Otsing

Palun sisesta otsingusõna:

Tulemused:

Hanked (174)

Professionaalsete teenindusrobotite prototüübi platvormi arendamise teenuse hankimine (191103)
Viimsi valla avalike teede pindamine 2017. aastal II (190867)
Kunda linna 3 MW biokütuse katlamaja tehnoloogiline osa (190947)
Turvakontrollisoojaku ostmine (190541)
Metsamaa pärimustalu peahoone ehituse II etapp (191085)
SRÜ-riikides valmistatud mootorite ja agregaatide remonditeenuse ostmine (191081)
Geodeetiliste mõõteseadmete ostmine (191105)
Tartu, Sõbra tänav 41 liitumine elektrivõrguga (LL2896) (191138)
Lumetootmise seadmete ostmine (191099)
Telefoni- ja andmesideteenuste ostmine (190411)
Pärnumaa Kabli-Vaskrääma fiidri rekonstrueerimistööd I osa IP1919 (191126)
Rahvusvaheline kullerteenus Eesti Energia AS-i ja tema tütarettevõtjate tarbeks (190897)
Ojaäärse metsaraja rekonstrueerimine (190960)
Puhja valla teede talihooldus 2017/2018 (190944)
Kuremaa mõisa peahoone vestibüüli restaureerimine (191112)
Haigla infosüsteemi ESTER uuenduse analüüs (190795)
Kütuseetteande nr.1 juhtimiskilbi ruumi remont (191095)
Reaalaja infotabloode ostmine ja paigaldamine (191075)
Portatiivse pealesulatus- ja sisetreipingi ostmine (191097)
Loo Keskkooli rekonstrueerimistööde ja juurdeehituse projekteerimine eelprojekti staadiumis (190221)
Pärnumaa,Aare vald,Niidu küla,Mõnuvere AJ F1 ja F3 (P-Jaagupi) fiidri rekonstrueerimine (IS2840,IS2844) (191088)
Tallinn, Nuia tn 2,4,6,8,12,14,16,18 elamurajooni elektrivarustus (LP3837) (191078)
Harjumaa, Saku-Maidla 10 kVF rekonstrueerimine, Saku vald, IP2759. (191086)
Tartumaa, Pärna-Jõgeva fiidri rekonstrueerimine, Tartu vald, IL3906. (191083)
Hiiumaa Pühalepa vald Vahtrepa küla Haamri suvila liitumisühenduse ehitustööd LP4020 (191092)
Tallinn Toom-Kooli tn 15 KPL 9916 tööst väljaviimine IP2809 (191080)
Eesti elektrijaama ja Balti elektrijaama tööstus-ja sadeveekanalisatsiooni ning olmekanalisatsiooni torustike ja kaevude seisukorra puhastamine ja uurimine (191087)
Sandla keskushoone sotsiaalruumide sanremont (191079)
Ühistranspordi keskterminali mööbli ostmine ning paigaldamine (189938)
Tarbijakaitseameti ja Tehnilise Järelevalveameti ühendamise analüüsi tellimine Rahandusministeeriumile (190866)
Balti Elektrijaama masuudilao mahutite jahutussüsteemi paigaldamine (181617)
Kallasradade juurdepääsude rajamine koos RR väravasildi paigaldamisega (188640)
Raaduvere küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimine (189258)
Toonsagedusside rekonstrueerimine (190837)
Narva karjääri Viivikonna laadimishoone seina remonditööde teostamine (190779)
AS Tallinna Lennujaam vara-ja ärikatkemise kindlustuse teenuse ostmine. (190836)
Rahvariiete soetus Jõelähtme valla rahvatantsurühmadele (190890)
Ratsutamise sisehall-maneež (189647)
Loo paisu kamberkalapääsu rekonstrueerimine, II katse (190905)
Hiiumaa, Käina vald, Utu küla, Utu alajaama fiider 2 ja fiider 3 rekonstrueerimistööd (IS2900) (190915)
