Otsing

Palun sisesta otsingusõna:

Tulemused:

Hanked (173)

Kunda linna 3 MW biokütuse katlamaja tehnoloogiline osa (190947)
Patendiameti kaubamärkide ja tööstusdisainide menetlustarkvara täiendamine (190715)
Tartu, Sõbra tänav 41 liitumine elektrivõrguga (LL2896) (191138)
Pärnumaa Kabli-Vaskrääma fiidri rekonstrueerimistööd I osa IP1919 (191126)
Ultraheliseadmete ostmine (191000)
Karksi maagaasi mõõtejaama ja Lilli liinikraanisõlme projekteerimis- ja ehitustööd II (190980)
Haigla infosüsteemi ESTER uuenduse analüüs (190795)
Laagri esmatasandi tervisekeskuse rajamine (190987)
Reaalaja infotabloode ostmine ja paigaldamine (191075)
Elektrienergia ostmine Eesti Rahvusraamatukogule 2018. aastaks (191048)
Loo Keskkooli rekonstrueerimistööde ja juurdeehituse projekteerimine eelprojekti staadiumis (190221)
Pärnumaa,Aare vald,Niidu küla,Mõnuvere AJ F1 ja F3 (P-Jaagupi) fiidri rekonstrueerimine (IS2840,IS2844) (191088)
Tallinn, Nuia tn 2,4,6,8,12,14,16,18 elamurajooni elektrivarustus (LP3837) (191078)
Harjumaa, Saku-Maidla 10 kVF rekonstrueerimine, Saku vald, IP2759. (191086)
Tartumaa, Pärna-Jõgeva fiidri rekonstrueerimine, Tartu vald, IL3906. (191083)
Hiiumaa Pühalepa vald Vahtrepa küla Haamri suvila liitumisühenduse ehitustööd LP4020 (191092)
Tallinn Toom-Kooli tn 15 KPL 9916 tööst väljaviimine IP2809 (191080)
Eesti elektrijaama ja Balti elektrijaama tööstus-ja sadeveekanalisatsiooni ning olmekanalisatsiooni torustike ja kaevude seisukorra puhastamine ja uurimine (191087)
Balti Elektrijaama masuudilao mahutite jahutussüsteemi paigaldamine (181617)
Maidla-Aidu-Liiva kergliiklustee ehitamine (190701)
Raaduvere küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimine (189258)
Püssi linna Viru tänava rekonstrueerimine (190453)
Toonsagedusside rekonstrueerimine (190837)
Raasiku Põhikooli spordihoone projekteerimine ja ehitusepeatöövõtt (190798)
Radioloogia tarvikute ostmine (190743)
Steriilsed operatsiooni linad, aparaadikatted ja muud tarvikud (190786)
Töötukassa infosüsteemide majutus 2017-2021 (190662)
„Cummins“, „Volvo-Penta“, „Mercury“, „Scania“, „MTU“, „Deutz“ ja „Wärtsilä“ mootorite remontimise ja hooldamise teenuse tellimine (190369)
Põlva linnastaadioni rekonstrueerimistööde teostamine (190902)
Koeru esmatasandi tervisekeskuse rajamine. Ehitustööd (190777)
Hiiumaa, Käina vald, Utu küla, Utu alajaama fiider 2 ja fiider 3 rekonstrueerimistööd (IS2900) (190915)
Ida-Virumaa Avinurme vald Västriku AJ F1 rekonstrueerimistööd II1380 (190892)
Tartu linn Riia tn 1 ärihoone liitumine keskpingel ja investeeringutööd LL2854,IL4662 (190911)
Toiduteaduse ja toiduainete tehnoloogia osakonna teadus- ja õppelaborite mööbli hange (190814)
Narva-Jõesuu noortekeskuse projekteerimis-ehitustööd (190787)
Tartumaa, Tartu vald, Viidike küla, Puutsa F4 (Kallaste) fiidri rekonstrueerimine (IL4858) (190937)
Tallinn, Toom-Kooli tn 9 ja 11, el. ehitus, IP2753. (190951)
Teede- remont ning hooldus llluka vallas (190737)
