Otsing

Palun sisesta otsingusõna:

Tulemused:

Hanked (80)

Eesti Elektrijaama energiaploki nr 6 katelde vahelise vahelae renoveerimine kõrgusmärgil +9,6, teljel 29–34, rea C ja D vahel
Kunda hooldekodu hoone energiatõhususe tööde projekteerimine
Valgamaa, Otepää-Vidrike fiider, KP el. võrgu korrashoid, IL4321.
Tartumaa, Maaritsa-Kambja fiidri rekonstrueerimine, IL4008, IL4061.
Raplamaa, Rapla-Kuusiku fiider, el. varustuskindluse parendamine, IP2688.
Pärnumaal Maima AJ F2, Avo AJ F1 ja Rukki AJ F3 rekonstrueerimistööd IS2869,IS2885,IS2894
Valgamaa Valga vald Lepa AJ F2 rekonstrueerimistööd IL5044
Sideteenuse hange
AS Tallinna Sadam Vanasadama D-terminali rekonstrueerimis- ja laiendustööde omanikujärelevalve teenuse osutamine
Eesti Elektrijaama kütuseetteande drenaažipumba ost ja paigaldamine
Narva mnt 89 ühiselamu rekonstrueerimistööd
VPN seadmete ostmine ja paigaldamine
Kiili – Paldiski gaasitoru, Paldiski ja Puiatu kompressorjaamade projekteerimis- ja ehitustööde omanikujärelevalve
Nõva 110/10 kV alajaama maaühendusvoolu kompenseerimisseadme paigaldamine IK0960
Tallinnas Tramm 1 ja Troll 9 alajaamede üleviimine 10kV-le IP3105
Narkoosimonitoride ja nende hooldusteenuse ostmine
PR meenete ostmine
Eesti Elektrijaama transformaatorite 1TP ja 2TP tulekustutussüsteemi projekteerimine
Bensiinimahuti tööprojekti koostamine
Pärnumaa, Kargsoo, Sepikoja F3, Reiujõe F3, el. rikete vähendamine, IS2961, IS2962, IS2964.
Narva linnas asfaltkatte taastamine
Paldiski KJ, Puiatu KJ ja Kiili LKS/GRJ projekteerimis- ja ehitustööde tehniline järelevalve
RMK matkatee Penijõe-Aegviidu-Kauksi haru taristu projekteerimise ja ehitamise omanikujärelevalve teenus
Pikaajalise säilitamise arhitektuuri ärianalüüs
Toitlustamisteenuse osutamine Võru Gümnaasiumis
Eesti Elektrijaama pulbijuhtmete tihendkompensaatorite renoveerimine
Pärnumaa, Pärnu-Jaagupi, Keba AJ F2, Abro AJ F1 ja Oara AJ F2 rikete vähendamine (IS2825, IS2826, IS2827)
Pärnumaa, Metsa AJ F4 fiidri ja Lõo AJ F2 fiidri rekonstrueerimine (IS2828, IS2829)
Pärnumaa, Pärnu Jaagupi, õhuliinide rekonstrueerimine, IS2820, IS2821, IS2822.
Pärnumaal Vaike AJ F3, Põhara 2 AJ F2 ja Käära AJ F2 rekonstrueerimistööd IS2800,IS2818,IS2819
Muhu AJ maaühendusvoolu kompenseerimisseadmete paigaldamine IK0961
Rakvere valla Kohala, Lasila, Vaeküla, Levala ja Karitsa vee- ja kanalisatsioonisüsteemide projekteerimine
Pärnu lennuvälja liiklusala rekonstrueerimise eskiis- ja tehnilise eelprojekti koostamine
Kindlustusteenuse tellimine 01.06.2018 kuni 31.05.2021
Balti elektrijaama kütuseetteande 3. konveieri proovivõtturi asendamine
Eesti elektrijaama tuhatorude estakaadi tugede nr 121 ja 127 rekonstrueerimine
Pärnumaa, Pärnu-Jaagupi ÕL rekonstrueerimine, IS2998, IS2999, IS3000.
Viljandi linn, Muru F2, F6, el. võrgu uuendamine, IL5060.
Pärnumaal Lehu AJ F2, Kuuse AJ F6 ja Jussi AJ F1 rekonstrueerimistööd IS2871,IS2872,IS2882
Valgamaa Otepää vald Nüpli küla Munamäe AJ F1 rekonstrueerimistöö IL4867
