Otsing

Palun sisesta otsingusõna:

Tulemused:

Hanked (111)

EEJ ??-8 tuletõrjesüsteemi projekteerimine (192623)
Valgamaa, Otepää vald, Lutike küla, Lutike alajaama fiider 3 rikete vähendamine (IL4972) (192617)
Varakindlustus ja omaniku vastutuskindlustus (192364)
Jakob Prei peamasinate koos reduktorite ja võlliliinidega hooldus (192590)
Tallinn, Vesilennuki 7 Tallinn, IT agentuuri el.liitumine, LP3419, IP2871. (192584)
Põlvamaa, Niitsiku F2 nõuetekohasuse tagamine, Mikitamäe vald, IL4895. (192561)
Valgamaa, Koorküla F3, el. rikete vähendamine, Helme vald, IL5014. (192558)
Siseministeeriumi haldusala IKT teenuste arendamise ja haldamise finantseerimise jätkusuutlikkus ning mõju siseturvalisuse tagamisele (191907)
Külmutatud kala ja kalatooted (192396)
Enefit Energiatootmine ASi peaskeemi elektrienergia võimsuse mõõtesüsteemide ja elektrienergia arvestussüsteemide ümberkorraldamine (192439)
Eesti elektrijaama 4. ploki K-200-130 turbiini madalsurve rootori asendamine ja madalsurve silindri remont (192195)
Projekteerimis-ehitustööd Jüri aleviku Ehituse tn katlamaja üleviimiseks hakkepuidu küttele (191474)
Randvere (Orissaare) AJ F3 õhuliini rekonstrueerimine (IS2735) (192537)
Ääsmäe lasteaia rekonstrueerimise projekteerimine energiatõhususe parandamiseks (192245)
Tartumaa,Tähtvere vald,Tähtvere küla, Kreutzwaldi 66, Roheline tänav 14 elektrivarustuse ehitamine (LL2929,IL4831,LP4285) (192528)
Sangaste mõisa tall-tõllakuuri rekonstrueerimine ja restaureerimine külastuskeskuseks (191875)
Tartu linn Kalda tee 1c ja Ihaste tee 3 parkimismaja-korterelamu liitumisühenduse ehitustöö LL3030 (192526)
Kiirguskaitsevahendite ostmine (192503)
Põlvamaa, Värska vald, Kremesova küla, Kremesova (Räpina) fiider 1 nõuetekohasuse tagamine, IL4853. (192505)
Põlvamaa, Mikitamäe vald, Igrise küla, Igrise alajaama fiider 1 rikete vähendamine (IL4880) (192495)
Narva Laste Loomemaja mänguväljaku ehitamine 2 (192494)
Eesti Maaülikooli õppehoone Fr. R. Kreutzwaldi 62 kompuutertomograafi ruumi ehitustööd (192464)
Külmutatud aedvili ja marjad (192394)
Liha ja lihatoodete ostmine AS Hoolekandeteenused kodudele (191870)
Harju maleva staabi- ja tagalakeskuse nõrkvoolutööd
Liikuri 5, 5b ja 7 liitumispunktide väljaehitamine Tallinnas (LP4086) (192465)
Pärnumaa, Pärnu linn, Elektrilevi OÜ võrgu ümberehitus, Savi tänav 5 ja 7, TP0501. (192470)
Saaremaa, Leisi vald, Lõpi küla, Lõpi alajaama fiider 2 nõuetekohasuse tagamine (IS2671) (192459)
Moodulite rent Keila Lasteaed Miki rühmaruumideks (191948)
Jõgevamaa, Kalana (Põltsamaa) F1, Pajusi vald, el. nõuetekohasuse tagamine, IL4217. (192450)
Laste mänguväljakute ehitamine Narva linnas (190656)
Võrumaa Võru vald Holsta AJ F2 rekonstrueerimistööd IL4779 (192452)
Kääriku Spordikeskuse väljaehitamise II ja III etapp (192004)
Balti Elekrijaama turbiini nr 11 olemasoleva tehnilise seisundi inseneri- ja konsultatsiooniteenuste osutamine ja projektilahenduste realiseerimisvõimaluste majandus-tehniline analüüs. (192384)