Alatskivi aleviku vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise ja laiendamise projekteerimis-ehitustööd (190773)
Haaslava valla teede ja tänavate talvine hooldus 2017/2018 (190922)
Osula küla veemajandusprojekti omanikujärelevalve teenus (190811)
A. Le Coq Arena ehitustööd (190993)
Oonurme küla õhuliini asendamine (II1381) (190912)
Massu (Vändra) tellisetehase alajaama F2 õhuliini rekonstrueerimine (IS2642) (190889)
Piiriülese koostööprojekti „Baltic Sea Food“ koordineerimine ja finantsjuhtimine (190976)
Balti elektrijaama vee keemilise puhastuse administratiivhoone WC-ruumide remont (190989)
Matsi sadama püüniste kuuri renoveerimine (190753)
Tallinnas Mäe 2, 2a ja 2b korterelamute elektrivarstus (LP3666) (190840)
Vanemapuhkuse sotsiaalkampaania (189992)
Trükiste ostmine, trükkimine ja nendega seonduvate teenuste tellimine (190894)
Aseri Kooli põhikooliosa rekonstrueerimise, omanikujärelevalve ja sisustamise hangete läbiviija leidmine (190957)
Tallinn Pronksi 6a kaitsme nimivoolu suurendamine LP3111, IP2942, IP2945 (190966)
Erivajadustega inimestele 10 korteriga hoone põhiprojekti koostamiseks (190941)
Himmaste külakeskuse osaline renoveerimine (190315)
Purustatud kruusa vedu koos laotamisega Kõpu valla teedele (190925)
Tondi tänava (Kotka tn – Linnu tee) rekonstrueerimine (190873)
Võnnu Keskkooli staadioni ehitustööd (190973)
Maaeluministeeriumi tööplaani infosüsteemi kasutamine ja arendustööde teostamine (191016)
Saaremaa Pihtla vald Tõlluste Veissalu F1 rekonstrueerimine IS2677 (191027)
Raadiosagedusteraapiaseadmete ostmine (190859)
Transporditeenuse hankimine õpilaste veoks (191013)
Tartu Lasteaed Kannike rühmade remont (190815)
Saaremaa Kunstistuudio hoone rekonstrueerimine (190699)
A. Le Coq Arena ventilatsioonitööd (191035)
Gildi tänava taastusremont (190697)
Kase põik 2 mänguväljaku seadmete ostmine koos paigaldusega (191058)
Aste-Sauvere tee risti kergliiklustee projekteerimine (190988)
Kaerepere reoveekogumisala ÜVK rekonstrueerimise omanikujärelevalve teenus (191030)
Midrimaa lasteaia energiatõhususe edendamise projekteerimistööd (189911)
Isoleerlukud 2017 (191057)
Läbivaatuslaudade ja -toolide ostmine (190874)
Leetse tee ja Kadaka tee rekonstrueerimisprojekti koostamine (190756)
Kohensoo-Kuusiku maaparandussüsteemi rekonstrueerimine (191021)
Osula küla veemajandusprojekt (189217)
Kaupmehe tn pikenduse ehitus (190774)
Veoauto kasutusrent (190754)
Lasteaia Päikseke energiatõhususe parendamiseks tehnosüsteemide muutmise teel vajalike projekteerimistööde teostamine (191059)
Projekteerimise lisatööd - Paksu Margareeta hoonetekompleksi arendamine kaasaegseks ja terviklikuks muuseum-külastuskeskusek (191061)
Microsofti litsentside rentimine 2017 (190749)
Mullaniiskuse ja temperatuuri sensorite ostmine
Keskkonnaproovide geokeemilisteks uuringuteks seadmete komplekti ostmine
Osmootse rõhu demonstreerimise ja mõõtmise seadme ostmine
Ülenurme Gümnaasiumi LED puutetahvlite ostmine
Elering AS PC arvutite, monitoride ja lisaseadmete ostmine 2017
Immuunohematoloogia analüsaator ja tarvikute raamleping
