Otsing

Palun sisesta otsingusõna:

Tulemused:

Hanked (201)

F.J.Wiedemanni 4 fassaadide renoveerimine I etapp
Oja tänava rekonstrueerimine
Eesti Elektrijaama kaugkütteseadme tehniline uurimine
Riigitee 24172 Sultsi – Abja-Paluoja km 14,070-15,035 Kulla jalg- ja jalgrattatee ehitamise omanikujärelevalve
Tallinn, Laagri 35 kV ja 10 kV võrgu ümberehitamine (TP0442, IP3097)
Projekteerimine - Põhja 35/10 kV alajaama likvideerimine Tapa linnas (II1586)
Saaremaa, Kuressaare linn, Hansalog - Tsingiste 10 kV fiidri rekonstrueemine (IK0732)
Koolide digitaristu kaasajastamine: Üldhariduskoolide internetiühenduse võimaluste ja vajaduste uuring
Serverite ost EENeti tarkvarapõhisele salvestusklastrile
Kuressaare kindluses küttesüsteemi torustiku osaline renoveerimine ja sellega kaasnevad üldehitustööd
Projektijuhtimine, Kuusalu regionaalse reoveepuhasti laiendamine
Klooga ja Keila-Joa puhkealade mänguväljakute projekteerimis-ehitustöö
Lumetõrje Lääne-Harju valla Vasalemma piirkonnas 2018/2019
Haavade vaakumravi süsteem
Puu- ja juurviljade hange SA Narva Haiglale aastail 2018-2019
Liha- ja kalatoodete hange SA Narva Haiglale 2018-2019
Fooriobjekti rekonstrueerimine Pärnus A.H. Tammsaare pst – Mai tn – Suur-Kuke tn ristmikul
RAKVERE VALLATEEDE TALIHOOLDUS 2018-2021
Kilpnääret stimuleeriva hormooni (TSH) määramise diagnostikumikomplektid
Estonian power system's dynamic model validation
Hüdraulikaõli MGE-46V ostmine
Lõhketööde abimaterjalide ostmine
Gaasianalüsaatorite ostmine
Õlitootmise keemia labori jalgväravale läbipääsusüsteemi soetamine ja paigaldus
Peterburi tee (Majaka tänav - Kantsi tänav) tänavavalgustuse rekonstrueerimise põhiprojekti koostamine
Kuuse- ja männitaimede kaitsmisvaha Ekowax ja kuuse- ja männitaimede kaitsmisvahaga töötlemise masin (2)
Männikjärve raba õpperaja rekonstrueerimine
Nutika voodi tehnoloogia teadusuuringud
HNRK kolmanda korruse ruumide ümberkujundamine
Puhastusvahendite ostmine
Toitlustusseadmete hooldus- ja remonditööde ostmine
Põlva spordihoone energiaauditi koostamine ning soojasõlme ja saunade rekonstrueerimisprojekti koostamine
Paide koostootmisjaama kivikorstna remonttööd
Voore tee jalg- ja jalgrattatee ehitus
Kilingi-Nõmme klubi osaline rekonstrueerimine
Saku vald Nõela tee remont
Vanasadama reisijate koridoridesse väljatöötatud kujunduse tootmine ja paigaldamine
Terminalide soetus
IT-seadmete hooldusteenuse tellimine
Sompa 5a hoone lisasoojustamine
Jõgevamaa, Põltsamaa vald, Puiatu küla, Puiatu AJ F5 kaitserakenduse tagamine (IL4783).
Emulsioonpolümeeride ostmine
Tööstustarvikute ostmine 2
Makseterminalide rent
Projekteerimine, Topi-Pääsküla 20 kV el. ühendus, IP3628.
Lavi paisjärve supluskoha juurdepääsutee rajamine
Serverite hange
Riisipere-Turba kontaktvõrk
Saaremaa valla konsolideeritud raamatupidamise 2018. ja 2019. majandusaasta aastaaruannete auditeerimine
Aegviidu alevi ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimise ning laiendamise projekteerimis-ehitustööd
KIVIÕLI ETTEVÕTLUSALA TARISTU EHITAMINE (veevarustus ja kanalisatsioon)