Enefit 280 drenaažirennide kanalisatsioonisüsteemi paigaldus (192423)
Veoautode remonditeenuse tellimine (191839)
Maanteeameti teekasutustasu infosüsteemi arendus (192029)
Järva valla Albu, Järva-Jaani ja Koigi piirkondade elektrienergia (192370)
Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Kivimurru 3B, 18, 24 ja Pallasti 7 liinipinge muutmine (IP2754) (192422)
Tallinn, Kandle 27/29 veevarustuse pumpla reservtoide (LP3932) (192427)
Tallinn, Juhkentali tänav 16, kaitsme nimivoolu suurendamine, LP4076. (192407)
Tartu bussipeatuste paviljonide ja pinkide ning mujal eraldi asuvate pinkide hooldus 2018 –2020 (192389)
Etendusasutuste ressursiplaneerimise infosüsteem (192342)
Põlvamaa Värska vald Värska Lahe AJ F2 rekonstrueerimistööd IL4869 (192415)
Erinevad toiduained AS Hoolekandeteenused kodudele (191863)
Kuivainete ostmine AS Hoolekandeteenused kodudele (191868)
Kanalihatoodete ja munade ostmine AS Hoolekandeteenused kodudele (191865)
Kala ja kalatoodete ostmine AS Hoolekandteenused kodudele (191864)
Pagaritoodete ostmine AS Hoolekandeteenused kodudele (191871)
Külmutatud köögiviljade ostmine AS Hoolekandeteenused kodudele (191869)
Elektrienergia ostmine Lääneranna vallale 2018 aastaks endiste Lihula, Hanila ja Varbla piirides (192217)
Küttesüsteemide hooldus ja remont (191978)
Loomsete kõrvalsaaduste kokkuveo- ja kahjutustamisteenuse hange (192313)
Jõhvi Vene Põhikooli rekonstrueerimise projekteerimis-ja ehitustööde omanikujärelevalve (192374)
Põlvamaa, Ahja vald, Ahja alevik, Allika tänav 7 peakaitsme nimivoolu suurendamise ja võrgu ümberehituse projekt, LL2919/TP0540. (192387)
Valgamaa, Helme vald, Kalme (Tõrva) F3 fiidri rekonstrueerimine (IL4979) (192365)
Valgamaa Helme vald Nopsi AJ F2 ja F3 rekonstrueerimistööd IL4890 (192375)
Riigihange Heakorrateenuse tellimine 2-le EKM-i objektile 01.01.2018-31.10.2020 (192252)
Tallinna linna hooldus-, heakorra ja haljastustööde infosüsteemi loomine (190835)
Randvere tee - Riiasöödi tee ristmiku rekonstrueerimisprojekti koostamine (192105)
Sillamäe esmatasandi tervisekeskuse rajamise projekteerimis- ja ehitustööd (192070)
Tallinn, Paagi tn 2 eluhoone ehitustööd (192223)
Tallinn, Kadaka tee 153A eluhoone ehitustööd (192199)
Pärnu, Oja tn 128 eluhoone projekteerimis- ja ehitustööd (190676)
Saku Spordikeskuse ehitustööd (191879)
Tootsi alevi reoveepuhasti ja ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimine (192283)
Harju maakond, Keila vald, Ohtu küla, Ringtee Keila gaasijaotusjaama elektrivarustus, LP3849. (192289)
Masintöödeldavate e-arvete arveldamisteenus (192286)
Valgamaa, Karula vald, Koobassaare küla, Koobassaare (Valga) F2 fiidri rekonstrueerimine (IL4269) (192311)
Puu- ja köögiviljade ostmine AS Hoolekandeteenused kodudele (191867)
Piima ja piimatoodete ostmine AS Hoolekandeteenused kodudele (191710)
