Otsing

Palun sisesta otsingusõna:

Tulemused:

Hanked (76)

Meediamonitooringu tellimine
Toiduainete tarne Paide linna lasteaedadesse 2019-2020
Suure-Jaani Kooli katuste rekonstrueerimine
Oracle andmebaasiseadmete (ODA) tootetugi
Väikekaubiku kasutusrendile võtmine
C. R. Jakobsoni Talumuuseumi elamu-sauna restaureerimise muinsuskaitseline- ja omanikujärelevalve
Immuunglobuliinide ja sõrmkübara antitoksiini ostmine
Viirusetõrje F-Secure tarkvara kasutusõigus
Rahu 3, Jõhvi Maksu- ja Tolliameti Ida Maksukeskuse A ja B korpuse sisustamine
Põlevkivikütteõli ostmine
Sotsiaalmajutusteenuse ruumide (Rahu 8, Tartu) sisustuse ost
Projekteerimis- ja ehitustööd Ellamaa rahvamajas
Mobiilpositsioneerimise andmete tellimine regiooniti
SAP litsentside hange
Oktenidiin ja fenoksüetanool antiseptilise nahalahuse ostmine
Tõstamaa katlamajale hakkepuidu ostmine
Ravim toimeainega anidulafungiin
Eesti Elektrijaama peakorpuse punkergalerii ATS süsteemi ehitamine ja kaablitunnelite sektsiooni 10 – 3 ATS süsteemi rekonstrueerimine
Sindi postkontori hoone ümberehitamine raamatukoguks
Valga linna Säde pargi rekonstrueerimistööd
Esku keskuse ühislauda lammutamine
Nõmavere lauda lammutamine
Tulbi ja Nisu tn ristmiku piirkonna kõnniteede ja parkimiskohtade ehitus
Vetiku küla puurkaevu ja joogiveetöötluse rekonstrueerimine
Fokusseeritud ja radiaalse lööklaineteraapia seade koos integreeritud ultraheliuuringu seadmega
Naeri lammutusprojekt
Juhendi "Avalik kohtvõrk ja Wifi" ajakohastamine
Põltsamaa valla koolide erivajadustega (HEV) õpilastele väikevahendite ostmine.
Tulika 37, Tallinn projekteerimis- ja ehitustööde omanikujärelevalve
Lihula Gümnaasiumi spordihoone I etapp. Omanikujärelevalve teenus.
Kontorimööbli ostmine
Pöörmed 2020 - 2021
Fortinet tooted
Sillamäe, Tervise 11 ümberehitustööd
Okaspuupalgi ostmine
Trafoalajaamade 0,4kV jaotlate asendamine 2019
Puiduhakke ostmine Haljala hakkekatlamajale
Vastseliina alevik Võidu tn 29 hoone ümberehitamine üürielamuks põhiprojekti koostamine
Põhjavee seire puurkaevude hooldus- ja remonttööd (Keskkonnaagentuur)
Tartu linn Kraavi ja Kopli tänavate vee-, sademevee- ja kanalisatsioonitorustike ehitamiseks
Järjekorrasüsteemi hankimine Sotsiaalkindlustusametile
Elva – Puka sillad km 455 ja 469 remonditööd
Põhjavee seire puurkaevude andurite ost Keskkonnaagentuurile
Muuga sadama kai nr 13 reguleeritava rambi ja uute vendrite projekteerimine
Saaremaa vallas Sikassaare-Nasva 35 (110) kV õhuliini rekonstrueerimise I etapp (IK0732)
Elektrimaterjalide ostmine
Euroopa Liidu valdkonnaülese IT agentuuri juhtimismudel
Liiklusavarii infosüsteemi (LAIS) hankimine
Õppeotstarbelise infrapuna spektromeetri ostmine
D-terminali sisustushange (korduv)
UPS seadmete hooldus
AS Tallinna Vesi ja OÜ Strantum piirkondade vaheliste mõõdupunktide rajamine
Infosüsteemide turvatestimine
Hot Box/Wheel tuvastussüsteem
Kärdla linna Turu tänava projekteerimis- ja ehitustööd
Rahvusvahelise keskkonnamärgise Green Key programmi elluviimine
Los Angelese katseseadme ostmine
LiB klaaside valmistamise ja sulade lahustamise süsteemi ostmine
Happedestillatiooni süsteemi ostmine
Tallinna Loomaaia Tiigrioru projekteerimine
Tööjõurent Enefit Green AS Iru elektrijaama jäätmete põletamisresti remonttööde teostamiseks
Toidukaupade ostmine Eesti Energia AS-i ja tema tütarettevõtjate tarbeks
Vaktsiinide ja tuberkuloosiravimite ostmine
Riigiteel 1 Sõmeru-Katela ristmiku ja riigiteel 17177 asuva Sagadi ristmiku ümberehitamine
Tallinn, AJ 1600 automaatika uuendamine, IK1115
Mulla veepotentsiaali andurite ja andmesalvestite ostmine
Integratsiooni Sihtasutuse Tallinna ja Narva kontori sisustuse ostmine
Elektrilevi OÜ liinikoridoride hooldustööde teostamine
Arvutite rentimine Tartu linna ametiasutustele ja ametiasutuste hallatavatele asutustele
Saatse Kordonihoone remonttööd 2019
Hoolekandekeskuse ideekonkurss
Katkematu toite seadmete (UPS) soetamine
Eriotstarbelised konteinerid koos diisel elektrigeneraatoriga
Lautade energiamahukuse määratlemise uuring
Tapa linnakeskuse arhitektuurivõistlus
Vedaja valimine kaugbussiliini nr 593 Rakvere - Mustvee - Kallaste teenindamiseks

Tööpakkumised (15)

Sekretär
Remote Service Delivery Manager / Teenusejuht
Üldosakonna juhtivspetsialist
ehituse vanemspetsialist
Hooldusosakonna peaspetsialist
Põetaja, hooldaja/Caregiver
Ehitusprojektijuht
Taristuspetsialist
Projektide teenistuse peaspetsialist
French Service Centre Coordinator / Koordinaator
Kaitseministeeriumi kaitseinvesteeringute osakonna juhataja
Ehitusspetsialist
Teedespetsialist
Estonian In-House Translator/Reviser
Autoremondilukksepp, mehaanik / Car plater

Ettevõtjad (19)

Teho ehitusgrupp OÜ
OÜ SBT Võrgutööd
TELEALARM OÜ
MULTIPROFIIL OÜ
4SEINA OÜ
Hansaarendus Grupp OÜ
Niina Stsetnikova
EM Tõlge OÜ
Mercell Estonia OÜ
RenCon OÜ
Solpro OÜ
SaBBerg OÜ
ILTIKALI UÜ
IT KOOLITUSKESKUSE OÜ
SWECO EST OÜ
TELORA-E AS
INTERLINGUA OÜ
HANGE AS
ARTEXCHANGE OÜ

Sisulehed (1)

Hanked

Saada sõbrale

Küsimuse esitamine