Otsing

Palun sisesta otsingusõna:

Tulemused:

Hanked (97)

Ida-Virumaal Alutaguse vallas Uhe külas Uhe (Jõhvi) F2 fiidri rekonstrueerimine (II1532)
Kuressaare linnakeskuse avaliku ruumi projekteerimis- ja ehitustööd
Pelguranna tn 31/2 noortemaja ehitustööde omanikujärelevalve
Balti Elektrijaama kaugkütte võrgupumpade sagedusmuundurite asendamine
Terviseameti infosüsteemi ("MEDRE") hooldus- ja arendustööd
Pelguranna tn 31/2 noortemaja ehitamine
Arvutite, monitoride ja sülearvutite ostmine
„Aespa ja Vilivere ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamine“ – FIDIC Inseneri ja omanikujärelevalve teenus
Veskimetsa elektroonilise sidevõrgu liinirajatiste ja madalpinge õhuliini ehitus
Jõgeva maakond, Mustvee vald, Kääpa küla, Separa (Kallaste) F2, IL4702.
Kontrollsüsteemides kasutatavate radioaktiivsete kiirgusallikate tehniline hooldus
Infokioskite soetamine raamlepinguga
Majandustarkvara Microsoft Dynamics AX ning personali- ja palgaarvestuse lahenduse tarkvaraarenduse hange
Osakeste suuruse ja suurusjaotuse laser-difraktsiooni analüsaatori ostmine
Jõgeva maakond, Mustvee vald, Tuulavere küla, Tuulavere (Kallaste) F1, IL4798.
Vase- ja optika jätkukaablid ning tarvikud
SFP moodulid
Raamhange riigiteedel teekattemärgistuse eemaldamiseks
Pärnu-Jaagupi kultuuri- ja spordipark
Süsteemi Söll VI-GO viimine vastavusse tootjatehase nõuetega esmase kontrolli akti alusel
Jõgeva maakond, Mustvee vald, Ruskavere küla, Vahtraoru (Kallaste) F2, IL4802.
Raplamaa, Kilvaku F1 rek, Vanamõisa, Vigala vald, IP3143.
Harjumaa, Kiisa-Nabala 10 kVF rek, Saku vald, IP2973.
Koostööroboti ostmine
Harjad lennuvälja rajahooldustehnikale ja mehhanismidele
Jõgeva maakond, Mustvee vald, Nõmme küla, Rätsepi (Kallaste) fiider 1, IL4696.
Võrumaa, Setomaa vald, Rääsolaane küla, Naudi alajaama F15 nõuetekohasuse tagamine (IL4926)
Valgamaa, Helme vald, Pühaste alajaama F1, F5 rikete vähendamine (IL5020, IL5015)
Valga maakond, Otepää vald, Raudsepa küla, Marjamäe (Otepää) F3 fiidri rekonstrueerimine (IL5024)
Ida-Virumaal Illuka vallas Kuremäe külas Kuremäe (Jõhvi) F3 fiidri rekonstrueerimine (II1314)
Saaremaa, Valjala-Haeska 10 kV F rek. Lääne-Saare vald, IS2738.
Ajutise kontrolljoone tähistamiseks vajalike plastpoide ostmine
Ühtse gaasi bilansipiirkonna reeglite väljatöötamine Balti(-Soome) sisend-väljund tsoonis
Vabadussõja Kehra lahingu mälestussamba projekteerimine ja ehitamine
Muraste kooli laiendamise omanikujärelevalve
Õppelehe „Sinu Mets“ väljaandmine
Põlva-Võrumaa, Ruusa-Leevi fiider rek, IL4164.
Valgamaa, Tsirguliina-Kooba 10 kV rek, Otepää vald, IL4146.
Tartumaa, Peatskivi F1 ja F2 rek, Peipsiääre vald, IL4680, IL4681.
RMK matkatee Penijõe-Aegviidu-Kauksi haru taristu projekteerimine ja ehitamine
Valitsusülese turvalise andmevahetussüsteemi andmekaitse komplekssüsteemi loomiseks konsultatsiooniteenuste tellimine (Ukraina)
Pärnumaa, Tori vald, Kilksama küla, Sindi-Jänesselja 10 kV fiidri rekonstrueerimistööd (IS2588)
Pärnu maakond, Saarde vald, Kallata küla, Puiestee alajaama F3 fiidri ja Külge alajaama F3 fiidri rekonstrueerimine (IS2833, IS2877)
Pärnumaa, Tõstamaa vald, Rammuka küla, Poolenõmme alajaama F2 nõuetekohasuse tagamine (IL4013)
Võrumaa, Setomaa vald, Kundruse küla, Sabolda alajaama F2 nõuetekohasuse tagamine (IL4481)
Tartumaa Alatskivi vald Riidma AJ F4 rekonstrueerimistööd IL4691
Otepää valla "Pähklikese" lasteaiahoone energiatõhususe parendamiseks vajalike projekteerimis- ning ehitustööde teostamine
Narvas EV100 avaliku pargi projekteerimis-ehitustööd, I etapp
Sõidukite liisimine
Elektrilevi OÜ liinikoridoride hooldustööde teostamine
