Otsing

Palun sisesta otsingusõna:

Tulemused:

Hanked (336)

Narva linnas eelisoleeritud torudest soojustrasside lõikude rekonstrueerimine
Eesti Elektrijaama bagerpumpla nr 3 ja 4 vastuvõtupunkrite ventilatsioonisüsteemi tehniline hooldus
Enefit280 utilisaatorkatla 3?? kahekäigulise tigukonveieri asendamine
Uuring kulutõhusaimate meetmete leidmiseks kliimapoliitika ja jagatud kohustuse määruse eesmärkide saavutamiseks Eestis
Kadrina Keskkooli C-korpuse ruumide remont
Uuring „Ehitiste ehitustehnilise vastupidavuse hindamine“
Neurokirurgiline kiirpuur
Jõgeva linna Suvila, Jaama ja Välja tänava rekonstrueerimise omanikujärelevalve
Kose-Uuemõisa Lasteaed Kooli tuletõkke uste paigaldus ning Kose Lasteaia rühmaruumi rekonstrueerimine
TREPI VALMISTAMINE JA PAIGALDAMINE LIGIPÄÄSUKS TARVASTU LINNAMÄELE
Skeleti- ja lihassüsteemi ravimite ostmine
Vaktsiinide ostmine
Aheru maaparandussüsteemi rekonstrueerimine
Tiigi tänava 8020611 asfaltteekatte remont
Suvituse tn sademeveekanalisatsiooni tagasivooluklapp
Türi valla kruusateede teede remont 2017
Relvapüramiidide ostmine
Heakorratööde tegemine Ülemiste raudteejaama kinnistul ja hoonetes
Keevkihtkatla tarbeks koldeliiva ostmine
Veriora valla teede remont 2017
Laua- ja sülearvutite ostmine
Õppehoonete koristusteenus 2017/2018 ja 2018/2019 õppeaastal
Analüüsi ressursi hankimine
“Avinurme valla kruusateede remonttööd 2017”
Mahuti CEH väljavahetamine vastavalt tööprojektile ???-11
Kadrina valla 2017.-2019. aasta majandusaasta auditi läbiviimine
Tabasalu Kooli 3 laohoone ehitus
Keskküttesüsteemi osaline rekontsrueerimine
Kadaka tee 42 köögiseadmed
Riigitee nr 21184 Ruhnu sadama tee pindamine Ruhnu saarel Saare maakonnas
Väike-Maarja katlamaja rekonstrueerimine
Adavare katlamaja rekonstrueerimine
Viiratsi katlamaja rekonstrueerimine
Universaaltreipingi kapitaalremont
Projektijuhtimise, järelevalve ja teostatud arendustööde testimise teenus
Rakvere Spordihalli kergejõustikumaneeži rajakatte paigaldamine
Kunda Ühisgümnaasiumi hoone katuse ehitustööd
Kose Gümnaasiumi ning Oru Põhikooli tuleõhutusnõuete vastavuse viimise II etapp
Kõrvalmaantee 15107 Türi-Näsuvere tolmuvaba katte ehitus
Maanteeameti ida regiooni 2017 liiklusohtlike kohtade ümberehituse I etapp
Eesti Maanteemuuseumi ekspositsioonihalli rekonstrueerimise ja näitusehoone ehitustööd
Eesti Töötukassa Tallinn ja Harjumaa osakonna Tõnismäe büroo remonditööd
Toiduained
Kunda linna tänavakatete remont II
Üliõpilaskodu ruumide remonttööd
Terastruubid 2017
Tartus, Põhja pst 30 kinnistu lammutus- ja korrastustööd
Täiendav kohtvõrgukaabeldus seadmeruumis
Aidu järve puhkeala mänguväljaku seadmete ostmine koos paigaldusega
Veemahutite soetamine
Ühissõidukipeatuste taastusremont Tallinnas
Kopliranna 26 sademeveekanalisatsiooni rajamine
Täisautomaatse immunobloti analüsaatori ostmine koos diagnostikumidega
Neurokirurgiliste puurikomplektide ja lisatarvikute ostmine
Chemicumile veepuhastusseadme ostmine
Maa-ameti hallatavatel maa-aladel Viljandimaal ja Pärnumaal hooldusteenuse tellimine
Kaskokindlustusteenuse tellimine
Pukk-kraana K20-24 värvimine Enefit Energiatootmine AS-i utmisjaoskonnas märgil 48.00
Kõrvalmaantee 25239 Pindi-Verijärve km 3,42-3,98 ja 18175 Põlgaste-Roosi km 0,0-1,226 jalgratta- ja jalgtee ehitus
Projekti „Habaja aleviku ühiskanalisatsiooni ja -veevärgi rekonstrueerimise II etapp“ ehitustööd