Aatomkihtsadestamise aparatuur
Reidi tee ehitus Tallinnas
Mõniste Muuseumi parkla ja puhkekohtade ehitus
Gümnaasiumi algklasside juurdeehitus
Riigitöötaja iseteenindusportaalil põhineva linna töötaja portaali arendus- ja hooldustööd
Traadita sensorite ja gateway disain ning prototüüpimine
Põhja-Tallinna linnaosa haljastute aastaringne hooldus
Sillamäe esmatasandi tervisekeskuse rajamise projekteerimistööd
Pärnu, Uus-Sauga 47 eluhoone projekteerimis- ja ehitustööd
Tartu Ülikooli IT keskuse ehitustööd
Rööbaste lihvimine 2017
Tapa lähiharjutusala osalised projekteerimis-ehitustööd
Võrguseadmete ostmine
Hundipea sadama kaide nr 8 ja 9 ning lainemurdja rekonstrueerimise omanikujärelevalve
Hundipea sadama kaide nr 8 ja 9 ning lainemurdja rekonstrueerimine
Heakorrateenus Viljandi linna ehitistele (2017-2019)
Kukruse mõisahoone renoveerimata osa ehitus hotelliks
Kuremaa Külalistemaja ümberehitus
Alliku veemajandusprojekti omanikujärelevalve ja FIDIC Inseneri teenuse osutamine
Immuunhistokeemia preparaatide värvimisseadme üürimine ning seadme tööks vajalike tarvikute ja töölahuste ostmine
Ääsmäe Külakeskuse projekteerimine ja rajamine
Mulla temperatuuri analüüsi komplekti ostmine
Mullaniiskuse analüüsi komplekti ostmine
Mõõdistamis- ja positsioneerimisseadmete ostmine mäetehnika õppelaborisse
Teaduse, tehnika ja inseneeria valdkonna e-raamatute andmebaasi litsentsi ostmine 2018. – 2019. aastaks
Keskkonnaparameetrite mõõteseadmete ostmine mäetehnika õppelaborisse
Kasutajaliidese ja infosüsteemi lahendus juhtmevaba sensorvõrgu (WSN) analüüsiks
Infusiooni ja transfusiooni abivahendite ostmine
Eesti Noorsootöö Keskuse veebilehe platvormi- ja disainiuuendus, selle liidestamine andmesüsteemiga ning andmesüsteemi tarkvara arendamine
Viru Vangla metallitsehhi keevitusgaaside puhastussüsteemi paigaldamine
LUMETÕRJE TEOSTAMINE LAEKVERE VALLA TEEDEL JA TÄNAVATEL 2017-2020 TALVEL
Laheda valla, Tilsi küla puurkaev-pumpla ja reoveepuhasti rajamise projekteerimis-ehitustööd
Laheda valla, Tilsi küla ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimise ja rajamise projekteerimis-ehitustööd
Alliku küla veemajandusprojekti projekteerimis-ehitustööd
Geotehniliste uuringuseadmete ostmine mäetehnika õppelaborisse
RAIL BALTICA SÕIDUAUTODE PEALELAADIMISJAAMA ASUKOHA JA TEHNILISE LAHENDUSE MÄÄRAMINE
Varbla sadama ehitustööd
Riigitee nr 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa Ardu-Võõbu lõigu ehitus
Procurement of The Supply And Implementation of a Pipeline Integrity Managament Solution For Elering AS
Molekulaardiagnostika reagentide ost viiruste (HIV-1, HCV ja HBV) määramiseks
Maarjamäe lossi avaliku ala sisustuse 2.etapp
Küttepuude, puitmaterjali ja vineeri ostmine
Eesti Maanteemuuseumi masinahalli liikluskasvatuse keskuse ja autoajastu püsiekspositsiooni näitusekujundus
Turvasüsteemide hooldustööd II
VoIP telefonijaama laiendamine
Veresoonte proteesid ja endoproteesid
Pommkalorimeetri, tarvikute ja lisaseadmete ostmine
