Otsing

Palun sisesta otsingusõna:

Tulemused:

Hanked (51)

Elektrilevi OÜ liitumine 110 kV pingel Paide alajaamas
Laitse küla veemajandusprojekti projekteerimis-ehitustööd
Reopalu ÜVK rekonstrueerimise omanikujärelvalve
Simulaatorite hankimine koos õppetarkvaraga Tartu Kutsehariduskeskusele
Elering AS uue siseveebi arendustööd
Maanteeameti hoonete elektripaigaldiste käidukorraldusteenus 2019-2020
Tallinna tänava rekonstrueerimine
Veritas Enterprise Vault tehnilise toe pikendamine
TOAD for Oracle aastatoe pikendus
Liikluse seireseadmete ost 2018
Sisekaitseakadeemia maine ja sisseastumiskampaania korraldaja leidmine
Tammiku spordi- ja mänguväljaku ehitustööd
Rapla valla teede ja tänavate talihooldus 2018-2021
SKA Tallinna uue õppehoone sisustuse ostmine
Tartu Mill AS Puhja kuivatikompleks
Ülejõe maaparandussüsteemi rekonstrueerimine ja Suurearu tee uuendamine
Veskimetsa-Kopli L161 ja Veskimetsa-Volta L160 asendamine kaabelliinidega
Lennuraja jäätõrjevahendid
Kunda linna tänavavalgustuse ehitustööde FIDIC Inseneri ja omanikujärelevalve teenus
Sekveneerimislahendus kohtu DNA-analüüsideks (Eesti Kohtuekspertiisi Instituut)
Murru, Iisaku, Paaritsa maaparandussüsteemi rekonstrueerimine ja Tärivere tupiktee ehitamine
Noorteorganisatsioonidele laagrivormide ostmine
Estfeed andmevahetusplatvormi ja selle kasutajaliideste, platvormi kasutamiseks ja sellega liidestumiseks vajalike rakenduste arendamine
Soosaare maaparandussüsteemi rekonstrueerimine
Väikelaev (Keskkonnainspektsioon)
Elektrilevi OÜ liitumine Topi 110 kV alajaamas
Uulu asula reoveepuhasti rekonstrueerimine
AS Tallinna Sadam Vanasadama avatava jalakäijate silla ehitustööd koos projekteerimistöödega
Narva linna tänavate aastaringsed hooldustööd aastatel 2019-2023
Niinesaare (TTP-428) maaparandussüsteemi rekonstrueerimine
Kiirustabloode hooldus 2019-2021
Häire- ja valvesüsteemide parendus
110kV õhuliinide gabariitide korrastamine seoses liitumisega Põdra alajaamas
Vara-Varamõisa kergliiklustee ehitamine koos valgustusega
Puhtuse tagamise teenus
Kultuurimälestiste riikliku registri (register.muinas.ee) lisaarenduste hankimine
Muuseumite ülene aruandluse ja analüüsilahendus
Ravimite filgrastim ja pegfilgrastim ostmine
Porivaipade vahetus
Teekattemärgistuse kehtivatele nõuetele vastavuse tagamine Lääne-Viru maakonna riigiteedel
Lokaal- ja üldanesteetikumide ning müorelaksantide rühma kuuluvate ravimite ostmine
TEMPEST seadmed
Koronaar- ja perifeersed stendid, süsteemid ja balloonid
Riisipere-Turba kontaktvõrk
KIVIÕLI ETTEVÕTLUSALA TARISTU EHITAMINE (veevarustus ja kanalisatsioon)
Ventilatsioonisüsteemide hooldus ja remont
Tartu linna elamute, haldushoonete ja rajatiste korrashoiuteenuse ostmine perioodiks 01.01.2019. a kuni 31.12.2021. a
Häädemeeste Hooldekodu laiendus. Ehitustööd
Suurköögiseadmete remont- ja hooldustööd
Paldiski KJ ja Puiatu KJ projekteerimis- ja ehitustööde tehniline järelevalve II
Tallinna reoveepuhastusjaama mehaanilise puhastusetapi rekonstrueerimine

Tööpakkumised (2)

Digikommunikatsiooni spetsialist
Riigihalduse ja avaliku teenistuse osakonna peaspetsialist

Ettevõtjad (11)

Juriidilised Investeeringud OÜ
Alphex OÜ
Claudius Õigusbüroo OÜ
ÜHINENUD ÕIGUSBÜROOD OÜ
Decadence OÜ
4SEINA OÜ
ÕIGUSNÕU OÜ
Mercell Estonia OÜ
Solpro OÜ
Advokaadibüroo Turnstone OÜ
M.M.E.OMELAN OÜ

Sisulehed (4)

Hanked
Kõik hanked
Peatselt lõppevad hanked
Riigihanked

Saada sõbrale

Küsimuse esitamine