Bussiveod 2017-18
Kullamaa valla kruusateede remont 2017
Microsoft SQL Andmebaasitarkvara ostmine
Puiduhakke ostmine Kehra hakkekatlamajale
Tilga-Hargla maaparandussüsteemi rekonstrueerimine
Kurepalu-Aardlapalu valgustatud kergliiklustee ehitamine
Järvakandi Kooli renoveerimine. Projekteerimistööd
Eesti Töötukassa aruandlus- ja statistikamoodul
Antiretroviirusravimi ostmine
Paigaldise Enefit280 reaktori 3??? tihendi õlijahutite rekonstrueerimine
Elektrikeedukatelde ostmine
Kohustusliku ujumisõpetuse läbiviimine Tartu linna 2. klassi õpilastele 2017/2018. õppeaastal
Ravimid alfavelaglütseraas, romiplostiim, pleriksafoor
Ravim beetaepoetiin
2017. a septembris toimuva Eesti toidu kuu meediakampaania korraldamine
Patsiendiliinid ja Medrad automaatsüstla tarvikud
EKG-Holtermonitooringu seadmed
Meditsiinilised monitorid
Arkoskoop
Kärla Põhikooli katuse remont
Eesti Elektrijaama KVP lõigul asuva teise astme otsevoolu anioniitfiltri nr 3 sise- ja välispinna korrosioonitõrje kate
Traktori kasutusrent koos lisavarustusega
Meediamonitooring ja meedia analüüsi teenus
Rapla Vesiroosi Gümnaasiumi õueala projekteerimine
Rõngu rahvamaja sisetööd
Tekstiilmaterjalide laborisse hõõrde- ja pillingukindluse testimisseadme ostmine
Sipa-Laukna lasteaia Laukna rühma sanitaarruumide ja veetorustike rekonstrueerimine
Põltsamaa valla Põltsamaa-Annikvere lõigus jalg-ja jalgrattatee ehitustööde omanikujärelvalveteenus
Audru laululava ehitamine
Vaktsiinid
Paldiski Scoutspataljoni ja Paldiski linna keskust ühendav kergliiklustee
Toiduainete ostmine Kallemäe Kooli sööklasse
Põltsamaa Kultuurikeskuse katuse renoveerimine
Õlitehase ruumide, hoonete ja rajatiste ventilatsiooni- ja konditsioneerimissüsteemide tehniline hooldus ja remont
Parkimismaja projekteerimine ja ehitamine
Lauaarvutite rentimine
Nõo valla teede ja tänavate pindamine
Nõo lasteaia Krõll osaline renoveerimine
Dokumendihaldusüsteemi SharePoint arendustööd
Põlva Keskraamatukogu ümberehitustööd
Maastikusõiduki (UTV) ja lisaseadmete ostmine
Auvere elektrijaama kütuse etteandesüsteemi perimeetri aia ja väravate projekteerimine
Kohila kaugküttevõrgu laiendamine
e-Aresti ja e-Täituri infosüsteemide lisaarendused
Randox Evidence kiipide ostmine
Ülenurme Gümnaasiumi söökla köögitehnika hange
Bussi kasutusrendile võtmine
Koagulandi Fe(III)SO4 ostmine
Kohtla-Järve linna koolibussi teenuse osutamine 2017-2018
Kontorimööbli ost
Valgu põhikooli küttesüsteemi rekonstrueerimise projekteerimistööd
Koigi kooli osalised ehitustööd
Mootorikütuse ost 2017- 2020
Ribapindamine Hiiu, Lääne, Pärnu, Saare ning Viljandi maakonnas
Hematoloogia uuringute teostamiseks vajalike seadmete rent, reaktiivide ja tarvikute ning hooldusteenuse ost
Rakvere linna sõiduteede talihooldustööd
Digitaalse luubi ostmine
Kiili valla kohalike teede teehoiutööd 2017
Raamatukogu hoone, aadressil Tartu, W.Struve 1, rekonstrueerimistööd
Pukk-kraanade renoveerimine II etapp
Tõstamaa multikeskuse osaline rekonstrueerimine
Põllu 1a tuletõkkeuste paigaldamine
Selgise V uuringuruumi geoloogiline uuring
Raamhange liikluskorraldusvahendite ostmiseks koos paigaldusega riigiteedele aastatel 2017 – 2019
Telekommunikatsiooni õppelabori seadmete ja mõõteriistade ostmine
Muuga lasteaia projekteerimis- ja ehitustööd
Türi linna Tehnika tn. ja Vabriku tn. katlamajade renoveerimise omanikujärelevalve.