Kärdla Päästeameti hoones autodele pesuboksi ehitustööd
Polo- ja T-särkide ostmine
Maardu lasteaia „Rukkilill“ Nurga tänava hoone renoveerimine
Saku vald, Saku, Raudtee tänava remont
Riigimaantee nr 11115 Kurna- Tuhala km 9,1- 9,3 Lähtse küla ristmiku valgustuse ümberehituse omanikujärelevalve
Viivikonna tektoonilise rikke hüdrogeoloogilise uuringu teenuse ostmine
Mikroskoop (LOR)
Tugevussorteerija ostmine koos paigaldusega/ Purchasing stress grading machine together with Installation
Lintsae ostmine koos paigaldusega/ Purchasing Band saw together with Installation
Järvamaa, Türi vald, Türi-Puidu 10 kV fiidri rekonstrueerimine (IP3121)
AS Tallinna Sadam Vanasadama kaide nr 24 ja 25 kaitseprusside vahetamine
Kalasööt
Põlvamaa Kanepi vald Kaagvere AJ F2 rekonstrueerimistöö IL5557
Autentimis- ja autoriseerimismooduli arendustööd
Niiduki ja korvtõstuki ost
Eesti Maanteemuuseumi haldusteenus
Karjaaedade rajamine Lääne-Saaremaa niitudele
Tartu Variku spordihoone kohtkindla spordiinventari ost
Pesupesemisteenuse ostmine Sõmera, Võisiku, Karula ja Valkla kodudele ning Kogula eakatekodule
Sprinklersüsteemi hoolduse ostmine
Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse uue kodulehe loomine
Eesti Elektrijaama prooviõtuseadmete asendamine
Neljavalentse gripivaktsiini J07BB02 ostmine
Ekstruuderi soetamine
Elektrilevi OÜ Tori alajaama releekaitsekapi ost (IK1029)
Järvamaa, Ojakülas AJ Sigaka F el. ehitustööd, IP3373.
Lääne-Virumaa Vinni vald Küti AJ F1 rekonstrueerimistöö II1566
Kuressaare kindluse müüride restaureerimine
Peamise andmemassiivi riistvara uuendus
Samokrassi tee ehitamine
Omanikujärelevalve teenuse osutamine Munalaiu sadama väikelaevasadama laiendamisel
Tootmise juhtimise ja planeerimise tarkvara arendus organisatsioonivõimekuse tõstmiseks. Iseteenindusfunktsionaalsuse arendus tellimuste vormistamisel
Rakvere kaugküttepiirkonna Südalinna soojusvõrgu rekonstrueerimise II etapi projekteerimistööd
Välikäimlate rentimine
P.Pinna tänava rekonstrueerimise põhiprojekti koostamine
Elering AS uue siseveebi arendustööd
Veterinaar- ja Toiduameti järelevalveinfosüsteemi järelevalvemenetlusega seotud komponentide edasiarenduseks ja andmevahetuse automatiseerimiseks Põllumajandusloomade registriga
Õru ja Tõrva liiklusohtlike kohtade ümberehituse põhiprojektide koostamine
Meetme „Töövõime toetamise skeemi loomine ja juurutamine“ vahehindamine Sotsiaalministeeriumile
Tallinn, Ädala tn 7e, alajaama 541 rekonstrueerimine (IK0925)
Ehitus- ja remondimaterjalide ostmine
Pargi ja Laia tänava rekonstrueerimise projekti koostamine
SILLAMÄE LINNA TÄNAVAVALGUSTUSE HOOLDAMINE
Ramsi kaugküttetorustiku rekonstrueerimistööd
Sonditoitude ostmine
Kütteõlide ja diislikütuste hulgiostu ühishange VI
Elva huviala- ja koolituskeskuse ventilatsioonisüsteemide ehitamine
Balti elektrijaama 11. ploki ventilatsiooni- ja konditsioneerimissüsteemide tehniline hooldus
Kaitseliidu kooli kursuslaste toitlustamine
Elektrienergia ost 2019-2020
Läbipääsusüsteemi vahetus: Tallinna lennujaama reisterminali non-schengen alal ja Tartu lennujaamas
