Otsing

Palun sisesta otsingusõna:

Tulemused:

Hanked (102)

Mustvee sadama lõunamuuli projekteerimine
Karja tänava ja Nabala tee 2c parkla rekonstrueerimine
Tartu Ülikooli õppehoone, aadressilt Tartu, Ravila 14a auditooriumi ehitustööde teostamine
10kV õhuliinide puittraaversite asendamine 2019
Koolitranspordi, sealhulgas hariduslike erivajadustega õpilaste ja sotsiaaltranspordi taksoteenuse ost
Bensiini torujuhtmete elektrikütte projekteerimine ja paigaldamine
Sharepoint süsteemide arendus- ja hooldustööd II
Väikebussi kasutusrent (60 kuud)
Elektrilevi OÜ liinikoridoride hooldustööde teostamine
Elektrilevi OÜ liinikoridoride hooldustööde teostamine
Interreg 2021-2027 programme ettevalmistava uuringu läbiviimine Rahandusministeeriumile
SA Viljandi Haigla erihoolekandetaristu ehitustööde omanikujärelevalve teenus
Vene Kultuurikeskuse 0 korruse naiste tualettruumi, III korruse grimmiruumide ja näitlejate garderoobide renoveerimine
Hingamisaparaadi ostmine
Kose Lasteaia Habaja maja jalgteede ja sademeveekanalisatsiooni renoveerimistööd
UPS seadmete hooldusteenus
Tartu valla teede pindamine.
Kose Gümnaasiumi algklasside hoone projekteerimine
Bensiini torujuhtmete elektrikütte projekteerimine ja paigaldamine
Viimsi Raamatukogu erivalgustuse ostmine
Tallinna Prantsuse Lütseumi Hariduse tn 3 ja Hariduse tn 8 koolimajade ja Hariduse tn 3/1 (spordihoone) ruumide puhastusteenuse tellimine
Arvutite rentimine Tartu linna ametiasutustele ja ametiasutuste hallatavatele asutustele
Saatse Kordonihoone remonttööd 2019
Peresõbraliku tööandja märgise teavitustegevused Sotsiaalministeeriumile
Jõelähtme valla Uusküla küla veetöötlusjaama ja II astme pumpla projekteerimis-ehitustööd (kordushange)
Kuvööside ostmine
Büroopuhastusteenus SA Archimedes Tartu kontoris
Koolitusmaterjalid ja meened
Keila jäätmejaama tee ehitus
Nasva jõesadama konsoolkraana ostmine ja paigaldamine
Kasutajaseadme turvamise lahenduse ost (end-point security solution)
Narva Energia Spordikooli sõudebaasi 9. boksi rekonstrueerimise projekteerimis- ja ehitustööd
Kilingi-Nõmme Tervise- ja Hoolduskeskuse õueala rekonstrueerimine
Piusa jõe MKA-l asuva Vastseliina Piiskopilinnuse kompleksis sanitaarraide läbiviimine
Narva-Jõesuu linna multifunktsionaalsete mini-spordiväljakute projekteerimine ja ehitamine
Uuring „Teostatavuse analüüs riiklike mehitatud lennuteenuste võimalikuks siirdeks RPAS platvormile“
Kultuuriministeeriumi juhtimissüsteemi arendamine
Tapa-Narva raudteelõigul geoaluste koostamine II
Uuemõisa mõisa ventilatsioonitööd II etapp
C korpuse ja X korpuse jahutusseadmete hooldus
Koolimööbli hankimine Tartu Kutsehariduskeskusele
Kirurgiliste õmblusmaterjalide ja liingude ostmine
Audiitorteenuse tellimine
Kalamaja paadisildumiskoha rekonstrueerimine II osa
Hoolekandekeskuse ideekonkurss
Transporditeenus Lauka Põhikooli õpilaste veoks
Sisehoovi kohandamine ja kujundamine Nõo Põhikoolis
Eesti Kirjandusmuuseumi ruumide projekteerimine
Kuusalu multispordiväljaku ehitamine
Akadeemia tee 32 olemasoleva lifti asendamine
Kohaliku omavalitsuse teenusportaali ja kohaliku omavalitsuse menetlusinfosüsteemi analüüs
Delta kasutusmugavuse analüüs ja prototüüp
Elektri ja magnetismi praktikumi komplekti ostmine
MS Dynamics tootepere hooldus ja arendus 2019 - 2022
Ruumide remonditeenuse ostmine
Katkematu toite seadmete (UPS) soetamine