Ida-Virumaa Avinurme vald Västriku AJ F1 rekonstrueerimistööd II1380 (190892)
Tartu linn Riia tn 1 ärihoone liitumine keskpingel ja investeeringutööd LL2854,IL4662 (190911)
Toiduteaduse ja toiduainete tehnoloogia osakonna teadus- ja õppelaborite mööbli hange (190814)
Narva-Jõesuu noortekeskuse projekteerimis-ehitustööd (190787)
Elektrienergia ostmine 2018 (190918)
Elektrienergia ostmine Haaslava valla omanduses olevatele tarbimiskohtadele (190917)
CPS1800 ML-p* detektori hange (190681)
Juurdepääsutee ehitus reoveepumplale (190932)
Tartumaa, Tartu vald, Viidike küla, Puutsa F4 (Kallaste) fiidri rekonstrueerimine (IL4858) (190937)
Tallinn, Toom-Kooli tn 9 ja 11, el. ehitus, IP2753. (190951)
ERP tarkvara ostmine, õppekavapõhiste mudelite arendamine ja juurutamine (190928)
Teede- remont ning hooldus llluka vallas (190737)
Sondide, toitmissüsteemide ja dreenide ostmine (190945)
Mäksa valla teede talihooldus 2017-2018 (190877)
Alatskivi aleviku vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise ja laiendamise projekteerimis-ehitustööd (190773)
Haaslava valla teede ja tänavate talvine hooldus 2017/2018 (190922)
Osula küla veemajandusprojekti omanikujärelevalve teenus (190811)
ILS lennutest (190935)
Kuremaa Külalistemaja mööbli ost ja paigaldus (190949)
Oonurme küla õhuliini asendamine (II1381) (190912)
Massu (Vändra) tellisetehase alajaama F2 õhuliini rekonstrueerimine (IS2642) (190889)
Juuru valla kohalike teede ja tänavate lumetõrje perioodil 2017-2018 (190977)
Piiriülese koostööprojekti „Baltic Sea Food“ koordineerimine ja finantsjuhtimine (190976)
Balti elektrijaama vee keemilise puhastuse administratiivhoone WC-ruumide remont (190989)
Matsi sadama püüniste kuuri renoveerimine (190753)
Tallinnas Mäe 2, 2a ja 2b korterelamute elektrivarstus (LP3666) (190840)
Aseri Kooli põhikooliosa rekonstrueerimise, omanikujärelevalve ja sisustamise hangete läbiviija leidmine (190957)
Tallinn Pronksi 6a kaitsme nimivoolu suurendamine LP3111, IP2942, IP2945 (190966)
SA Eesti Kontsert Jõhvi kontserdimaja digitalise helipuldi ostmise hange (190974)
Magnetresonantstomograafi keskkonda sobilik patsiendi jälgimismonitor (190731)
Erivajadustega inimestele 10 korteriga hoone põhiprojekti koostamiseks (190941)
Himmaste külakeskuse osaline renoveerimine (190315)
Kohtla - Järve tööstusjäätmete ja poolkoksiprügila põlengualade erosioonimattide paigaldamine (190792)
Vormiriiete ostmine (190965)
Purustatud kruusa vedu koos laotamisega Kõpu valla teedele (190925)
Väinjärve puhkeala lava ja välikäimlate ehitus (190940)
Laenu hange 2017 (190968)
Veokite Mercedes-Benz varuosade ostmine (191022)
Gaasianalüsaatorite ostmine (190845)
Maaeluministeeriumi tööplaani infosüsteemi kasutamine ja arendustööde teostamine (191016)
Koigi valla teede ja parklate lumetõrje (191008)
Kilingi-Nõmme Klubi katuse rekonstrueerimistööde teostamine (190994)