Süsteemseks kasutamiseks infektsioonivastaste ravimite ost
Tromboosivastaste ravimite ostmine
Toiduainete tarne Parksepa Keskkoolile 2018-2019
Mittetulundusühing Toetuskeskus Meiela projekteerimistööd
Muuga sadamas Lasti tee kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine
Drenaažrennide kanalisatsioonisüsteemi paigaldus ENEFIT 280 kondensatsioonijaoskonna vallituses märgil 0.00
Puhja katlamaja projekteerimine ja ehitamine
Tee nr 11115 Kurna- Tuhala km 9,1- 9,3 Lähtse küla ristmiku valgustuse ümberehitus
“Metaantankla, Pääsküla": ÜLDEHITUSTÖÖDE HANGE
Projekt EE-18.15 Enefit. Poolkoksigaasi torustik MOP=0.4 bar. Siibrite paigaldamine
Ropka 110/35/6 kV alajaama ja 35 kV õhuliinide demontaaž (IK0356)
Paide, Ranna ja Sikassaare AJ-de jõutrafode hange
Täiendavate LED-valgustite ostmine Viljandi linna tänavavalgustuse taristu renoveerimistööde läbiviimiseks
Rannarootsi muuseumi majandushoone ehitamine
Museaalhoone teisaldamine
Ruhnu Taastuvenergialahenduse käiduteenuse ostmine
Personaalarvutite hange
Toiduainete tarne Kääpa Põhikoolile 2018-2019
Tahvelarvutite ja lisavarustuse hange
Kambja valla, Tõrvandi aleviku , Ringtee tn 2, 10a, 11, 12, 13, 14, 15 kortermajade parklate ülekatte teostamine
Pelguranna 31/1 ehitus
Raudteerööbaste defektoskopeerimine ultraheli meetodil
ASFALTKATTE REMONTTÖÖD NARVA LINNAS 2018
Prangli spordiväljaku ehitus
Suigu lasteaia projekteerimistööd
Aravete lasteaiahoone rekonstrueerimise põhiprojekti koostamine
Jõgevamaa Mustvee vald Kontori AJ F3 rekonstrueerimistöö IL4509
Traktori ja selle lisaseadmete ostmine Tallinna Vanglale
Elektrilevi OÜ Kolga, Tapa ja Kantküla AJ-de alalisvooluseadmete hange
Kadrina valla jäätmete kogumispunkti haldamine 2019-2021
Uue Tallinna vangla x-ray turvaseadmete tarne ja paigaldus
Balti Elektrijaama kaablitunnelite ATS süsteemi ümberehitamine
Elektroonilise lasketulemuste arvestamise süsteemi soetamine
Estonia kaevanduse tehnoloogilise tee ja platside asfaltkatte remonditeenuse ostmine
Estonia kaevanduse tuulutusšurfi nr. 3102 rajamine
Voodri poltide valmistamine
Sotsiaalkindlustusameti andmelao lahenduse loomine
Kannuka kooli hoone piksekaitsesüsteemi projekteerimine ja ehitamine
Kaarli puiestee allee, Harjumäe, Komandandi tee ja Jaani kiriku ümbruse tänavavalgustuse rekonstrueerimise põhiprojekti koostamine
Projekteerimine - Aidu piirkonnaalajaama toitepiirkonna rekonstrueerimine, IV-VI etapp (IK1066)
L-Virumaa, Muuga sigala F5, el. nõuetekohasuse tagamine, II1395.
Kahe muruniiduki rentimine
Ventilatsiooniseadmete hooldus ja remont
Krootuse Hooldekodu energiasääst
Järveotsa arendusalal asuva militaarpärandi objektide lammutustööd
Tugev- ja nõrkvoolutööd
Mustla kaugküttetorustiku rekonstrueerimise tööprojekti koostamine
Helme soojatorustiku rekonstrueerimine tööprojekti koostamine
Järvamaa Kutsehariduskeskuse Paide võimla remonditööd
AS Eesti Raudtee raudteeinfrastruktuuri varade info haldamise ja kasutamise analüüs
Tehnohooldusteenuse tellimine 4 piirkonna objektidele alates 01.01.2019-31.12.2021 (HTM+ ) 10 osas
Quality control sensorics for food packaging