Serveriruumi kappide, külmatunneli ning kaabelduse soetus ja paigaldustööd Luksemburgis
VILJANDI SURUGAASI TANKLA TÄISLAHENDUS
JÕHVI SURUGAASI TANKLA TÄISLAHENDUS
Põlvamaa, Räpina vald, Saareküla, Saareküla alajaama F2 rikete vähendamine (IL4886)
Pärnu maakond, Saarde vald, Allikukivi küla, Allikukivi (K-Nõmme) F2 fiidri rekonstrueerimine (IS2839)
Tartumaa Elva vald Raigaste AJ F5 rekonstrueerimistööd IL3511
Võrumaa Setomaa vald Toomasmäe AJ F11 rekonstrueerimistööd IL4940
Harvendusraiete raie- ja kokkuveoteenus 2018
Saaremaal Lääne-Saare vallas Nõmpa 35/0,4 kV AJ rekonstrueerimine IS2755
Raplamaa Rapla-Alu 10 kV fiidri rekonstrueerimine IP2941
Emajõe õpperaja rekonstrueerimistööde lõpetamine (5)
Rakvere, Lille 8 rekonstrueerimine - projekteerimis- ja ehitustööd
Atlassian tarkvarade litsentside ostmine
Parkimismaja projekteerimis- ja ehitustööde omanikujärelevalve ja inseneri teenus
Kunda linna tänavavalgustuse taristu renoveerimise ehitusprojekti koostamine
Võrumaa, Setomaa vald, Puugnitsa küla, Asuri alajaama F3 nõuetekohasuse tagamine (IL4967)
Võrumaa Setomaa vald Toomasmäe AJ F1 rekonstrueerimistööd IL4488
Kilingi-Nõmme 330kV alajaama ehitamine
Muraste kooli laiendamine
Kohtla-Järve jäähalli ja spordibaasi rekonstrueerimise projekteerimine
Õhukompressorihoone lammutamine ja garaaži juurdeehitise (sh kõrgepingekaablite, parkimisplatside) ehitamine.
Räpina esmatasandi tervisekeskuse Värska tegevuskoha ehitustööd
SA Raplamaa Haigla B-korpuse 0 korruse ruumide remonditööd
Termokaamera komplektide ostmine
Saaremaa Ooperipäevade 2018 - 2020 ooperimaja ja vajalike telkide ja tarvikute rent koos paigalduse ja teisaldusega.
Säilitusremont Ida-Viru, Lääne-Viru ja Järva maakonna riigiteedel 2018
Maaparandussüsteemide hooldus 2018
Lihaveiste ostmine struugade hooldamiseks
Pindamistööd Jõgeva, Tartu, Põlva, Võru ja Valga maakonnas 2018 (193356)
Sotsiaalkaitse infosüsteemi arendustööd (188661)
Kroodi tööstus- ja Maardu järveäärse piirkonna ühisveevärgi ning-kanalisatsiooni rekonstrueerimise ja laiendamise projekteerimis-ehitustööd (193389)
Reaktiivide ostmine haigustekitajate määramiseks Real-Time PCR-meetodil (193046)
Kääriku Spordikeskuse väljaehitamise II ja III etapp (193272)
Kopli jaama raudteeviadukti (km 1,748) demonteerimine (193448)
E. Vilde tee 118 hoonekompleksi ehitustööde omanikujärelevalve (193394)
Tsirguliina 330kV alajaama renoveerimine (193406)
Sillamäe üldhariduskoolidele toiduainete ja jookide ostmine (193422)
Mustamäe meditsiinilinnaku III arendusjärjekorra ehituse projekteerimisteenus (192753)
Pärnu Haigla esmatasandi tervisekeskuse ehitustööd (192773)
E. Vilde tee 118 hoonekompleksi ehitus (193181)
Balti Elektrijaama kütuseetteande juhtimissüsteemi automatiseerimine (192299)
Jäätmepuidu purustamise ja metalli eemaldamise kompleksi ehitamine Balti Elektrijaamas, plokk 11 (192895)
Eesti Maaülikooli õppehoone Fr. R. Kreutzwaldi 62 kompuutertomograafi ruumi ehitustööd (192464)
Jäätmete kogumisvahendite tühjendamise ja jäätmete transportimise hange
Jäätmeveo hange
Jäätmeveo ja kogumisvahendite tühjendamise hange
Jäätmeveo ja kogumisvahendite tühjendamise hange Harjumaal

Tööpakkumised (3)

Ehitusnõunik
Planeerimise- ja arenguspetsialist
Insener-tehnoloog

Ettevõtjad (11)

Juriidilised Investeeringud OÜ
Alphex OÜ
Claudius Õigusbüroo OÜ
ÜHINENUD ÕIGUSBÜROOD OÜ
Decadence OÜ
4SEINA OÜ
ÕIGUSNÕU OÜ
Mercell Estonia OÜ
Solpro OÜ
Advokaadibüroo Turnstone OÜ
M.M.E.OMELAN OÜ

Sisulehed (4)

Hanked
Kõik hanked
Peatselt lõppevad hanked
Riigihanked

Saada sõbrale

Küsimuse esitamine