
Jäätmeveo ja kogumisvahendite tühjendamise hange
Jäätmeveo ja kogumisvahendite tühjendamise hange Harjumaal

Tööpakkumised (11)

AX Analyst
Projektijuht-riigihangete spetsialist
Maaspetsialist
Ehituse peaspetsialist
Haldusspetsialist
Majandusnõunik
IT projektijuht
Maanteeameti ennetustöö osakonna ekspert
Konsultant
Linnaarengu spetsialist
Bussijuht / Bus Driver

Ettevõtjad (19)

Teho ehitusgrupp OÜ
OÜ SBT Võrgutööd
TELEALARM OÜ
MULTIPROFIIL OÜ
4SEINA OÜ
Hansaarendus Grupp OÜ
Niina Stsetnikova
EM Tõlge OÜ
Mercell Estonia OÜ
RenCon OÜ
Solpro OÜ
SaBBerg OÜ
ILTIKALI UÜ
IT KOOLITUSKESKUSE OÜ
SWECO EST OÜ
TELORA-E AS
INTERLINGUA OÜ
HANGE AS
ARTEXCHANGE OÜ

Sisulehed (1)

Hanked

Saada sõbrale

Küsimuse esitamine