Laekonsoolide monitorikinnituste modifitseerimine
SA HAAPSALU JA LÄÄNEMAA MUUSEUMID HOOLDUSTÖÖD 2017-2020
Raseduskalendri mobiilirakendus
Valjala alajaama releekaitse renoveerimine
Narva Muusikakooli parkla ja kõnnitee projekteerimis- ja ehitustööd
Sillaotsa Talumuuseumi tuletõrje veevõtukoha projekteerimine ja ehitamine
Põhimaantee 3 ( E264) Jõhvi–Tartu–Valga km 18,275 asuva Mäetaguse ristmiku ümberehitus ja teelõigu km 18,0-18,8 taastusremont
Riigitee 15133 Kärevete – Aravete km 2,25 – 3,05 jalgtee ehitus
Sõiduautode üürimine/rentimine 2017
Endoskoopiliste ja konventsionaalsete lõikuste stapler-lõikurite, troakaaride, ultrahelikirurgia instrumentide ostmine
Kuusalu valla õpilasliini teenindaja leidmine
Ülenurme valla tänavavalgustuse projekteerimine ja ehitamine
Elektrienergia ostmine
Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli toitlustusteenuse hange
Kolga alajaamas 110 kV võimsuslüliti vahetus
Paikuse valla, Seljametsa kergliiklustee ja tänavavalgustuse ehitamine
Eesti Haigekassa tööruumide hoolduskoristus
Harkujärve küla J. Venteri tee 2 ja J. Venteri tee 6 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu järgsete vee- ja kanalisatsioonirajatiste ehitus
Lasnamäe linnaosa avalike kõnniteede talvine hooldus 2017-2020
Kuue uue sõiduki hankimine
Kaerepere reoveekogumisala ÜVK rekonstrueerimine ja rajamine
Eidapere reoveekogumisala ÜVK rekonstrueerimine ja rajamine
Häädemeeste aleviku jalg- ja jalgrattatee projekteerimine
Kaevanduse sissevarisenud šurfiava sulgemine ja korrastamine
Tahkuranna valla teede mustkatted 2017
Audru valla Tiigi, Muti, Põldeotsa ja Rebasefarmi veevarustuse ja reoveekanalisatsiooni projekteerimine
Navigatsiooni püsimärgi Emmaste sihi alumise tulepaagi rekonstrueerimise omanikujärelevalve
Tallinna Tehnikaülikooli parklate rekonstrueerimise
Täisautomaatne Nat analüsaator koos diagnostikumidega patogeenide tuvastamiseks
Elektroonilise isikufoto kogumise, töötlemise ja haldamise teenus Maanteeameti teenindusbüroodesse
Kostivere mõisa salongi, koridori ja wc-de rekonstrueerimine
Merestrateegia raamdirektiivi artikkel 8 kohase hinnangu sotsiaalmajandusliku analüüsi komponendi koostamise koolitus ja konsultatsioon
Laen Valga linna 2017. aasta eelarve investeeringute finantseerimiseks
Muuseumikuuri I etapi ehitus
Liigitegevuskavade rakendamine 2017 II
Viljandi veetöötlusjaama ja pumplate automaatika ajakohastamine
Üleriigiline ühishange elektrienergia ostmiseks VI: linnadele, valdadele, nende ning teistele asutustele ja ettevõtetele
Ahu maaparandussüsteemi rekonstrueerimine
Lääne-Nigula valla koolibussiliinide teenindamine
Kulgu tammi tasapinnaliste metallist veetõkete remondikoha ehitus
Tartu Kesklinna Kooli ehitustööd
Tuletõkkeuste paigaldamine Lasnamäe lasteaedadesse
Itravaskulaarse kehatemperatuuri kontrolli tarvikute ostmine
Multimeedia seadmete paigaldus raamlepinguga
Sõiduauto (8-kohaline mahtuniversaal ) kasutusrent
Kohalike avalike teenuste tasemete seire metoodika väljatöötamine ja testimine ning analüüsi läbiviimine
Tugimaantee 69 Võru – Kuigatsi - Tõrva km 50,029-65,345 asuvate Pringi - Kuigatsi ja Kuigatsi - Soontaga lõikude rekonstrueerimise põhiprojektide koostamine
Tabasalus asuva Ranna tee ehituse II etapp