Saaremaa Pihtla vald Tõlluste Veissalu F1 rekonstrueerimine IS2677 (191027)
Simisalu-Matsimäe loodusraja rekonstrueerimine (2) (190758)
Transporditeenuse hankimine õpilaste veoks (191013)
Tartu Lasteaed Kannike rühmade remont (190815)
Saaremaa Kunstistuudio hoone rekonstrueerimine (190699)
Eesti Töötukassa Tallinna ja Harjumaa osakonna Tondi büroo ruumide remonditööd (190742)
Eesti Töötukassa Ida-Virumaa osakonna Sillamäe büroo ruumide remonditööd (189950)
Kase põik 2 mänguväljaku seadmete ostmine koos paigaldusega (191058)
Monitoride ostmine (182934)
Kahe hübriidmootoriga sõiduauto soetamine (190899)
Omanikujärelevalve Martna valla Martna küla kaugküttepiirkonna katlamaja renoveerimistöödele (190781)
Aste-Sauvere tee risti kergliiklustee projekteerimine (190988)
Kase 2 kortermaja õhksoojuspumpade ostmine ja paigaldamine (191028)
Mehaanoteraapilise seadme arendus ja kliinilised uuringud (186799)
Purgimisteenuse osutamine (191043)
Kaerepere reoveekogumisala ÜVK rekonstrueerimise omanikujärelevalve teenus (191030)
Midrimaa lasteaia energiatõhususe edendamise projekteerimistööd (189911)
Isoleerlukud 2017 (191057)
Leetse tee ja Kadaka tee rekonstrueerimisprojekti koostamine (190756)
Defibrillaatorite ostmine (191006)
Kaiu valla kohalike teede ja tänavate lumetõrje perioodil 2017- 2018 (191053)
Veoauto kasutusrent (190754)
Lasteaia Päikseke energiatõhususe parendamiseks tehnosüsteemide muutmise teel vajalike projekteerimistööde teostamine (191059)
Õppeotstarbeliste lõhkekehade ostmine
Narva Joaoru kanali sissevoolude projekteerimistööd ja keskkonnamõju hindamise eelhinnang
RFID tehnoloogia baasil automatiseeritud raudteevagunite tuvastamise süsteemi projekteerimine, ehitamine ning töösse viimine
Elering AS PC arvutite, monitoride ja lisaseadmete ostmine 2017
Reidi tee ehitus Tallinnas
Kalasööda ostmine
Mõniste Muuseumi parkla ja puhkekohtade ehitus
Riigitöötaja iseteenindusportaalil põhineva linna töötaja portaali arendus- ja hooldustööd
Põhja-Tallinna linnaosa haljastute aastaringne hooldus
Hüdroloogiliste vaatluste ja mõõtmiste tegemine riigi hüdromeetriavõrgu üheksas jaamas
Sillamäe esmatasandi tervisekeskuse rajamise projekteerimistööd
Pärnu, Uus-Sauga 47 eluhoone projekteerimis- ja ehitustööd
Tõstamaa päästekomando uute päästeautode garaažikohtade ehitustööd
Mustla päästekomando uute päästeautode garaažikohtade ehitustööd
Tartu Ülikooli IT keskuse ehitustööd
Iru elektrijaama jäätmeenergiaploki konveierite remonttööd
Võrguseadmete ostmine
Hundipea sadama kaide nr 8 ja 9 ning lainemurdja rekonstrueerimise omanikujärelevalve
Hundipea sadama kaide nr 8 ja 9 ning lainemurdja rekonstrueerimine
Heakorrateenus Viljandi linna ehitistele (2017-2019)
Viljandi Paalalinna Kooli ehitustööd
Kukruse mõisahoone renoveerimata osa ehitus hotelliks
Kuremaa Külalistemaja ümberehitus
Alliku veemajandusprojekti omanikujärelevalve ja FIDIC Inseneri teenuse osutamine
Riigi Infosüsteemi Ameti tellitav infosüsteemide turvalisuse testimine