Tallinna Kiirabi parkla laiendamine
Gaasiliste toodete ärajuhtimissüsteem 1,2 Enefit140 utmisjaoskonna hoone märgil +21,00 m, reas ?
Metsapargi koerte väljaku rajamine
Allmaa tuletõrje-veetorustiku renoveerimine
Saaremaa, Valjala-Kallemäe 10 kV fiidri rekonstrueerimine (IS2781)
Radooniseire seadmete hange
Laboratoorse pliivarjestusega gamma-spektromeetrilise süsteemi hange
Narva linnale audiitorteenuste osutamine aastateks 2018-2021
Lähte terviseraja tehislumesüsteemi veetrass ja Kõrvekülas Sinilille ja Tõrvalille tänavate sademeveesüsteemid
VKG SOOJUS AS soojustrasside rekonstrueerimine – eelisoleeritud torude tarne.
Vanalinna tüüpi valgustite ümberehitamine Tartu linnas
Lääne-Viru maakonna looduslike pühapaikade inventuur arhiiviallikate põhjal
Kastre valla arengukava 2018-2026 koostamine
Vääna ÜVK rekonstrueerimistööde järelevalve
Lennuki aastahooldus (Maa-amet)
Hüperspektraalsele radiomeetrile spektromeetrite moodulite ostmine
Eesti Raudtee AS infrastruktuuri hoone ja laadimisala rajamine
Tavavormi mütsid
Vaeküla - Kabala, km 222,931 Kunda jõe silla remonditööd
Uus-Tehase GJJ ehitus Gaasivõrgud AS liitumiseks
Toidukaupade ostmine hulgilaost
Jäämurdeteenuse osutamine navigatsiooni kindlustamiseks Pärnu ja Liivi lahel
Tööelu infosüsteemi arendustööd
Oracle E-Bussiness Suite hooldus- ja arendustööde teostamine
2018 - 2021 a. lumetõrjetööde teostamine Põhja-Pärnumaa valla kohalikel ja avalikult kasutavatel teedel ning tänavatel.
Muraste ÜVK rekonstrueerimise ja rajamise järelevalve
Arvutite rentimine Tartu Kutsehariduskeskusele
Keila jõe reoveekogumisala veemajandusprojekt: Projekteerimis-ehitushange II. ÜVK torustike rajamine Roobuka piirkonnas
Erivarustuse parandamine
Vesivärava tn 30-36 juurdepääsutee rekonstrueerimine
Kinnisvara sündmusteenuste pakkumise ärianalüüs
Eesti Taimekasvatuse Instituudi Jõgeva aretuskeskuse ehitustööd
Kohila Lasteaed Männi osaline rekonstrueerimine
Tikitud pagunid
Pärnu kontserdimaja Koristus- ja Puhastusteenuse hange
AS Anne Soojus liitumine Ülejõe 110kV alajaamas
Paide linna külade teede ja tänavate talihooldus 2018-2022
Tuumikvõrgu seadmed 2018
Tööriiete tellimine
Emulsioonpolümeeride (vedelik 50%) ostmine
Tallinna reoveepuhastusjaama mehaanilise puhastusetapi rekonstrueerimine
Keila alajaama 10 kV jaotusseadme rekonstrueerimine (IK0967)
Tegelike kasusaajate nimekirja funktsionaalsuste eelanalüüs ja arendus
Jäätmete kogumisvahendite tühjendamise ja jäätmete transportimise hange
Jäätmeveo hange
Jäätmeveo ja kogumisvahendite tühjendamise hange
Jäätmeveo ja kogumisvahendite tühjendamise hange Harjumaal

Tööpakkumised (4)

Jurist-järelevalveametnik-sisekontrolör
Korteriühistu haldur
Kokk
Eelarvestaja

Ettevõtjad (19)

Teho ehitusgrupp OÜ
OÜ SBT Võrgutööd
TELEALARM OÜ
MULTIPROFIIL OÜ
4SEINA OÜ
Hansaarendus Grupp OÜ
Niina Stsetnikova
EM Tõlge OÜ
Mercell Estonia OÜ
RenCon OÜ
Solpro OÜ
SaBBerg OÜ
ILTIKALI UÜ
IT KOOLITUSKESKUSE OÜ
SWECO EST OÜ
TELORA-E AS
INTERLINGUA OÜ
HANGE AS
ARTEXCHANGE OÜ

Sisulehed (1)

Hanked

Saada sõbrale

Küsimuse esitamine