Riigitee nr 11 Tallinna ringtee km 20,2-24,3 Luige-Saku lõigu põhiprojekti ekspertiis
Rapla kunstmurustaadioni projekteerimine
Jõgeva linna teekatete rekonstrueerimine
Kullamaa valla teedele mustkatte paigaldamine 2017
Tuule–Staadioni–Vana-Roomassaare parkla ehitustööd
Eesti Maaülikooli õppehoone Fr. R. Kreutzwaldi 5 ABC korpuses keldrikorruse koridori rekonstrueerimine ja hügieeniruumide remonditööd
Kirurgiliste õmblusmaterjalide ostmine
Microsoft Office litsentside rendileping NARVA LINNAVALITSUSELE 2017 -2020
Aadressil Tartu, Nooruse 7 üliõpilaselamu osalise rekonstrueerimise projekteerimistööde tellimine
Suurgrupi videokonverentsiseadmete ostmine
Patsiendiveo auto soetamine
Navigatsiooni püsimärgi Emmaste sihi alumise tulepaagi rekonstrueerimine
Tulemüüri ja logianalüsaatori tugiteenuse ostmine
Immuunhistokeemia preparaatide värvimisseadme kasutada andmine ning tarvikute, töölahuste ja antikehade valmislahuste ostmine
Ühekordse kasutusega silmakirurgia tarvikute ostmine
Tuletõrjevoolikute ostmine
Narva Soojusvõrk AS-i soojusvõrkude seadmete remont
Ühtse sotsiaaltranspordisüsteemi reisijateveo vedaja raamhange
Ühtse sotsiaaltranspordisüsteemi operaatorteenus
Valga, Vabaduse 13 koolihoone ja E. Enno 15 spordihoone arhitektuurivõistlus
Võru skate- pargi rajamine
Valga linna Võru tänava taastusremont
Distromeeter ilmaradaritele
Valdeku ooteplatvormi ehitamine
Laenu võtmine Tahkuranna valla 2017.aasta investeeringute finantseerimiseks II
Maanteeameti Võru teenindusbüroo mööbli valmistamine ja paigaldus
Ruunoja-Rassiku maaparandussüsteemi rekonstrueerimine
Remonttööd üliõpilaselamus aadressil Raatuse 22, Tartu
Luige-Kangru kergliiklustee ehitamine
Tuletõrjedepoo katuse ja välisfassaadi rekonstrueerimine
Lagedi-Maardu km 4,49 metallsilla remont
Kehra sotsiaalelamu renoveerimine
Pärnus, Mai tn 3 koolihoone tehnosüsteemide rekonstrueerimine
Hakkepuidu ostmine Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli katlamajale
Rae valla investeerimislaen
Maanteel nr 11421 Laagri-Hüüru km 1,916 asuva Karutiigi silla rekonstrueerimine
Eesti elektrijaama 3. ja 4. ploki suitsukanalite all asuvate ruumide küttesüsteemi torustike asendamine
Psühholoogilise nõustamisteenuse tellimine
Uurimistööd Balti Elektrijaama tuhavälja nr 1 ja nr 2 vee kroomiga saastumise põhjuste ja allikate leidmiseks
Dünaamilise reomeetri ostmine
Koopiapaberi ostmine
Põltsamaa valla jalg-ja jalgrattatee ehitus lõigus Põltsamaa-Annikvere
Seadmete hankimine Tartu Kutsehariduskeskusele
Põltsamaa linna 2017. aasta investeerimislaen
Vinni lasteaia väliskanalisatsiooni rekonstrueerimine
Vinni lasteaia soojussõlme rekonstrueerimine
Lototerminali printerite ostmine
Riigitee 4 Tallinn-Pärnu-Ikla km 13,0-13,7 Veskitammi liiklussõlme ehitus
Kiili tänava (A.H.Tammsaare tee-Vaablase tn) rekonstrueerimine
Biomolekulide visualiseerimise süsteemi ostmine
Analüüs „Meretranspordi digiteerimise ja e-lahenduste laiema kasutuselevõtu õiguslikud ja poliitilised kitsaskohad Euroopa Liidus“
Põhimaantee 2 Pikknurme-Puurmani lõigule möödasõidualade ehituse põhiprojekti korrigeerimine
Meditsiinilised seadmed ja inventar
Digitaalse õppevara portaali arendus- ja hooldusteenuse tellimine
Klaaspurgi maaparandussüsteemi rekonstrueerimine