Ääsmäe Külakeskuse projekteerimine ja rajamine
Mulla temperatuuri analüüsi komplekti ostmine
Mullaniiskuse analüüsi komplekti ostmine
Laste Hoolekande Asutuse Lootus projekteerimistööd
Infusiooni ja transfusiooni abivahendite ostmine
Kadrioru kaugküttetorustiku renoveerimise projekteerimine
Viru Vangla metallitsehhi keevitusgaaside puhastussüsteemi paigaldamine
Iru elektrijaama katla puhastussüsteemide hooldustööd
Tuletõrjekiivrite ostmine
Varbla sadama ehitustööd
Riigitee nr 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa Ardu-Võõbu lõigu ehitus
Procurement of The Supply And Implementation of a Pipeline Integrity Managament Solution For Elering AS
Molekulaardiagnostika reagentide ost viiruste (HIV-1, HCV ja HBV) määramiseks
Sõidukite täisteenusliising
Eesti Maanteemuuseumi masinahalli liikluskasvatuse keskuse ja autoajastu püsiekspositsiooni näitusekujundus
Orissaare 110kV alajaama renoveerimine
Omanikujärelevalve ja FIDIC Inseneri teenus Viljandi linna tänavavalgustuse taristu renoveerimisel
Viljandi linna tänavavalgustuse taristu renoveerimine. Projekteerimis-ehitustööd.
Tallinna Linnakantselei poolt väljaantavate ajalehtede levitamine
Teenuste kontsessiooni andmine korraldatud jäätmeveoks Maardu linnas
Maapealsete jalutusbokside projekteerimine ja ehitamine
Päevasärkide hange
Kirurgiliste mütside, maskide ja kitlite ostmine
Steriilsete operatsioonikomplektide ostmine
Päästja saabaste ostmine
Keskkonnaproovide molekulaarsete analüüside baasjaama ostmine
E-notar 3 projekt: iseteenindusportaali loomine, digitõestuse võimaluse loomine ja e-notari süsteemi täiendamine
Metsateede lumetõrje Kesk-Eestis 2017-2021
Metsateede lumetõrje Kagu-Eestis 2017-2021
Eksploidipakkide tuvastamise platvormi tarkvara arendus
Metsateede lumetõrje Virumaal 2017-2021
Metsateede lumetõrje Edela-Eestis 2017-2021
Baltijetsi tehase peahoone rekonstrueerimine Vaba Lava hooneks
Metsateede lumetõrje Loode-Eestis, Hiiu- ja Saaremaal 2017-2021
HR hooldussõidukite hange 2017
Haldus- ja korrashoiuteenuse ostmine
Arvutite rentimine Tartu linna ametiasutustele ja ametiasutuste hallatavatele asutustele
Riigitee 4 Tallinn-Pärnu-Ikla km 13,0-13,7 Veskitammi liiklussõlme ehituse omanikujärelevalve
Vedaja valimine kaugbussiliini nr 110 teenindamiseks
Riigitee 4 Tallinn-Pärnu-Ikla km 13,0-13,7 Veskitammi liiklussõlme ehitus
Jäätmete kogumisvahendite tühjendamise ja jäätmete transportimise hange
Jäätmeveo hange
Jäätmeveo ja kogumisvahendite tühjendamise hange
Jäätmeveo ja kogumisvahendite tühjendamise hange Harjumaal

Ettevõtjad (19)

Teho ehitusgrupp OÜ
OÜ SBT Võrgutööd
TELEALARM OÜ
MULTIPROFIIL OÜ
4SEINA OÜ
Hansaarendus Grupp OÜ
Niina Stsetnikova
EM Tõlge OÜ
Mercell Estonia OÜ
RenCon OÜ
Solpro OÜ
SaBBerg OÜ
ILTIKALI UÜ
IT KOOLITUSKESKUSE OÜ
SWECO EST OÜ
TELORA-E AS
INTERLINGUA OÜ
HANGE AS
ARTEXCHANGE OÜ

Sisulehed (1)

Hanked

Saada sõbrale

Küsimuse esitamine