Portatiivse veeproovide keemiliste näitajate analüüsi komplekti ostmine
Rakvere VP Südalinna sv Karja-Piiri, Võidu, Parkali-Jakobsoni tn torustiku rekonstrueerimine
Raamleping korterelamute rekonstrueerimisprojektide ekspertiisi tegemiseks
Orissaare 110kV alajaama renoveerimine
Omanikujärelevalve ja FIDIC Inseneri teenus Viljandi linna tänavavalgustuse taristu renoveerimisel
Viljandi linna tänavavalgustuse taristu renoveerimine. Projekteerimis-ehitustööd.
Tallinna Linnakantselei poolt väljaantavate ajalehtede levitamine
Teenuste kontsessiooni andmine korraldatud jäätmeveoks Maardu linnas
Pargi tee 18 haldushoone rekonstrueerimisprojekti koostamine
Hemodialüüsi lahused, naatriumbikarbonaadi kuivkontsentraat hemodialüüsiks
Kiiruskaamerate serveritarkvara litsentsi ostmine, kiirusmõõtesüsteemide tarkvara uuendamine ja punase tule järgimise kontrolli süsteemi esmane paigaldus ja seadistamine
Kirurgiliste mütside, maskide ja kitlite ostmine
Steriilsete operatsioonikomplektide ostmine
Biokütuste labori sisustamine
Teenetemärkide ostmine
Võõrkeelsete elektrooniliste teadusajakirjade vahendusteenuse tellimine 2018. – 2019. aastaks
Mobiiltelefonide, tahvelarvutite ja nende tarvikute ostmine
Keskkonnaproovide molekulaarsete analüüside baasjaama ostmine
EMO röntgeniaparaadi ostmine
Teeilmajaamade infosüsteemi hooldus 2017-2020
Turvasüsteemide hooldustööd
Silmasiseste läätsede raamleping
Uussisserändajate kohanemisprogrammi koolitused
Mustamäe Tervisekeskuse mööbli ja sisustuse ostmine
HR hooldussõidukite hange 2017
Ettevõtlusõppe programmi turundus- ja kommunikatsiooniplaani elluviimine ja meenete hankimine
Haldus- ja korrashoiuteenuse ostmine
Puhtuse tagamise teenus
Mobiiltelefonide, tahvelarvutite, muude mobiilsete andmesideseadmete ja nende lisaseadmete ostmine
Päästeameti UTV komplektide ostmine ning garantiiaegsete hooldus- ja remonttööde tellimine koos tööde teostamiseks vajalike varuosade ostmisega
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi Tööplaani infosüsteemi kasutamine ning tugi- ja arenduseteenuse osutamine
Arvutite rentimine Tartu linna ametiasutustele ja ametiasutuste hallatavatele asutustele
Labori hematoloogia, immuunohematoloogia, uriinianalüüsid, reaktiivid ja tarvikud
Riigitee 4 Tallinn-Pärnu-Ikla km 13,0-13,7 Veskitammi liiklussõlme ehituse omanikujärelevalve
Vana – Kalamaja tänavaruumi arhitektuurivõistlus
Riigitee 4 Tallinn-Pärnu-Ikla km 13,0-13,7 Veskitammi liiklussõlme ehitus
Avalik bussiliinivedu Viljandi maakonnas
Jäätmete kogumisvahendite tühjendamise ja jäätmete transportimise hange
Jäätmeveo hange
Jäätmeveo ja kogumisvahendite tühjendamise hange
Jäätmeveo ja kogumisvahendite tühjendamise hange Harjumaal

Ettevõtjad (11)

Juriidilised Investeeringud OÜ
Alphex OÜ
Claudius Õigusbüroo OÜ
ÜHINENUD ÕIGUSBÜROOD OÜ
Decadence OÜ
4SEINA OÜ
ÕIGUSNÕU OÜ
Mercell Estonia OÜ
Solpro OÜ
Advokaadibüroo Turnstone OÜ
M.M.E.OMELAN OÜ

Sisulehed (4)

Hanked
Kõik hanked
Peatselt lõppevad hanked
Riigihanked

Saada sõbrale

Küsimuse esitamine