Puhja kiriku kooriruumi katuse restaureerimine
Raskerelvade kalibreerimisseadme soetamine
Lohusalu veetoru rekonstrueerimine
Vee-, reovee- ja sademeveetorustiku ehitamine Jõgeva vallas
Ahtme depoo kütuse tankla projekteerimine ja ehitus
Projekteerimistööde alustamiseks vajalikud topogeodeetilised ja ehitusgeoloogilised uuringud
Eriotstarbelised konteinerid koos diisel elektrigeneraatoriga
Vastse-Kuuste kooli võimla ventilatsiooni projekteerimis-ehitustööd
Soojusisolatsiooni operatiivne tehniline hooldamine ja remont
EMÜ Fr. R. Kreutzwaldi 52 jalgratta parkimismaja ost
Loodusmuuseumi herbaarkogude kompaktorkappide ja kliimaseade ostmine
TÜ Pärnu kolledži õppehoone, aadressil Ringi 35, Pärnu, puitakende vahetamine
Platvormlifti paigaldamine ja ehitustööde teostamine
Tallinna Linnakantselei hoone infosaali ümberehitus Tallinna esitlusruumiks
Balti Elektrijaama neutraliseerimissõlme ?? nr 1 settemahuti tehnilise vee juurdevoolusüsteemi ehitamine
Gruusia haljaku rajamine
Valga Kutseõppekeskuse katuse remonttööd katuseakende ümbruses
AS Hoolekandeteenused hoonetele automaatikasüsteemid
Kulina lasteaia biopuhasti ehitus
Riigitee nr 19246 Vändra – Lokuta - Lelle km 5,880-5,932 ja riigitee nr 19302 Kilingi-Nõmme – Kiisa km 5,900-5,975 taastusremont
Geodeetiliste märkide hooldustööd (Maa-amet)
Vasalemma aleviku tänavate asfalteerimine
Turvasüsteemide hooldusteenus 2019-2022
E-teenuste, infosüsteemide ja võrgutaristu turvalisuse testimine turvavigade ja -nõrkuste suhtes
Infotehnoloogilise mobiilsusobservatooriumi veebilehe arendamine
Pajusti lasteaia küttesüsteem
Kultuurivaldkonna korruptsiooniriskide ja pettuste analüüs ning nende maandamiseks lahenduste välja töötamine
Analüüs „Euroopa Liidu õiguses sätestatud halduskaristuste kohaldamine Eesti õiguses“
Projekti ,,Setomaa valla tänavavalgustuse taristu renoveerimine" projekteerimis- ja ehitustööd
Porkuni Kooli õpilaste bussiveoteenus 2019-2021
Uulu Põhikooli garderoobikapid
Kehtna valla ja Rapla valla üldplaneeringute mõjude hindamine
Lautade energiamahukuse määratlemise uuring
Mobiilse Mulgi Labori seadmete hankimine
Vaivara ohtlike jäätmete käitluskeskuse maa-aluste torustike remonditööd II
Väikevahendite ostmine Põltsamaa valla koolidele.
Kompleksuuring Väikese Väina tammil paiknevate elektriliinide mõju kohta lindudele
Kohila alevi Side tn pikenduse ehitamine koos Posti tn ristmiku ja tänavavalgustusega
Taaramäe Lasteaia paneelaia ehitustööd
Raudtee demonteerimine 2019
Kliinilise keemia testsüsteemid
Tarkvara "Raamatud liikuma" arendusteenus
Türisalu ÜVK rajamine
Tapa linnakeskuse arhitektuurivõistlus
Rail Baltica Ülemiste ühisterminali ideekonkurss
Vedaja valimine kaugbussiliini nr 593 Rakvere - Mustvee - Kallaste teenindamiseks

Tööpakkumised (8)

Põetaja, hooldaja/caregiver
Hankespetsialist
Riigihangete nõunik
ehituse vanemspetsialist
Sekretär-juhiabi
Kinnisvara-, hangete- ja arendusspetsialist
Taristu juhtivspetsialist (0,5 ametikohta)
Arenguprojektide juhtivspetsialist

Ettevõtjad (19)

Teho ehitusgrupp OÜ
OÜ SBT Võrgutööd
TELEALARM OÜ
MULTIPROFIIL OÜ
4SEINA OÜ
Hansaarendus Grupp OÜ
Niina Stsetnikova
EM Tõlge OÜ
Mercell Estonia OÜ
RenCon OÜ
Solpro OÜ
SaBBerg OÜ
ILTIKALI UÜ
IT KOOLITUSKESKUSE OÜ
SWECO EST OÜ
TELORA-E AS
INTERLINGUA OÜ
HANGE AS
ARTEXCHANGE OÜ

Sisulehed (1)

Hanked

Saada sõbrale

Küsimuse esitamine