Tartu Kesklinna Lastekeskuse vana hoone ehitustööd
Kontoritarvete ostmine
Õppehoone ruumide remonttööd
Seedetrakti ja ainevahetust mõjutavate ravimite, kardiovaskulaarsüsteemi ravimite, süsteemsete hormoonpreparaatide ja hingamissüsteemi ravimite ostmine
Abja-Paluoja reoveepuhasti ja vee- ja kanalisatsioonitrasside rekonstrueerimine
Jaagupi sadama kalurite kai elektrivarustuse rajamine
Jaagupi sadama kalurite kai veevarustuse rajamine
Varia grupi ravimite hankimine
Reklaamikampaania korraldamine
Raamlepingu sõlmimine noorte sotsiaalse tõrjutuse ennetamiseks pakutavate täiendavate noorsootöö teenuste ostmiseks Tallinna linnas
Tallinna Ülikooli Narva mnt 25 hoone sisehoovi fassaadi renoveerimine
Tsütotsentrifuug
Pärnu rannaala visioonivõistlus
Tallinna Prantsuse Lütseumi spordihoone projekteerimine ja ehitamine
Arkoskoobi ostmine
Fosfaadilahuse valmistamise ja hoidmise seadmete paigaldamine BEJ energiaplokis nr 12.
ENEFIT 280 kompressori MAN ZB Type RG04011-1 remont
Mustvee tervisekeskuse ehitamine
Pasuainete ostmine siibri-ja instrumentide pesumasinatele
Balloonkateetrite ja muude uroloogiliste tarvikute ostmine
Vändra 110kV alajaama renoveerimine
Drupal kodulehtede arendus- ja hooldustööde ostmine raamlepinguga
Elering AS infosüsteemi majutus
Kultuurimälestiste riikliku registri (register.muinas.ee) lisaarenduste hankimine
Aegviidu spordihoone ehitus
Koeratarvikud
Jõgeva linna Suvila, Jaama ja Välja tänava rekonstrueerimine
Infosüsteemide majutusteenuse tellimine
Kapillaarelektroforeesi seadme ostmine
Verekülvipudelite ostmine
Immunosupressandi ustekinumab ostmine
Kiirabiauto simulatsiooni soetamine
Investeerimislaenu võtmine
Hingu, võldase ja vingerja leviku täpsustamine 2017-2018
Immunosupressantide ja immunostimulaatorite ostmine
Tsentraalveeni kateetrite ostmine
Autokaalu soetamine
Kiviloo PÜ-404 maaparandussüsteemi rekonstrueerimine
Avalik bussiliinivedu Viljandi maakonnas
Meditsiiniliste gaaside ostmine
Sinika maaparandussüsteemi rekonstrueerimine
Erinevad raadiojaamad, nende hooldus ja remont
Soojusvõrkude hoonete ja seadmete remont
Piiriveekogude puhastamise tellimine
Tööjaamad radioloogiakeskusele
Kontoriseadmete toonerikassettide ostmine raamlepinguga
Vedelkütuse jaeost
Sõidukite hoolduse- ja remondi teenus
Diislikütus katlamajadele
Tehnoülevaatuse andmevahetuse automatiseerimine
Ranna 110 kV alajaama renoveerimine
Sisekaitseakadeemia uue peahoone ehitustööd
Noarootsi lasteaia laiendamine ja rekonstrueerimine
Toidukaupade ostmine
Veedestillaatori ja veepehmendi ostmine
Tartu ja Valga maakonna liiklusohtelike kohtade likvideerimine
Mikroobikoosluse geneetilise analüüsi aparatuur
ELEKTRIENERGIA OSTMINE RAKVERE LINNALE 01.01.2018-31.12.2020 (KAASA ARVATUD)
Serverite, miniarvutite ja võrguseadmete ostmine
Tulemüüri ja logianalüsaatori tugiteenuse litsentsi ostmine
Monoklonaalsed antikehad (L01XC), immuunosupressandid (L04), omalizumab (R03DX05), mepolizumab (R03DX09)
Investeerimislaenu riigihange
Elektroonikaseadmete koostamise ja kontrolli laboritöökohtade komplekt
Kõrgepingelise impulsstoiteploki induktiivkomponentide valmistamise ostmine
Hambaravi- ja teiste meditsiiniliste instrumentide desinfektsiooni vahendite ostmine