Saaremaa, Saaremaa vald, Tornimäe, Tornimäe alajaama fiider 2 nõuetekohasuse tagamine (IS2699, IS2811) (192275)
Keila linn, Põhjakaare tn 8, el. liitumine mp, LP4160. (192274)
Valgamaa, Kullipesa2 F2, nõetekohasuse tagamine, Palupera vald, IL4932. (192281)
Valgamaa Hummuli vald Koorti AJ F2 rekonstrueerimistööd IL4889 (192269)
Luunja Keskkooli aulakompleksi projekteerimine (192249)
Välikäimlate rent ja hooldus (191072)
Biomeetriliste andmete hõivesüsteemide rentimine (187826)
Saaremaa, Pihtla vald, Kõljala küla, Kõljala keskuse alajaama fiider 3 õhuliini rekonstrueerimise tööprojekt, IS2631. (192248)
Lääne-Virumaa, Kunda linn, Jaama tn 21 gaasipuhasti 20 kV elektrivõrguga liitumine (LL2721, II1352) (192239)
Harjumaa, Uuearu, Sõerde, Kadja AJ 0,4 kV ÕL rek. IP2940, IP2872, IP2866. (192240)
Anija mõisa peahoone ja aida projekteerimine (192094)
Linnudirektiivi artikkel 12 ja loodusdirektiivi artikkel 17 aruandeperioodi 2013–2018 aruannete osade tellimine (192020)
Haljala aleviku rekreatsiooniala arendamine (192218)
Ahhaa fuajee ala ümberehitus (192083)
Serverite ostmine (191986)
Sõidukite varuosade ostmine (191202)
Teede ja maaparandussüsteemi projekteerimise ja ehitamise omanikujärelevalve teostamine (192011)
Kolga lasteaia rekonstrueerimisprojekti koostamine energiatõhususe parandamiseks ja ehitustööde teostamine (191726)
Sõidukite liisimine (190958)
Pärnu-Jaagupi kultuuri- ja spordipark (189621)
Llinna soojustrassi osade uute eelisoleeritud torustikega asendamise tööprojekti koostamine (192078)
Elektrienergia ostmine 2018-2020 (191808)
Rannamõisa kalmistu leinamaja ehitus (191850)
Elektrienergia ja maagaasi ostmine (191956)
EstLink 1 diiselgeneraatori paigaldamine (191318)
Viraksaare küla ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide projekteerimine ja ehitamine (191558)
Väike-Maarja 110kV alajaama renoveerimine (191593)
Narva Hermanni linnuse konvendihoone rekonstrueerimine (191511)
Õismäe tiigi amfiteatri rajamine (191841)
Kartuli ostmine AS Hoolekandeteenused kodudele (191704)
Tõste- ja koormakinnitusvahendite ostmine (190865)
Karksi maagaasi mõõtejaama ja Lilli liinikraanisõlme projekteerimis- ja ehitustööd II (190980)
Reidi tee ehitus Tallinnas
Hundipea sadama kaide nr 8 ja 9 ning lainemurdja rekonstrueerimine
Riigitee nr 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa Ardu-Võõbu lõigu ehitus
Riigitee 4 Tallinn-Pärnu-Ikla km 13,0-13,7 Veskitammi liiklussõlme ehitus
Jäätmete kogumisvahendite tühjendamise ja jäätmete transportimise hange
Jäätmeveo hange
Jäätmeveo ja kogumisvahendite tühjendamise hange
Jäätmeveo ja kogumisvahendite tühjendamise hange Harjumaal

Ettevõtjad (11)

Juriidilised Investeeringud OÜ
Alphex OÜ
Claudius Õigusbüroo OÜ
ÜHINENUD ÕIGUSBÜROOD OÜ
Decadence OÜ
4SEINA OÜ
ÕIGUSNÕU OÜ
Mercell Estonia OÜ
Solpro OÜ
Advokaadibüroo Turnstone OÜ
M.M.E.OMELAN OÜ

Sisulehed (4)

Hanked
Kõik hanked
Peatselt lõppevad hanked
Riigihanked

Saada sõbrale

Küsimuse esitamine