Hiiumaa Kärdla-Sõpruse fiidri rekonstrueerimine IS2789
Raamatukogusüsteemide kaasajastamise analüüs
Pärnumaa, Tori vald, Räägu küla Tiksi AJ F2; Kilksama küla Männi AJ F2 ja F3 nõuetekohasuse tagamine (IS2946, IS2940, IS2941)
Tartumaa, Ibaste F2 el. nõuetekohasuse tagamine, Kastre vald, IL4990.
Pärnumaal Majaka AJ F2, Priidu AJ F1 ja Tolkuse AJ F7 rekonstrueerimistööd IP3436,IP3444,IP3450
Haljastute hooldus- ja heakorratööd Mustamäe linnaosas 2018 - 2019
Arvutite ja monitoride rentimine
Pärnu Tammsaare lasteaia energiatõhususe parandamise ehitustööd
Balti elektrijaama tuhavälja ülevoolukaevu nr 1 üleviimise projekteerimine
Eesti Elektrijaama peakorpuse konstruktsioonide audit, kütuseetteande nr 1 ja nr 2 vahelise konveieri eelprojekti ja eelarve koostamine
Aseri Kooli rekonstrueerimis-ehitustööd
Lääne-Virumaa, Viru-Nigula vald, Tüükri küla, Laane AJ F1 nõuetekohasuse tagamine (II1585)
Põhja-Pärnumaa valla Tootsi ja Vändra piirkonna avalikult kasutatavate teede remont ja hooldamine 2018
Valgamaa Otepää vald Neeruti AJ F2 rekonstrueerimistööd IL5007
Matka- ja militaartarvete ostmine
Päästeteenistuse paakautode ostmine ning garantiiaegsete hooldus- ja remonttööde tellimine koos tööde teostamiseks vajalike varuosade ostmisega
Olustvere mõisa valitsejamaja katuse osaline restaureerimine
Maismaasõidukite värvid ja värvitarvikud
Serverite ja võrguseadme ostmine koos moodulitega
Eesti Elektrijaama peahoone turbiinijaoskonna nr 3 soojussõlme renoveerimine
Kaugküttevõrgu ehitustööd Võru linnas Võrumõisa tee 4a ja Kreutzwaldi 59c liitumiseks
Elupaigatüüpide inventuur Keskkonnaametile
Kiini 110 kV alajaama rajamine
Turismiinfosüsteemi arendus- ja majutushange
Kaugkütte arendamine Maardu linnas
Elektrienergia
Paldiski 110/35/20/6 kV alajaama laiendamine
Mustamäe meditsiinilinnaku III arendusjärjekorra ehituse projekteerimisteenus
Metallosteosünteesi vahendid
Kohalike tervikteede inventeerimine
Teenuskeskkonna arendus- ja hooldustööd
Eesti Maaülikooli õppehoone Fr. R. Kreutzwaldi 5 ABC korpuse kabinettide rekonstrueerimine
Pärnu muuli kõrvale, supelranda teenindava tee ehitamine
Metalli ja puidu õppetehnika Eesti Kunstiakadeemiale
Kurtna – Kuremäe kergliiklusteede rajamine
Harku AJ laiendus II etapp 330 kV jaotla
Tartu linna kooli- ja haldushoonete koristusteenuse ostmine 01.09.2018. a kuni 31.08.2021. a
Prokuratuuri infosüsteemi arendus
Paldiski AJ ja Kiini AJ 110kV jõutrafode hankimine
Tapa – Narva ja Tapa – Tartu raudteeliinide rekonstrueerimine

Tööpakkumised (4)

Keskkonnaosakonna jäätmebüroo jäätmespetsialist
Ehitusspetsialist
Hankespetsialist
Osakonnajuhataja assistent

Ettevõtjad (11)

Juriidilised Investeeringud OÜ
Alphex OÜ
Claudius Õigusbüroo OÜ
ÜHINENUD ÕIGUSBÜROOD OÜ
Decadence OÜ
4SEINA OÜ
ÕIGUSNÕU OÜ
Mercell Estonia OÜ
Solpro OÜ
Advokaadibüroo Turnstone OÜ
M.M.E.OMELAN OÜ

Sisulehed (4)

Hanked
Kõik hanked
Peatselt lõppevad hanked
Riigihanked

Saada sõbrale

Küsimuse esitamine