Silmakirurgias kasutatavate lahuste ostmine
ENEFIT 280 turboagregaadi SIEMENS SST-600 ja turbiini abiseadmete remont
Parafiinsisestatud patoloogiliste proovide digitaalse analüsaatori ostmine
Elektrilevi OÜ liinikoridoride hooldustööde teostamine Mõniste ja Antsla liinikoridori hoolduspiirkonnas
Pajusi maantee rekonstrueerimine
Kettamassiiv
Droonitehnoloogial põhineva kaugseire süsteemi (mehitamata õhusõidukid (UAV), sensorid ja LiDAR-süsteem) seadmete hankimine
Sõnastiku- ja terminibaasisüsteemi ning selle kasutajaliideste arendustööd
Vaktsiinide ja tuberkuloosiravimite ostmine
Kuivtoidupakkide komponendid 2
Ajatempli teenuse soetus
Phoenix – logistikainfosüsteemide täiendavate arendusteenuste tellimine
Mootorikütuse ost Eesti Energia AS -i kontserni sõidukitele
Põhimaantee nr 2 (E263) Tallin – Tartu – Võru - Luhamaa km 160,7-168,1 asuvale Valmaotsa - Kärevere lõigule 2+1 möödasõidualade ehituse omanikujärelevalve
Investeerimislaenu võtmine
e-veoselehe jätkuprojekt ELVIS2
Verd ja vereloome organeid mõjutavad ravimid
Võru – Kuigatsi – Tõrva km 9,410-22,070 asuva Varese-Vaabina lõigu rekonstrueerimise põhiprojekti koostamine
Sisustuse ostmine Gustav Adolfi Gümnaasiumi I ja II kooliastme õppehoonesse
TTÜ automaatsete tulekustutus- ja voolikusüsteemide kontrolli- ja hooldustööd
Majandustarkvara MS Dynamics NAV toeteenuse osutamine, versioonivahetus, litsentside ost ja tarkvarakindlustus
Kõrgepingeliste trafode testimiseks kasutatav erikonstruktsiooniga muundur
Ühekordse kasutusega imavate pükste ostmine
Avaliku bussiliiniveo korraldamine Rapla maakonna Kohila valla bussiliinidel
Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla km 50,4 – 62,0 Varbola - Päädeva lõigu põhiprojekt
Meditsiiniseadmete ost
Riigitee nr 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa Kose-Võõbu lõigu ehituse omanikujärelevalve
Tallinna Loomaaia toitlustusteenuse kontsessioon
Kasvajavastased ained (L01), endokrinoloogilised ravimid (L02), immuunostimulaatorid (L03), kasvajavastase ravi toksilise toime vastased raviaine (V03AF) ja diagnostilised ained (V04)
Süsteemselt kasutatavad antibakteriaalsed ravimid (J01), viirusevastasd ravimid (J05), seentevastased ravimid (J02)
Tallinna veepuhastusjaama peaalajaama 12kV (6kV) jaotla rekonstrueerimine
Veterinaarsete patoloogiate analüütilised seadmed
Tulekustutusjopede ja -pükste ostmine
Jõhvi haridus-ja spordilinnaku avaliku ruumi ning promenaadi pikenduse arhitektuurivõistlus
Põhimaantee nr 2 (E263) Tallin – Tartu – Võru - Luhamaa km 160,7-168,1 asuvale Valmaotsa - Kärevere lõigule 2+1 möödasõidualade ehitus
Riigitee nr 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa Kose-Ardu lõigu ehitus
Riigitee nr 11 Tallinna ringtee km 6,0 kuni 9,7 Luige-Karla teelõigu ehitus
Jäätmete kogumisvahendite tühjendamise ja jäätmete transportimise hange
Jäätmeveo hange
Jäätmeveo ja kogumisvahendite tühjendamise hange
Jäätmeveo ja kogumisvahendite tühjendamise hange Harjumaal

Ettevõtjad (10)

Juriidilised Investeeringud OÜ
Alphex OÜ
Claudius Õigusbüroo OÜ
ÜHINENUD ÕIGUSBÜROOD OÜ
Decadence OÜ
4SEINA OÜ
ÕIGUSNÕU OÜ
Mercell Estonia OÜ
Solpro OÜ
M.M.E.OMELAN OÜ

Sisulehed (4)

Hanked
Kõik hanked
Peatselt lõppevad hanked
Riigihanked

Saada sõbrale

Küsimuse esitamine